Идет загрузка документа (88 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О безопасности и качестве пищевых продуктов" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 16.06.2011

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів"

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" (в редакції Закону України від 6 вересня 2005 року N 2809-IV) такі зміни:

1. У статті 1:

1) доповнити статтю абзацами такого змісту:

"інгредієнт - будь-яка речовина, включаючи харчові добавки та ароматизатори, що використовується для виробництва харчового продукту і залишається в цьому продукті по закінченні його виробництва, навіть, у зміненій формі".

"маркування - усі слова, описи, знаки для товарів і послуг, назва марки, зображення чи символи, що стосуються харчових продуктів і розміщені на будь-якій упаковці, етикетці (стікері), споживчій тарі, контретикетці, кольєретці, ярлику, пробці, листку-вкладиші, документі, повідомленні, інших елементах упаковки, що супроводжують чи належать до цього виду харчових продуктів;"

"простежуваність - можливість простежити тварину, харчові продукти, інгредієнти та будь-які речовини, які призначені для внесення або очікується, що будуть внесені до харчового продукту або корм, впродовж всіх стадій виробництва, переробки та обігу;"

2) абзац шостий викласти в такій редакції:

 "Ароматизатори - продукти, за виключенням тих, що мають виключно солодкий, кислий чи солений смак, які не вживаються окремо та добавляються до продуктів харчування з метою надання їм аромату та/або смаку, або модифікації аромату та/або смаку, і можуть містити харчові продукти та/або ароматизатори, та/або харчові добавки. Термін "ароматизатори" включає одну або сукупність декількох таких категорій: ароматичні речовини, ароматичні препарати, термічно оброблені ароматизатори, ароматизатори коптильні, попередники аромату, а також інші ароматизатори та їх суміші, що не підпадають під зазначені категорії."

3) абзац сьомий викласти в такій редакції:

"ароматичний препарат (ароматизувальний екстракт) - інший ніж ароматична речовина ароматизатор отриманий із:

- з матеріалів рослинного та/або тваринного та/або мікробіологічного походження шляхом здійснення одного або декількох таких процесів - відповідний фізичний процес, ензиматичний процес, мікробіологічний процес, до їх оброблення або після оброблення шляхом застосування одного або декількох традиційних способів приготування харчових продуктів, що визначаються центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я,

та/або

- з сировини тваринного чи рослинного походження, з якої не виробляють харчові продукти, із застосуванням одного або декількох таких процесів - відповідний фізичний процес, ензиматичний процес, мікробіологічний процес до її оброблення або після оброблення шляхом застосування одного або декількох традиційних способів приготування харчових продуктів, що визначаються центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я".

4) абзац восьмий викласти в такій редакції:

"ароматична речовина - речовина із визначеною структурною формулою молекули; ароматичні речовини підрозділяються на:

- натуральні;

- штучні".

5) абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"термічно оброблений (технологічний ароматизатор) - це продукт, отриманий шляхом теплової обробки суміші інгредієнтів, які самі не обов'язково мають ароматичні властивості, і з яких як мінімум один містить азот, а інший є відновлюючим цукром. Інгредієнтами для виробництва термічно оброблених ароматизаторів можуть бути:

- харчові продукти;

та/або

- сировинні матеріали, які не є харчовими продуктами.

Вимоги до такої теплової обробки встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я."

6) абзац десятий викласти в такій редакції:

"коптильний ароматизатор - продукт, отриманий шляхом фракціонування та очищення конденсованого диму, що дає безпосередньо первинні конденсати диму, первинні фракції смоли та/або похідні ароматизатори із запахом диму.

- первинний конденсат диму - очищена частина конденсованого диму, що базується на воді, та підпадає під визначення коптильний ароматизатор.

- первинні фракції смоли - очищені частки смоли високої щільності, що не розчиняються у воді, або конденсованого диму та підпадають під визначення коптильний ароматизатор".

7) абзаци одинадцятий та дванадцятий виключити;

8) в абзаці тринадцятому слова "за умов його виробництва та обігу з дотриманням вимог санітарних заходів та споживання (використання) за призначенням;" виключити;

9) абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:

"державний інспектор ветеринарної медицини (далі - ветеринарний інспектор) - лікар ветеринарної медицини, який працює у Державній ветеринарній та фіто санітарній службі (далі - Держветфітослужба) та її територіальних органах, регіональній службі ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, підрозділах ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів, інших державних установах ветеринарної медицини, які мають повноваження державного інспектора ветеринарної медицини за посадою, або лікарі ветеринарної медицини, які уповноважені Держветфітослужбою або у випадку іноземної країни її відповідним державним ветеринарним органом здійснювати інспектування тварин та харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, з метою захисту здоров'я людини та/або здоров'я тварин та, якщо це необхідно для міжнародної або внутрішньої торгівлі, здійснювати їх сертифікацію згідно з вимогами відповідних міжнародних організацій та законодавства України;"

10) в абзаці п'ятнадцятому слова "підконтрольних ветеринарній службі" виключити;

11) абзаци 16 - 18 виключити;

12) в абзаці дев'ятнадцятому слова "а також обіг виключити"

13) абзац 21 та 22 виключити

14) абзац 23 викласти в такій редакції:

"відповідні міжнародні організації - Всесвітня організація охорони здоров'я (WHO), Комісія "Кодекс Аліментаріус" (Codex Alimentarius Commission), Всесвітнє Епізоотичне Бюро (OIE), Міжнародна організація зі стандартизації (ISO), Американська асоціація хіміків-аналітиків (AOAC), інші організації, якими розробляються рекомендації, керівні принципи, стандарти, інші документи, що стосуються захисту здоров'я та життя людей і тварин від пов'язаних із вживанням продовольчої продукції ризиків (повний перелік цих організацій затверджується спільним наказом центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я та центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики, в якому можуть бути наведені переліки частин та/або актів в цілому відповідних міжнародних організацій, що не застосовуються в Україні);"

15) абзац 25 виключити;

16) в абзаці 27 після слів "передбачених" додати слова "передбачених Законами України, міжнародними угодами"

17) в абзаці двадцять дев'ятому слова "трав'яні добавки" замінити словами "рослинні компоненти", а слова "у формі пігулок, таблеток, порошків" виключити;

18) абзац 32 виключити;

19) в абзаці 34 слова "едалтерований" та "едалтерованим" виключити;

