Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 13 Закона Украины "О режиме иностранного инвестирования" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 07.07.2011

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про режим іноземного інвестування"

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину другу статті 13 Закону України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 19, ст. 80) викласти в такій редакції:

"Державна реєстрація іноземних інвестицій, перереєстрація у випадку зміни власника іноземної інвестиції, анулювання реєстрації іноземної інвестиції у випадку вилучення (репатріації) іноземних інвестицій здійснюється Урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями протягом 30 календарних днів після фактичного внесення, вилучення (репатріації) таких інвестицій або зміни власника іноземних інвестицій у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.".

2. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

  

Голова
Верховної Ради України

 

  

* * *

Аналіз регуляторного впливу до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про режим іноземного інвестування"

1. Проблема, яку пропонується розв'язати

На адресу Мінекономрозвитку надходять численні звернення місцевих органів виконавчої влади, підприємств та іноземних інвесторів щодо необхідності роз'яснити умови та деякі питання процедури державної реєстрації іноземних інвестицій, установлених нормами Закону України "Про режим іноземного інвестування" та відповідним положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Такі звернення переважно стосуються питань щодо:

механізму перереєстрації інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції у зв'язку із зміною власника майна;

порядку реєстрації вилучення (репатріації) іноземних інвестицій;

визначення строку подання інвестором документів для державної реєстрації іноземних інвестицій після фактичного внесення таких інвестицій.

Зазначене обумовлено незрозумілим та нечітким викладенням норм законодавства або взагалі їх відсутністю, недостатнім розкриттям процедури в підзаконних нормативно-правових актах, що потребує їх удосконалення.

Слід зауважити, що статтею 13 Закону України "Про режим іноземного інвестування" встановлено термін три робочих дні для здійснення державної реєстрації іноземної інвестиції після фактичного її внесення.

Водночас постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 928 "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій" передбачено триденний термін реєстрації такої інвестиції органами реєстрації після подання документів на реєстрацію.

Виникає безліч суперечливих питань щодо тлумачення норми стосовно триденного терміну, зокрема чи він є кінцевим для подання документів на реєстрацію після фактичного внесення іноземної інвестиції, чи це є терміном здійснення державної реєстрації відповідними органами, а період подання документів законом необмежений.

Підпунктами 1 і 3 пункту 1 плану заходів щодо спрощення процедури провадження іноземними підприємствами та підприємствами з іноземними інвестиціями діяльності в Україні на друге півріччя 2011 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 N 546-р, передбачено усунення зазначених суперечностей у законодавстві шляхом унесення відповідної зміни до Закону України "Про режим іноземного інвестування" та постанови Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 928 "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій".

2. Цілі державного регулювання

Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про режим іноземного інвестування" (далі - законопроект).

Законопроектом пропонується внести зміну до статті 13 Закону України "Про режим іноземного інвестування", яка стосується визначення строку подання інвестором документів для державної реєстрації іноземних інвестицій, перереєстрації у випадку зміни власника іноземної інвестиції, ануляції реєстрації іноземної інвестиції у випадку вилучення (репатріації) іноземних інвестицій протягом 30 календарних днів після фактичного внесення, вилучення (репатріації) таких інвестицій або зміни власника іноземних інвестицій.

Метою зміни є встановлення чітких норм законодавства щодо здійснення державної реєстрації іноземних інвестицій та її спрощення шляхом збільшення терміну для державної реєстрації іноземних інвестицій до 30 календарних днів після їх фактичного внесення, запровадження механізму реєстрації або перереєстрації іноземної інвестиції у разі, якщо інвестор-нерезидент продав або будь-яким чином передав корпоративні права на українському підприємстві іншій юридичній або фізичній особі - нерезиденту, встановлення порядку вилучення (репатріації) іноземних інвестицій.

При цьому передбачається, що термін здійснення державної реєстрації, перереєстрації та ануляції іноземної інвестиції відповідними органами залишиться незмінним - три дні після подання заявником документів, що встановлено чинним Положенням про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Альтернативою до запропонованого регуляторного акта може бути існуюча на цей час ситуація.

У разі коли ситуація залишиться без змін, проблема щодо невизначеності деяких питань реєстрації та перереєстрації іноземних інвестицій в Україні й надалі не даватиме впевненості іноземним інвесторам щодо прозорості українського законодавства, легкості ведення бізнесу, а органам державної реєстрації іноземних інвестицій - можливості щодо застосування дискреційних повноважень. Це не сприятиме покращенню інвестиційного клімату країни.

