Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О валютном регулировании и валютном контроле (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 18.07.2011

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про валютне регулювання і валютний контроль

Метою цього Закону є забезпечення реалізації єдиної державної валютної політики, стабільності валюти України і її валютного ринку.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) валюта України:

а) грошові знаки грошової одиниці України у вигляді банкнот та монет, у тому числі обігові, пам'ятні та ювілейні монети, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу;

б) кошти на банківських рахунках і в банківських вкладах, виражені в грошовій одиниці України;

2) валютна виручка - кошти в іноземній валюті або валюті України, які мають надійти або надійшли на користь резидента від нерезидента як оплата за поставлений товар (виконані роботи, надані послуги) за зовнішньоекономічними договорами (контрактами);

3) валютне законодавство - це сукупність нормативно-правових актів, які встановлюють порядок проведення операцій з валютними цінностями та визначають механізм здійснення валютного контролю;

4) валютне регулювання - комплекс заходів валютної політики, за допомогою яких держава здійснює регулювання валютних відносин шляхом регламентації механізму міжнародних розрахунків та визначення порядку проведення валютних операцій;

5) валютний контроль - система заходів, спрямованих на забезпечення дотримання резидентами і нерезидентами валютного законодавства України та застосування в передбачених законом випадках до порушників валютного законодавства заходів впливу;

6) валютний курс - співвідношення між національною грошовою одиницею та грошовою одиницею іншої держави, встановлене Національним банком України;

7) валютний ринок України - система відносин щодо руху валютних цінностей між суб'єктами валютного ринку; між суб'єктами валютного ринку та їх клієнтами; між суб'єктами валютного ринку та Національним банком України, а також між Національним банком України та його клієнтами;

8) валютні операції:

а) операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком:

операцій, що здійснюються між резидентами, за умови, що такими валютними цінностями є валюта України, цінні папери та фінансові інструменти, виражені у валюті України;

Опрос