20) абзац 37 виключити;

21) в абзаці 45 слова "або технічним регламентам" виключити;

22) абзаци 48, 50, 51, 56, 57 виключити;

23) абзац 54 викласти у такій редакції:

"міжнародний ветеринарний сертифікат - документ, форма та зміст якого відповідає рекомендаціям Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ);"

24) абзаци 63 - 69 викласти у такій редакції:

"неправильно маркований харчовий продукт - харчовий продукт вважається неправильно маркованим, якщо:

маркування вводить в оману;

харчовий продукт продається під назвою іншого продукту;

відсутнє маркування державною мовою;

харчовий продукт упаковано, заповнено у тару або підготовлено таким чином, що це вводить в оману;

маркування харчового продукту не відповідає обов'язковим вимогам статті 38 цього Закону;

харчовий продукт піддавався дозволеній радіоактивній обробці у будь-якій формі з метою збереження та забезпечення безпечності харчового продукту, а інформація про назву та адресу виробника, який здійснив радіоактивну обробку, не зазначена на одиниці упаковки (контейнера) з харчовим продуктом згідно з вимогами маркування, що визначені у цьому Законі, за винятком нефасованого товару у супровідному документі на який засвідчується, що нефасований харчовий продукт піддавався радіоактивній обробці";

25) абзац 70 виключити;

26) абзаци 73 - 77 викласти у такій редакції:

"новітній харчовий продукт або інгредієнт - харчовий продукт або інгредієнт включно мікроорганізм, який ще не має історії безпечного вживання в України і відповідає хоча б одному із нижче наведених критеріїв:

має нову або цілеспрямовано модифіковану первісну молекулярну структуру;

містить або складається з генетично модифікованих організмів;

виготовлений з, але не містить генетично модифіковані організми;

містить або виділений з мікроорганізмів, грибів та водоростей;

вироблений шляхом застосовування виробничого процесу, що раніше не використовувався для цього типу продукту/інгредієнту і який може призвести до значної або значних змін у складі та структурі харчових продуктів або інгредієнтів цих харчових продуктів та вплинути на їх поживну цінність, обмін речовин або рівень небезпечних факторів.

Під значною зміною розуміють зміну, яка на основі досвіду виробника та/або загальновизнаних даних харчової науки виводить за рамки природних варіацій наступні параметри:

склад, структура, поживна цінність харчового продукту/інгредієнту або його загальновизнаний фізіологічний ефект;

спосіб у який харчовий продукт/інгредієнт метаболізується в організмі людини;

безпечність харчового продукту/інгредієнту."

27) в абзаці 81 слова " у встановленому законодавством порядку" замінити словами "Центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я";

28) абзац 85 викласти у такій редакції:

"партія - будь-яка визначена виробником кількість харчового продукту з однаковою назвою та властивостями, який вироблений за визначений виробником період часу за однакових умов (тобто в межах варіабельності характеристик технологічного процесу) на одній і тій самій потужності (об'єкті);"

29) в абзаці 93 слово "Департаментом" замінити словами "Держветфітослужбою України", слова "ветеринарній службі" словами "Держветфітослужбі України";

30) абзац 96 викласти у такій редакції:

"референс-лабораторія - лабораторія, акредитована Національним органом з акредитації України та уповноважена згідно вимог цього закону відповідно Головним державним санітарним лікарем України або Головним державним інспектором ветеринарної медицини України для вирішення спірних питань за результатами лабораторних випробувань та проведення інших визначених цим законом робіт;"

31) абзац 100 викласти у такій редакції:

"розширений контроль - процес перевірки виконання вимог цього закону характерним невід'ємним елементом якого є лабораторні дослідження;"

32) абзац 102 викласти у такій редакції:

"санітарний або фітосанітарнй захід - будь-який захід, що проводиться з метою:

захисту життя або здоров'я тварин чи рослин від ризиків, що виникають у результаті проникнення, укорінення чи поширення шкідників, хвороб, організмів, які є носіями хвороб, а також хвороботворних організмів;

захисту життя або здоров'я людей та/або тварин від ризиків, що виникають від небезпечних факторів, які містяться у харчових продуктах або кормах;

для захисту життя або здоров'я людини від ризиків, що виникають у результаті хвороб, які переносяться тваринами, рослинами або продукцією, що виробляється з них, або в результаті проникнення, укорінення чи поширення шкідників;

для уникнення чи обмеження іншої шкоди, що завдається в результаті проникнення, укорінення або поширення шкідників.

Санітарні або фітосанітарні заходи включають усі акти продовольчого законодавства; виробничі процеси та способи виробництва; процедури випробувань, інспекції, сертифікації та ухвалення; карантинні режими, включаючи відповідні вимоги щодо перевезення тварин чи рослин або щодо матеріалів, необхідних для їх виживання під час перевезення; положення щодо відповідних статистичних методів, процедур відбору зразків та методів аналізу ризику; вимоги щодо пакування та маркування, які безпосередньо стосуються безпечності продовольчої продукції.";

33) абзаци 104, 106, 109 виключити;

34) в абзаці 108 друге речення викласти у наступній редакції:

"Технічний регламент не містить санітарні заходи, та може включати або бути цілком присвяченим вимогам щодо термінології, позначення, пакування, маркування стосовно продукту, процесу чи методу виробництва;"

35) в абзаці сто третьому слова "санітарний інспектор" замінити словами "державний санітарний інспектор (далі - санітарний інспектор)";

36) абзац сто десятий викласти у такій редакції:

"уповноважена лабораторія - акредитована Національним органом з акредитації України лабораторія будь-якої форми власності, якій відповідним державним органом надано право випробовувати продукцію (можливо, включаючи відбір зразків) з метою проведення перевірки виконання вимог цього закону; лабораторія може бути уповноважена на проведення тільки тих робіт в галузі випробувань та/або відбору зразків, на проведення яких вона акредитована;"

37) абзац 113 викласти у наступній редакції:

"функціональний харчовий продукт або інгредієнт - харчовий продукт або інгредієнт у будь-якій формі, що призначений для споживання окремо або у складі харчового продукту, і розміщується на ринку як такий, що відповідає одному або декільком наведеним нижче критеріям:

має профілактичну дію та/або пом'якшує перебіг хвороби людини;

задовольняє потреби організму у певних поживних речовинах, які він не може отримати за звичайної дієти."