До переваг прийняття запропонованого законопроекту слід віднести:

запровадження на законодавчому рівні необхідності визначення у підзаконному акті Кабінету Міністрів України механізму перереєстрації інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції у зв'язку із зміною власника майна, порядку реєстрації вилучення (репатріації) іноземних інвестицій, що забезпечить чітке визначення процедури надходження в економіку України іноземних інвестицій та їх вилучення (репатріації);

визначення строку подання інвестором документів для державної реєстрації іноземних інвестицій протягом 30 днів після фактичного внесення таких інвестицій.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Розв'язання зазначених проблем передбачається шляхом прийняття законопроекту, положеннями якого передбачено внесення зміни до статті 13 Закону України "Про режим іноземного інвестування" у частині здійснення державної реєстрації іноземних інвестицій, перереєстрації у випадку зміни власника іноземної інвестиції, анулювання реєстрації іноземної інвестиції у випадку вилучення (репатріації) іноземних інвестицій Урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями протягом 30 календарних днів після фактичного внесення, вилучення (репатріації) таких інвестицій або зміни власника іноземних інвестицій у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

У подальшому на підставі прийнятої Верховною Радою України зазначеної зміни до Закону України "Про режим іноземного інвестування" Мінекономрозвитку разом із Мін'юстом, Мінфіном, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями буде забезпечено розроблення та внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 07.08.96 N 928 "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій", що дасть можливість остаточно вирішити визначені проблеми.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оцінка впливу основних зовнішніх факторів на дію акта:

чинне законодавство. Вимоги до державної реєстрації, перереєстрації та ануляції реєстрації іноземних інвестицій будуть детально викладені у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. Водночас відповідно до норм Закону України "Про режим іноземного інвестування" така реєстрація не є обов'язковою. Рішення про необхідність державної реєстрації іноземної інвестиції приймає інвестор;

рівень поінформованості. Прийняття та оприлюднення проекту акта у встановленому порядку забезпечить доведення до відома відповідних суб'єктів господарювання - встановлених вимог до державної реєстрації іноземних інвестицій, анулювання такої реєстрації або перереєстрації.

Отже, вплив зовнішніх факторів не може позначитися на положеннях Закону.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта

Упровадження проекту акта передбачає внесення змін до Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій, установленого Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення врегулювання взаємовідносин між відповідними суб'єктами господарювання та органами державної влади.

Запропоновані норми нададуть змогу забезпечити досягнення визначених цілей та спрямовані на поліпшення інвестиційного клімату.

Перешкод для реалізації норм цього регуляторного акта в разі його прийняття немає.

6. Очікувані результати прийняття акта

N
з/п

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1

Урахування в законодавстві можливостей щодо перереєстрації іноземної інвестиції та її ануляції у випадку її вилучення (репатріації) забезпечить чіткість установлених норм законодавства, унеможливить застосування дискреційних повноважень і неоднозначне тлумачення норм Закону України "Про режим іноземного інвестування", що забезпечить упровадження в дію норми статті 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України

додаткові витрати державного бюджету відсутні

2

Поліпшення інвестиційного клімату

 

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

1

Підвищення прозорості норм законодавства щодо визначення чіткого терміну подання на реєстрацію іноземної інвестиції, процедури її реєстрації та перереєстрації та впевненість у майбутніх діях органів влади у разі прийняття рішення інвестором щодо вилучення (репатріації) іноземної інвестиції

додаткові витрати суб'єкта господарювання на перереєстрацію та ануляцію реєстрації іноземної інвестиції не передбачаються

2

Запровадження на загальній основі правових засад ведення державної реєстрації, перереєстрації та ануляції іноземної інвестиції у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

порядок визначається Кабінетом Міністрів України та не передбачає змін щодо розміру чинних платежів за державну реєстрацію іноземної інвестиції

Сфера інтересів громадян

 

Норми проекту Закону прямо не стосуються сфери інтересів громадян.

витрати громадян відсутні

Водночас поліпшення інвестиційної привабливості країни за рахунок удосконалення законодавства у сфері інвестиційної діяльності сприятиме збільшенню надходження інвестицій у країну, що в кінцевому результаті покращить її соціально-економічне становище та сприятиме підвищенню рівня та якості життя

 

Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується.

7. Строк дії акта

Строк дії акта необмежений.

8. Показники результативності акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, необмежена;

розмір коштів, що витрачатимуться суб'єктами господарювання або фізичними особами - інвесторами, пов'язаними з виконанням вимог акта, визначається Кабінетом Міністрів України;

строк, необхідний для проведення державної реєстрації, перереєстрації та ануляції реєстрації іноземної інвестиції, визначається Кабінетом Міністрів України;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта вище середнього. Проект акта оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку та в інтерактивній інформаційно-аналітичній системі "Громадське суспільство і влада" з метою проведення електронних консультацій з громадськістю. Після прийняття Закону України Верховною Радою України його буде оприлюднено на сайті Верховної Ради України. Крім того, суб'єкти господарювання зможуть ознайомитися з положеннями акта в офіційних публікаціях.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Мінекономрозвитку в порядку та строки, визначені статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Заходи з базового відстеження будуть здійснені після набрання чинності цим регуляторним актом не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження. Повторне відстеження буде здійснене не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом. Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснене через три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

Відстеженню будуть підлягати статистичні дані щодо обсягів залучених іноземних інвестицій порівняно з даними органів державної реєстрації стосовно обсягів зареєстрованих іноземних інвестицій. Також буде враховано наявність звернень органів державної реєстрації та інвесторів щодо тлумачення законодавства в частині роз'яснення процедури державної реєстрації, перереєстрації та анулювання іноземних інвестицій.

У разі виявлення неврегульованих і проблемних питань шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта ці питання будуть вирішені шляхом унесення відповідних змін за результатами проведених відстежень результативності.

  

Голова комісії з проведення
реорганізації Міністерства
економіки України

А. А. Максюта

  

Опрос