Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 19 Закона Украины "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 14.07.2011

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"

Верховна Рада України постановляє:

I. У частині другій статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 251) слова "нотаріально посвідчені" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

  

Голова Верховної Ради України

 

  

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"

1. Обгрунтування необхідності прийняття Закону України

Відповідно до Плану організації виконання Указу Президента України від 27.04.2011 N 504/2011 "Про національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" Фонд державного майна України (ФДМУ) переглянув нормативно-правові акти з метою скорочення переліку документів, які суб'єкти господарювання подають до ФДМУ для отримання документа дозвільного характеру - сертифіката суб'єкта оціночної діяльності.

Чинним Законом "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" визначено вичерпний перелік документів, які мають подавати фізичні особи (приватні підприємці) або юридичні особи для отримання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності. Серед них - нотаріально посвідчені копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, що перебувають у штатному складі суб'єкта господарювання.

З метою зменшення матеріального навантаження на суб'єктів господарювання під час оформлення ними відповідного пакета документів, а також зважаючи на те, що відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 N 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за N 1092/6283, під час здійснення реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі оцінювачів ФДМУ отримує від них належним чином оформлені копії кваліфікаційних документів оцінювачів, пропонується виключити вимогу обов'язкового засвідчення нотаріусом копій кваліфікаційних документів оцінювача, які надаються суб'єктом господарювання для отримання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності. Зазначені вище зміни пропонується врегулювати на законодавчому рівні шляхом внесення зміни до статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" є спрощення процедури надання ФДМУ адміністративної послуги з видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, а також забезпечення її доступності для суб'єктів господарювання.

3. Правові аспекти

Правовою підставою розроблення нормативно-правового акта є Указ Президента України від 27.04.2011 N 504/2011 "Про національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

Правовідносини в даній сфері суспільних відносин регулює Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація нормативно-правового акта не потребує додаткових коштів з Державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва України. Проект Закону підлягає правовій експертизі, що проводиться Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект нормативно-правового акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті нормативно-правового акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань проект нормативно-правового акта разом з повідомленням про його оприлюднення та аналізом регуляторного впливу розміщені на офіційному сайті ФДМУ для одержання зауважень і пропозицій. Відповідно до вищезазначеного Закону після розгляду головним розробником проекту нормативно-правового акта зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, одержаних за результатами оприлюднення проекту нормативно-правового акта, документ буде надіслано до Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва України.

Таким чином, ФДМУ вжив максимально вичерпних заходів для оприлюднення проекту Закону України "Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" з метою забезпечення широкого громадського обговорення його положень.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття Закону дасть змогу реалізувати основні завдання уряду щодо проведення економічних реформ в країні, зокрема, спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру для ведення підприємницької діяльності.

  

Голова Фонду

О. Рябченко

  

* * *

Аналіз регуляторного впливу
проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"

1. Опис проблем

Відповідно до Плану організації виконання Указу Президента України від 27.04.2011 N 504/2011 "Про національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" Фонд державного майна України (ФДМУ) переглянув нормативно-правові акти з метою скорочення переліку документів, які суб'єкти господарювання подають до ФДМУ для отримання документа дозвільного характеру - сертифіката суб'єкта оціночної діяльності.

Чинним Законом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" визначено вичерпний перелік документів, які мають подавати фізичні особи (приватні підприємці) або юридичні особи для отримання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності. Серед них - нотаріально посвідчені копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, що перебувають у штатному складі суб'єкта господарювання.

З метою зменшення матеріального навантаження на суб'єктів господарювання під час оформлення ними відповідного пакета документів, а також зважаючи на те, що відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 N 2355 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за N 1092/6283, під час здійснення реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі оцінювачів ФДМУ отримує від них належним чином оформлені копії кваліфікаційних документів оцінювачів, пропонується виключити вимогу обов'язкового засвідчення копій нотаріусом кваліфікаційних документів оцінювача, які надаються суб'єктом господарювання для отримання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності. Зазначені вище зміни пропонується врегулювати на законодавчому рівні шляхом внесення змін до статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

2. Головні цілі прийняття акта

Метою розроблення проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" є спрощення процедури надання ФДМУ адміністративної послуги з видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, а також забезпечення її доступності для суб'єктів господарювання.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Альтернативними способами досягнення зазначених цілей є:

- врегулювання питання спрощення переліку документів, необхідних для отримання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, шляхом внесення змін до інших нормативно-правових актів з питань оцінки майна;

- врегулювання питання спрощення переліку документів, необхідних для отримання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, шляхом розроблення нових нормативно-правових актів з питань оцінки майна.

Внесення змін до чинного Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" є найбільш оптимальним способом досягнення поставлених цілей: спростити процедуру надання ФДМУ адміністративної послуги з видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності. Цей спосіб не вимагає розроблення нового документа, а отже, дає змогу заощадити час на його погодження та впровадження.

4. Нормативно-законодавча база:

Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

Указ Президента України від 27.04.2011 N 504/2011 "Про національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава".

5. Опис механізмів і заходів для вирішення проблеми

Відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженому наказом ФДМУ від 19.12.2001 N 2355 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за N 1092/6283, під час здійснення реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі оцінювачів ФДМУ отримує від них належним чином оформлені копії кваліфікаційних документів оцінювачів. Разом з тим, для отримання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності суб'єкти господарювання мають подавати до ФДМУ нотаріально посвідчені копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, що перебувають у їх штатному складі.

З метою зменшення матеріального навантаження на суб'єктів господарювання при оформленні ними відповідного пакета документів для отримання сертифіката, пропонуємо вилучити з переліку документів, які суб'єкт оціночної діяльності подає до ФДМУ, нотаріально посвідчені копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів. Вищезазначені зміни пропонується врегулювати на законодавчому рівні шляхом внесення зміни до статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

6. Вірогідність досягнення поставлених цілей

Внесення зміни до статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" дасть змогу реалізувати основні принципи політики уряду в сфері надання платних адміністративних послуг органами виконавчої влади, зокрема, щодо забезпечення їх доступності та прозорості.

7. Очікувані результати

Позитивні:

Проект зміни Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" забезпечить спрощення процедури видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності.

Негативні: немає.

8. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк чинності регуляторного акта не обмежений у часі. Разом з тим він може змінюватися з урахуванням майбутніх змін до законодавства, що впливає на регуляторний акт.

9. Показники результативності акта

Внесення зміни до статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" дасть змогу реалізувати основні завдання уряду щодо проведення економічних реформ в країні, зокрема, спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру для ведення підприємницької діяльності.

10. Заходи для відстеження результативності акта

Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження в межах строків, установлених ст. 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності":

базове відстеження - до набрання чинності змінами до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

повторне відстеження - не раніше ніж через рік після набрання чинності змінами до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", але не пізніше ніж через два роки;

періодичне відстеження - раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності змін до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

Вид даних відстеження - статистичні показники:

кількість юридичних осіб, які отримали в ФДМУ сертифікати суб'єктів оціночної діяльності;

кількість фізичних осіб (приватних підприємців), які отримали в ФДМУ сертифікати суб'єктів оціночної діяльності.

  

Заступник Голови Фонду

Є. Григоренко

 

Опрос