38) абзац 115 викласти у такій редакції:

"харчовий продукт - будь-яка речовина або продукт (сирий, включаючи сільськогосподарську продукцію, необроблений, напівоброблений або оброблений), призначений для споживання людиною. Харчовий продукт включає напій (в тому числі - воду в будь-якій ємності і будь-якого походження), жувальну гумку та будь-яку іншу речовину, включаючи воду, які навмисно включені до харчового продукту під час виробництва, підготовки або обробки. Термін "харчовий продукт" не включає:

корми;

живих тварин, якщо вони не призначені для розміщення на ринку для споживання людьми;

рослини до збору врожаю;

лікарські засоби у межах визначень відповідного законодавства;

косметичні продукти у межах визначень відповідного законодавства;

тютюн і тютюнові вироби у межах визначень відповідного законодавства;

наркотичні і психотропні речовини у межах визначень Єдиної Конвенції ООН про наркотики 1961 року і Конвенції ООН про психотропні речовини 1971 року;

речовини або організми, що підпадають під категорію небезпечних факторів."

39) абзац 117 викласти у такій редакції:

"HACCP (Система аналізу небезпечних чинників та критичні точки управління) - система для аналізу та управління небезпечними чинниками, основні принципи якої та вимоги до якої визначені цим Законом;"

40) в абзаці 119 після слів "і засвідчує" додати слова "безпечність та/або", слова "крім продукції, підконтрольної ветеринарній службі" виключити;

41) абзац 122 викласти у такій редакції:

"офіційний (уповноважений) лікар ветеринарної медицини - спеціаліст ветеринарної медицини, призначений Держветфітосужбою та/або її територіальними органами для виконання наданих йому офіційних повноважень, що пов'язані із захистом життя і здоров'я тварин та захистом здоров'я людей від спільних з тваринами захворювань (зоонозів), інспектування підконтрольних вантажів (товарів) та видачі необхідних супровідних ветеринарних документів."

2. Статтю 2 доповнити частинами такого змісту:

"Інші акти законодавства, що регулюють відносини між органами виконавчої влади, виробниками, продавцями харчових продуктів, в тому числі, під час здійснення державного контролю та нагляду, і визначають порядок забезпечення безпечності та якості (включаючи маркування), харчових продуктів, що виробляються, перебувають в обігу, імпортуються, експортуються, застосовуються лише в частині, що не суперечать цьому Закону.

Частини або стандарти вцілому на харчові продукти та методики їх випробувань та відбору зразків, а також на системи забезпечення безпечності і якості харчових продуктів, є обов'язковими для виконання тільки у випадку прямого посилання на них Законів України, рішень Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я, центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики, Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Державної служби ветеринарної медицини України".

3. Статтю 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Державне регулювання питань забезпечення здоров'я, життя та інтересів населення в частині споживання харчових продуктів

Держава здійснює регулювання харчових продуктів з метою захисту життя, здоров'я населення та його інтересів шляхом:

встановлення обов'язкових параметрів безпечності для харчових продуктів;

встановлення вимог до харчових продуктів, що забезпечують, у разі їх виконання, захист інтересів споживачів;

встановлення санітарних заходів і ветеринарно-санітарних вимог для потужностей (об'єктів) та осіб, які зайняті у процесі виробництва, продажу (постачання), зберігання (експонування) харчових продуктів;

оцінку безпечності новітніх харчових продуктів до початку їх введення обіг в Україні;

встановлення вимог для харчових продуктів з метою їх ідентифікації;

оцінки наявності у харчових продуктах для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктах і дієтичних добавках заявлених особливих характеристик та їх безпечності для споживання людьми, зокрема особами, які мають особливі дієтичні потреби;

інформування та підвищення обізнаності виробників, продавців (постачальників) і споживачів стосовно безпечності харчових продуктів;

встановлення вимог щодо знань та умінь відповідального персоналу виробників, продавців (постачальників);

встановлення вимог щодо стану здоров'я відповідального персоналу виробників, продавців (постачальників);

участі у роботі відповідних міжнародних організацій, які встановлюють санітарні заходи та стандарти харчових продуктів на регіональному і світовому рівнях;

здійснення державного контролю на потужностях (об'єктах), де виробляються та переробляються продукти, що становлять значний ризик для здоров'я і життя людей;

здійснення державного нагляду з метою перевірки виконання виробниками та продавцями (постачальниками) об'єктів санітарних заходів вимог цього Закону;

виявлення порушень цього Закону та здійснення необхідних заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, які не виконують положення цього Закону.

4. У статті 4:

1) У назві статті 4 після слів "заходів" додати слова "щодо безпечності харчових продуктів"

2) частину другу викласти у такій редакції:

"2. Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я є органом, який

затверджує належний рівень захисту здоров'я людей, обов'язкові параметри безпечності харчових продуктів та інших об'єктів санітарних заходів, санітарних (гігієнічних) вимог щодо об'єктів з виробництва й обігу харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів, дієтичних добавок, допоміжних засобів і матеріалів, призначених для виробництва й обігу, допоміжних матеріалів для переробки;

затверджує перелік харчових продуктів, які звичайно представляють високий, середній та низький ризик для здоров'я людини;

затверджує порядок затвердження тексту для маркування харчових продуктів, призначених для спеціального дієтичного вживання, функціональних харчових продуктів і дієтичних добавок;

затверджує належний рівень захисту здоров'я людей, максимально допустимих рівнів залишків ветеринарних препаратів та інших забруднювачів у харчових продуктах, здійснює гігієнічну регламентацію генетично-модифікованих організмів джерел харчових продуктів;

встановлює санітарні вимоги для потужностей (об'єктів) з виробництва та обігу харчових продуктів, харчових добавок, ароматизаторів, дієтичних добавок, допоміжних засобів та матеріалів для виробництва та обігу, допоміжних матеріалів для переробки;

разом з іншими відповідними державними органами бере участь у розробленні стандартів для харчових продуктів, допоміжних засобів і матеріалів для виробництва та обігу;

разом з іншими відповідними державними органами розробляє та бере участь у розробленні технічних регламентів;

затверджує перелік арбітражних методик вимірювань харчових продуктів, підконтрольних Держсанепідслужбі;

здійснює реєстрацію та веде Державний реєстр харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання і функціональних харчових продуктів, дієтичних добавок; реєстр харчових добавок, ароматизаторів та допоміжних матеріалів для переробки;

виконує інші функції передбачені законодавством."

5. У статті 5:

1) частину першу викласти у такій редакції:

"1. Держсанепідслужба України здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд за такими харчовими продуктами на потужностях (об'єктах) з їх виробництва та/або обігу (далі - харчові продукти, підконтрольні Держсанепідслужбі України):

1) усі харчові продукти для спеціального дієтичного споживання;

2) усі функціональні харчові продукти;

3) дієтичні добавки;

4) усі харчові продукти, крім визначених у частині другій цієї статті.

2) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Держветфітослужба України здійснює державний контроль та державний нагляд за такими харчовими продуктами (далі - харчові продукти, підконтрольні Держветфітослужбі):

1) необроблені харчові продукти тваринного походження на потужностях (об'єктах) з їх виробництва;

2) харчові продукти на м'ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних та молокопереробних підприємствах, а також на підприємствах гуртового зберігання необроблених харчових продуктів тваринного походження (холодокомбінатах, холодильниках, спеціалізованих гуртівнях);

3) усі рослинні продукти та необроблені харчові продукти тваринного походження, що продаються на агропродовольчих ринках;

4) усі необроблені харчові продукти тваринного походження на підприємствах роздрібної торгівлі."

3) частину 3 виключити.

6. У статті 6:

1) доповнити статтю частиною такого змісту:

"Головний державний санітарний лікар України затверджує перелік референс-лабораторій для харчових продуктів, підконтрольних Держсанепідслужбі";

2) пункти 2, 3, 5, 9, 12, 13, 14, 22 - 26 виключити;

3) пункт 10 викласти у такій редакції:

"10) запроваджує програми стандартного та розширеного контролю харчових продуктів під час їх обігу;"

4) в пункті 11 слова "контроль на підставі професійної оцінки санітарного інспектора або в рамках програми вибіркового контролю харчових продуктів, що здійснюється в порядку державного нагляду" вилучити;

5) пункт 15 викласти у такій редакції:

"15) призначає та проводить лабораторні дослідження для оцінки відповідності харчових продуктів, підконтрольних Держсанепідслужбі України, вимогам законодавства;"

6) у пункті 18 після слова "розширений" додати слово "санітарний"

7) у пункті 20 слова "разом з іншими відповідними державними органами" виключити.

8) пункт 21 викласти в такій редакції "затверджує перелік методик відбору зразків та їх випробувань, що повинні застосовуватись в арбітражних випробуваннях (референс-методики), харчових продуктів, підконтрольних Держсанепідслужбі України"

9) пункти 23 та 24 виключити.

10) пункт 25 викласти в такій редакції:

"встановлює основні вимоги щодо простежуваності для всіх видів продукції і тварин; ці вимоги не можуть базуватися на окремому технічному/технологічному рішенні, або на послузі, що надається окремим суб'єктом або групою суб'єктів, на які цей суб'єкт має адміністративний та/або фінансовий вплив."

7. У статті 7:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) проводить державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на потужностях (об'єктах) для вирощування (виробництва) тварин, продукції, що зазначена в частині другій статті 5 цього закону, а також видає документи, передбачені цим законом;"

2) пункти 5, 8, 25, підпункт "б" пункту 9 виключити;

3) в пункті 9 слова "на підставі професійної оцінки ветеринарного інспектора або в рамках програми вибіркового контролю харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, з метою перевірки" виключити;

4) підпункт "а" пункту 9 викласти в такій редакції:

"а) заявленої виробником поживної цінності харчових продуктів, підконтрольних Держветфітослужбі України";

5) пункт 14 викласти в такій редакції:

"Затверджує перелік методик відбору зразків та їх випробувань, що повинні застосовуватись в арбітражних випробуваннях (референс-методіки), харчових продуктів, підконтрольних Держветфітослужбі"

6) пункт 15 викласти в такій редакції:

"15) Головний державний інспектор ветеринарної медицини України затверджує перелік референс-лабораторій для харчових продуктів, підконтрольних Держветфітослужбі України";

7) у пункті 20 слова "що встановлюють мінімальні специфікації якості" виключити.

8. Статтю 8 викласти в такій редакції:

"Стаття 8. Національна Комісія України з Кодексу Аліментаріус

1. Національна Комісія України з Кодексу Аліментаріус рекомендує, а центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я затверджує:

1) максимальні межі залишків пестицидів та ветеринарних препаратів для харчових продуктів;

2) рівні включень або максимальні рівні вмісту у харчових продуктах забруднюючих речовин, харчових добавок, допоміжних матеріалів для переробки;

3) методи та процедури впровадження державного нагляду, державного контролю, розширеного контролю та контролю ризиків, які становлять харчові продукти, підконтрольні Держсанепідслужбі України;

4) рекомендовані допустимі добові дози споживання дієтичних добавок;

5) щорічну програму проведення вибіркового розширеного контролю всіх харчових продуктів, підконтрольних Держсанепідслужбі України, що перебувають в обігу в Україні.

2. Національна Комісія України з Кодексу Аліментаріус рекомендує, а центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики затверджує:

1) методи контролю зоонозів, патологоанатомічні методи на післязабійному етапі;

2) максимальні межі залишків ветеринарних препаратів для кожного компонента, що вводиться в корм для тварин, та готового корму для тварин;

3) рівні включень кормових домішок до корму для тварин або на його поверхні.

3. Національна Комісія України з Кодексу Аліментаріус:

1) координує діяльність щодо гармонізації вітчизняного законодавства до міжнародного у сфері безпечності та якості харчових продуктів;

2) розробляє проекти нових та зміни до існуючих санітарних заходів;

3) здійснює уніфікацію науково-методичних підходів до розроблення санітарних заходів та технічних регламентів, оцінки ризику та визначення обов'язкових параметрів безпечності харчових продуктів, а також розробки методів та процедур для забезпечення безпечності харчових продуктів у процесі їх виробництва та обігу;

4) сприяє впровадженню нових технологій виробництва харчових продуктів, міжнародних стандартів та вітчизняних технічних регламентів щодо технологій виробництва харчових продуктів, міжнародних санітарних заходів та нових методів аналізу харчових продуктів, рекомендованих відповідними міжнародними організаціями;

5) виконує функції інформаційно-довідкової служби, що забезпечує надання інформації з питань роботи Комісії з Кодексу Аліментаріус і впровадження в Україні її рекомендацій та рішень;

6) бере участь у засіданнях Комісії з Кодексу Аліментаріус та її комітетів;

7) організовує проведення наукових, експертних досліджень з питань, що належать до її компетенції.

5. Національна Комісія України з Кодексу Аліментаріус діє на підставі положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України".

9. Статтю 9 викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Лабораторії, що проводять випробування харчових продуктів для цілей державного контролю і нагляду

1. Випробування харчових продуктів з метою державного контролю та нагляду проводитися тільки акредитованими лабораторіями, що уповноважені на це Головним державним санітарним лікарем України щодо харчових продуктів, підконтрольних Держсанепідслужбі України, та Головним державним ветеринарним інспектором України щодо харчових продуктів, підконтрольних Держветфітослужбі України. Для цілей акредитації та уповноваження форма власності лабораторії значення не має.

2. Процедура та критерії уповноваження лабораторій, у тому числі референс-лабораторій, для цілей державного контролю та нагляду затверджуються спільним наказом центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я та центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.

3. Методики випробувань харчових продуктів, що застосовуються для перевірки відповідності законодавству України, повинні пройти валідацію в лабораторії, в якій проводяться такі випробування.

4. Головний державний санітарний лікар України та Головний державний ветеринарний інспектор України уповноважують лабораторії виконувати функції референс-лабораторій відповідно для харчових продуктів, підконтрольних Держсанепідслужбі України та харчових продуктів, підконтрольних Держветфітослужбі України. Для цілей такого уповноваження форма власності лабораторії значення не має.

5. Референс-лабораторія повинна відповідати таким критеріям:

1) акредитація Національним органом з акредитації на проведення випробувань (можливо, в тому числі - відбір зразків) з використанням референс-методик для того виду продукції та/або об'єктів, для яких вона уповноважується виконувати функції референс-лабораторії;

2) наявність персоналу з досвідом розробки методик випробувань відповідних харчових продуктів та навчання персоналу інших лабораторій;

3) наявність достатньої бази даних з національних, міжнародних на європейських стандартів стосовно безпечності та випробувань відповідної продукції у сфері компетенції лабораторії.

6. Основними функціями референс-лабораторій у сфері їх компетенції є:

1) розробка методик випробувань харчових продуктів;

2) організація навчальних курсів для персоналу лабораторій;

3) управління програмами професійного тестування лабораторій;

4) участь у розробці актів законодавства та нормативних документів;

5) виконання випробувань з метою перевірки виконання вимог законодавства;

6) виконання випробувань харчових продуктів у разі виникнення спірних питань (арбітражні випробування).

Зазначені в пунктах 1) - 4) цієї частини функції можуть здійснюватися іншими акредитованими Національним органом з акредитації лабораторіями, які не отримали відповідних повноважень, що зазначені в частині першій цієї статті.

7. Реєстри референс-лабораторій ведуть органи, що їх уповноважують. Реєстри референс-лабораторій підлягають оприлюдненню, як мінімум, на офіційному сайті цих органів в мережі Інтернет."

8. Для цілей перевірки вимог законодавства стосовно харчових продуктів, за наявності, використовуватися методики відбору зразків та їх випробувань, що встановлені державними стандартами України. У випадку відсутності таких стандартів мають застосовуватися методики відбору зразків та їх випробувань, що встановлені відповідними міжнародними організаціями.

9. У випадку, коли згадані у частині 8 цієї статті методики відбору зразків та їх випробувань відсутні, можуть використовуватися інші методики, що придатні для визначеної цілі, та розроблені і провалідовані відповідно до вимог державних стандартів України або документів відповідних міжнародних організацій.

10. Перелік методик відбору зразків та їх випробувань, що повинні застосовуватись в арбітражних випробуваннях (референс-методи), визначаються Головним державним санітарним лікарем України для харчових продуктів, підконтрольних Дерсанепідслужбі України, та Головним державним ветеринарним інспектором України для харчових продуктів, підконтрольних Держветфітослужбі України. У разі відсутності згаданих переліків або відсутності в цих переліках певної референс-методики, застосовуються референс-методики, що затверджені відповідними міжнародними організаціями."

10. В статті 10:

1) Пункт 7 частини першої викласти в такій редакції:

"7) перевіряти та отримувати копії документів, що необхідні для перевірки відповідності вимогам цього Закону включаючі документацію системи HACCP ".

2) Пункт 10) частини першої та пункт 6) частини другої виключити.

11. У статті 12:

1) частину першу статті 12 викласти в такій редакції:

"Методи, які використовуються при здійсненні державного контролю та державного нагляду за харчовими продуктами і іншими об'єктами санітарних заходів, повинні відповідати поставленим цілям. Державний контроль здійснюється постійно та періодично і може бути розширеним або стандартним.";

2) частину другу статті 12 викласти в такій редакції:

"Державний контроль за об'єктами санітарних заходів здійснюється без попереднього повідомлення, регулярно, згідно із складеними програмами інспектування, що визначають періодичність проведення інспекцій та їх порядок за відповідністю об'єктів санітарних заходів вимогам, що встановлені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.";

3) у підпункті 2) частини третьої статті 12 та в частині четвертій статті 12 слово "нагляду" замінити на слово "контролю";

4) у підпункті 1) частини сьомої статті 12 слово "етикетування" замінити словом "маркування".

12. У статті 14:

1) частину першу статті 14 викласти в такій редакції:

"Проекти актів законодавства, що встановлюють санітарні заходи, розробляються Національною Комісією України з Кодексу Аліментаріус, відповідними органами державної влади згідно з цим Законом та затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я та/або Головним державним інспектором ветеринарної медицини України в межах їх компетенції та відповідно до таких вимог:";

2) частину дванадцяту статті 14 вилучити.

13. У статті 18:

1) Назву статті 18 викласти в такій редакції:

"Державна реєстрація окремих інгредієнтів, окремих харчових продуктів, матеріалів та речовин, а також окремих технологій".

2) частину першу статті 18 викласти в такій редакції:

"Державній реєстрації з внесенням у відповідний реєстр підлягають:

1) новітні харчові продукти;

2) не зареєстровані відповідно до вимог цього закону харчові продукти для спеціального дієтичного споживання, функціональні харчові продукти, дієтичні добавки, харчові добавки, ароматизатори;

3) допоміжні засоби і матеріали для виробництва та обігу, що в перший раз вводяться в обіг;

4) технології, що раніше не використовувалися в Україні."

3) частину другу статті 18 викласти в такій редакції:

"Порядок, методи та обсяг необхідних досліджень для державної реєстрації повинні враховувати ступінь ризику об'єктів цієї експертизи для здоров'я людини, а також факт схвалення відповідними міжнародними організаціями об'єктів державної реєстрації".

4) частину третю статті 18 викласти в такій редакції:

"Державна реєстрація об'єктів, зазначених у частині першій цієї статті, за винятком новітніх харчових продуктів, проводиться протягом 120 робочих днів після отримання повної заявки на таку реєстрацію. Державна реєстрація новітніх харчових продуктів проводиться протягом 180 робочих днів після отримання повної заявки".

5) в частині 4 статті 18 слова "санітарно-епідеміологічна експертиза" замінити словами "реєстрація".

6) частину п'яту - сьому статті 18 викласти в такій редакції:

"5. Центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я встановлює вимоги до форми заявки, процедури проведення державної реєстрації, ведення реєстру та надання інформації з реєстру зацікавленим суб'єктам.

6. Порядок оплати та вартість робіт з проведення державної реєстрації встановлюється Кабінетом Міністрів України.

7. Увесь реєстр зареєстрованих об'єктів, що підлягають реєстрації згідно положень цієї статті, оприлюднюється центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я, як мінімум, на власному офіційному сайті в мережі Інтернет".

14. Статтю 20 викласти в такій редакції:

"Стаття 20. Обов'язки виробників та продавців (постачальників)

1. Особам, які займаються діяльністю з виробництва або введення в обіг харчових продуктів, забороняється виробляти та/або вводити в обіг небезпечні, непридатні до споживання або неправильно марковані харчові продукти.

2. За 30 днів до першого введення в обіг в Україні харчового продукту, що не є новітніми згідно положень цього Закону, виробник або продавець (постачальник), який вперше вводить цей об'єкт в обіг, зобов'язаний надати повідомлення про це головному державному санітарному лікарю або головному державному ветеринарному лікарю відповідного району за місцем знаходження потужностей або, якщо продукт вироблений поза межами України, за місцезнаходженням продавця (постачальника). Зазначене повідомлення має містити інформацію, яка наводиться в маркуванні харчового продукту згідно вимог законодавства, і надається в ту державну установу, яка здійснює контроль за цим харчовим продуктом.

3. Особи, які займаються виробництвом або введенням в обіг харчових продуктів, повинні:

1) виконувати вимоги цього Закону;

2) застосовувати визначені законодавством як обов'язкові санітарні заходи і, в тому числі - систему HACCP;

3) забезпечувати використання у харчових продуктах інгредієнтів, які є безпечними;

4) забезпечувати достовірність інформації про харчовий продукт, яка надається споживачеві, а також її відповідність вимогам цього Закону;

5) забезпечувати належні умови зберігання та/або експонування харчових продуктів;

6) запобігати продажу небезпечних, непридатних до споживання та неправильно маркованих харчових продуктів;

7) вилучати харчові продукти, які знаходяться в обігу, якщо встановлено, що ці продукти несуть значний ризик здоров'ю споживачів або є непридатними для споживання;

8) виправляти недоліки харчових продуктів, які вироблені або знаходяться в обігу та не відповідають вимогам цього Закону;

9) забезпечувати безперешкодний доступ відповідного інспектора, який здійснює державний контроль, до потужностей (об'єктів) з виробництва або обігу харчових продуктів протягом звичайного часу роботи та дозволяти відбір зразків об'єктів санітарних заходів, а також інших матеріалів і речовин на зазначених потужностях (об'єктах), та надавати за вимогою відповідного інспектора документи, необхідні для цієї мети;

10) компенсувати відповідно до закону шкоду, заподіяну споживачам внаслідок споживання харчового продукту, якщо був доведений причино-наслідковий зв'язок між цією шкодою і діяльністю або бездіяльністю виробника та/або продавця (постачальників) харчового продукту;

11) мати такі системи і процедури, які надають можливість ідентифікувати і співвіднести всі суб'єкти, які постачають їм продукцію, з цією продукцією. Оператори також повинні мати такі системи і процедури, які надають можливість ідентифікувати і співвіднести всі суб'єкти, яким вони постачають продукцію, з цією продукцією. Спеціальні правила для вжиття заходів з метою виконання згаданих вимог щодо простежуваності продукції встановлюються у відповідних керівництвах, що розробляються об'єднаннями підприємств і затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я або Головним ветеринарним лікарем України відповідно до їх компетенції."

- Центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я

Статтю 21 викласти в такій редакції:

"Стаття 21. Вимоги до системи HACCP

1. Оператори, що здійснюють виробництво харчових продуктів повинні розробляти, впроваджувати та використовувати систему забезпечення безпечності продукції HACCP у відповідності із державним стандартом стосовно цієї системи та вимогами цього закону.

2. Система забезпечення безпечності продукції HACCP має відповідати таким принципам:

Принцип 1. Ідентифікація небезпечних факторів на всіх стадіях технологічного процесу, які повинні бути усунені, або доведені до прийнятного рівня, або виникнення яких повинно бути попереджено.

Принцип 2. Визначення критичних точок управління в технологічному процесі, в яких повинно здійснюватися управління з метою усунення небезпечних факторів, або доведення їх до прийнятного рівня, або небопущення їх виникнення.

Принцип 3. Визначення критичних меж, яких слід дотримуватись в критичних точках управління, і які відрізняють прийнятність від неприйнятності харчового продукту з точки зору його безпечності.

Принцип 4. Запровадження системи моніторингу, яка забезпечує отримання даних для оперативного управління небезпечними факторами у критичних точках управління.

Принцип 5. Розробка коригувальних дій, які повинні здійснюватись, якщо результати моніторингу свідчать, що у певній критичній точці управління технологічним процесом здійснюється у не запланованому режимі. При цьому необхідно визначати як процедури поводження з інгредіентами/харчовим продуктом, так і так і процедури визначення причин відхилення від запланованих режимів та їх усунення.

Принцип 6. Встановлення процедур валідації системи HACCP, а також процедур верифікації, що дозволяють упевнитись в результативності функціонування системи HACCP.

Принцип 7. Документування усіх процедур і даних, що відносяться до системи HACCP, яке має буди співвідносним із обсягами виробництва та потенційним ризиком, який несе ця продукція.

3. У випадку внесення будь-яких суттєвих змін в рецептуру продукції або технологію її переробки, сировину, необхідно переглядати процедури системи HACCP з метою здійснення необхідних змін.

4. Оператори ринку харчових продуктів, для яких впровадження системи HACCP є обов'язковим, повинні:

а) надавати контролюючому органу докази відповідності їх діяльності частині 2 цієї статті приймаючи до уваги вид та об'єми виробництва;

б) забезпечити актуалізацію всіх документів, що розробляються з метою виконання положень цієї статті;

в) забезпечити збереження цих документів протягом часу, межі якого можуть бути визначені у відповідних керівництвах з впровадження системи HACCP, що затверджені згідно вимог цього Закону.

5. Система HACCP повинна розроблятися та функціонувати як елемент загальної системи управління оператора.

6. Перевірка відповідності законодавству діючої у операторів систем HACCP здійснюється, як правило, шляхом проведення аудиту відповідними інспекторами в рамках проведення державного контролю/нагляду. Сертифікація системи HACCP не є обов'язковою.

7. Спільним наказом центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я і центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики затверджуються спрощені вимоги щодо розробки та застосування системи HACCP малими та середніми підприємствами".

16. У статті 22.

1) Назву статті 22 викласти в такій редакції:

"Експлуатаційний дозвіл для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, підконтрольних Держветфітослужбі України"

2) частину першу статті 22 вилучити;

3) у частині другій статті 22 слова "ветеринарній службі" замінити словами "Держветфітослужбі України"

4) частину третю статті 22 викласти в такій редакції:

"Реєстр, зазначений у частині першій цієї статті, повинен бути доступними для громадськості в електронному вигляді, як мінімум, на офіційному сайті Держветфітослужби України в мережі Інтернет".

17. У статті 23.

1) у підпунктах 1) та 2) частини першої та у частині третій статті 23 після слів "державного контролю" вилучити слова "або державного нагляду";

2) у частині другій статті 23 після слів "негайно звітує" вилучити слова "відповідному головному державному санітарному лікарю або";

3) у частині третій статті 23 після слів "негайно інформує відповідного" вилучити слова "головного державного санітарного лікаря або";

4) у частині четвертій статті 23 після слів "Якщо оператор потужностей (об'єктів), " вилучити слова "що підлягають державному контролю або державному нагляду";

5) у частині четвертій статті 23 після слів "зазначених у частинах другій і третій цієї статті, " вилучити слова " відповідний головний державний санітарний лікар або";

6) частину шосту статті 23 викласти в такій редакції:

"Оператор потужностей (об'єкта), експлуатаційний дозвіл на які був скасований, має право подавати заяву на одержання іншого експлуатаційного дозволу після усунення причин, що викликали скасування попереднього."

18. У статті 24:

1) частину першу статті 24 викласти в такій редакції:

"Особи, які мають намір здійснювати експорт харчових продуктів, підконтрольних Держсанепідслужбі України, до країн призначення, які мають особливі вимоги до потужностей (об'єктів), процесів виробництва, умов зберігання або інші подібні вимоги, що стосуються харчових продуктів, можуть звертатися до санітарної служби із запитом про проведення офіційної перевірки виконання ними цих вимог, а стосовно харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, - до ветеринарної служби (далі - відповідна служба)."

2) в частині другій виключити слова "про що вносить відповідні відомості до експлуатаційного дозволу".

3) В частині третій виключити речення "У разі необхідності таке маркування може включати контрольний (реєстраційний) номер, передбачений статтею 22 цього Закону.

19. У статті 26:

1) у частині першій статті 26 слова "Санітарна служба та ветеринарна служба" замінити словами "Держсанепідслужба України та Держветфітослужба України";

2) частину другу статті 26 доповнити реченнями "Період проведення процедури інспектування не повинен перевищувати 3 місяців. Витрати пов'язані з інспектуванням потужностей (об'єктів) для імпорту в Україну фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, що призначені для проведення державного контролю.";

2) частину четверту статті 26 викласти в такій редакції: "Держсанепідслужба України веде реєстр потужностей (об'єктів) для імпорту в Україну харчових продуктів, підконтрольних Держсанепідслужбі України.";

3) частину п'яту статті 26 викласти в такій редакції: "Держветфітослужба України веде реєстр потужностей (об'єктів) для імпорту в Україну харчових продуктів, підконтрольних Держветфітослужбі України.".

20. У статті 27:

1) частину першу статті 27 викласти в такій редакції:

"Харчові продукти, вироблені в Україні, повинні бути та відповідати санітарним заходам, придатними до споживання, правильно маркованими."

2) підпункт 5) частини другої, частину третю, четверту статті 27 вилучити;

3) у частині шостій статті 27 слова "включаючи сільськогосподарську продукцію" вилучити.

21. Статтю 31 викласти в такій редакції:

"Стаття 31. Вимоги до реєстрації та використання ароматизаторів

1. Вимоги до реєстрації та використання ароматизаторів, а також вимоги до їх маркування затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.

2. На день набрання чинності цим Законом вважається офіційно затвердженим в Україні перелік ароматизаторів, дозволених до використання, який є ідентичним переліку ароматизаторів, що затверджений Європейським Союзом на цей день. Через кожні п'ять календарних років після набрання чинності цим Законом центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я переглядає цей перелік та оприлюднює звіт про результати перегляду.

3. За наявності наукових даних про ризик для здоров'я споживачів ароматизатор виключається із переліку ароматизаторів, дозволених до використання в Україні, після прийняття відповідного рішення.

4. Вартість робіт, пов'язаних з реєстрацією ароматизаторів, встановлюється відповідно до статті 57 цього Закону".

22. У статті 34:

1) статтю 34 викласти в такій редакції:

"Стаття 34. Здійснення державного контролю за дотриманням санітарних вимог на м'ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних та молокопереробних підприємствах, а також за необробленими харчовими продуктами тваринного походження на підприємствах гуртового зберігання (холодокомбінатах, холодильниках, спеціалізованих гуртівнях)

1. Державний контроль за дотриманням санітарних вимог на рибодобувних, м'ясо-, рибо- та молокопереробних підприємствах, а також за харчовими продуктами тваринного походження на підприємствах гуртового зберігання (холодокомбінатах, холодильниках, спеціалізованих гуртівнях) здійснюються офіційними лікарями ветеринарної медицини. Залежно від обсягів виробництва суб'єкта господарювання, аналізу ризиків, стану впровадження системи HACCP офіційний лікар може мати заступника.

3. Офіційні лікарі ветеринарної медицини підпорядковуються головним державним інспекторам ветеринарної медицини районів, міст, мм. Києва та Севастополя, областей, Автономної Республіки Крим, знаходяться у штаті районної (міської) державної лікарні ветеринарної медицини, а в м. Києві - об'єднання державної ветеринарної медицини та утримуються за рахунок коштів загального та/або спеціального фондів Державного бюджету України. Роботу офіційних лікарів контролює Державний департамент ветеринарної медицини та його територіальні органи.

4. Офіційні лікарі ветеринарної медицини у своїй роботі є незалежними від керівника або власника підприємства, повинні професійно виконувати свої обов'язки, керуються відповідним положенням, затвердженим в установленому законодавством порядку, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

5. До обов'язків офіційного лікаря ветеринарної медицини належить контроль за:

1) відповідністю необроблених харчових продуктів тваринного походження супровідним ветеринарним документам та позначкам придатності;

2) дотриманням санітарних вимог у процесі виробництва харчових продуктів тваринного походження;

3) дотриманням технологічних режимів переробки харчових продуктів тваринного походження, що має певні обмеження щодо використання;

4) дотриманням температурних режимів у процесі виробництві харчових продуктів тваринного походження;

5) проведенням відбору проб харчових продуктів тваринного походження для здійснення моніторингу;

6) здійсненням утилізації харчових відходів тваринного походження;

7) дотриманням власниками підприємств системи HACCP та наданням при цьому відповідних рекомендацій."

23. У статті 37:

1) Назву статті 37 викласти в такій редакції:

"Обіг новітнього харчового продукту";

2) частину першу статті 37 викласти в такій редакції:

"Положення цієї статті не застосовуються до харчових добавок, ароматизаторів та розчинників для екстрагування.";

3) у назві частини другої статті 37 слово "Новий" замінити словом "Новітній";

4) частину третю статті 37 викласти в такій редакції:

"Виробник, імпортер або продавець, який вводить новітній харчовий продукт в обіг в Україні (далі - заявник), подає заяву на проведення державної реєстрації до центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров'я. Заява повинна містити інформацію про те, що новітній харчовий продукт відповідає положенням частини другої цієї статті.";

5) у частині четвертій статті 37 слова "санітарно-епідеміологічна експертиза" замінити словом "реєстрація";

6) частину п'яту та шосту статті 37 вилучити

24. У статті 38:

- статтю 38 викласти в такій редакції:

"Стаття 38. Вимоги до маркування харчових продуктів

1. Забороняється обіг харчових продуктів, маркування яких не відповідає цьому Закону. Усі харчові продукти, що перебувають в обігу в Україні, повинні маркуватися державною мовою та містити інформацію про:

1) назву харчового продукту;

2) назву та місцезнаходження, телефон в Україні виробника або імпортера харчових продуктів і країну виробництва;

3) кількість нетто харчового продукту в установлених одиницях виміру (вага, об'єм або поштучно);

4) перелік інгредієнтів харчового продукту у порядку зменшення їх ваги або об'єму, у тому числі харчових добавок та ароматизаторів, що використовувалися у процесі його виробництва;

5) кількість певних інгредієнтів або категорій інгредієнтів у визначених частиною шостою цієї статті випадках;

6) калорійність та поживну цінність у частині кількості білків, жирів та вуглеводів у встановлених одиницях виміру на 100 грамів (мілілітрів) харчового продукту;

7) кінцеву дату споживання "Вжити до" або "дата виробництва та строк придатності";

8) умови зберігання та використання, якщо харчовий продукт потребує певних умов зберігання та використання для забезпечення його безпечності;

9) у випадках, визначених законодавчими актами, застереження щодо споживання харчового продукту певними категоріями населення (дітьми, вагітними жінками, літніми людьми, спортсменами та особами, що чутливі до алергенів);

10) наявність у харчових продуктах зареєстрованих в установленому порядку генетично модифікованих організмів або складових (інгредієнтів), які було вироблено із зареєстрованих генетично модифікованих організмів, відображається на етикетці харчового продукту написом "з ГМО", якщо частка генетично модифікованих організмів (ГМО) в харчовому продукті перевищує 0,9 %. Порядок етикетування харчової продукції, яка містить генетично модифіковані організми або вироблена з їх використанням, затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Вимоги до маркування алкогольних напоїв, в тому числі виноробної продукції, встановлюються чинними нормативно-правовими актами, які регулюють питання виробництва та обігу цієї продукції.

3. Маркування нефасованих харчових продуктів здійснюється державною мовою у порядку, встановленому нормативно-правовими актами.

4. Надання інформації споживачам щодо продукції громадського харчування здійснюється виробником любим доступним для нього способом.

5. Текст для маркування харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок підлягає обов'язковому затвердженню центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я під час їх державної реєстрації, порядок якого затверджується цим ЦОВВ.

6. Зазначення кількості інгредієнтів або категорій інгредієнтів в харчовому продукті є обов'язковою у разі, якщо:

1) таку обов'язковість встановлено законодавством;

2) назва відповідного інгредієнту або категорії інгредієнтів використовується в назві харчового продукту або зазвичай асоціюється у споживача з назвою харчового продукту;

3) наявність відповідного інгредієнта або категорії інгредієнтів акцентується у маркуванні будь яким способом, включаючи слова, малюнки;

4) відповідний інгредієнт або категорія інгредієнтів є необхідним для визначення харчового продукту та відокремлення його від інших продуктів, з якими цей продукт може асоціюватися у споживача завдяки назві або зовнішньому вигляду.

Положення цієї частини не застосовуються до ароматизаторів, вага або об'єм яких не перевищує 1 відсотка від ваги або об'єму харчового продукту.

7. Інформація про харчовий продукт, яка визначає ознаки суттєвої відмінності цього харчового продукту від інших того ж виду - "натуральний", "органічний", "екологічно чистий" "оригінальний", "без ГМО" (без генетично модифікованих організмів) та/або подібна інформація, на додаток до тієї, що зазначена у цій статті, може надаватися споживачу тільки після виконання процедури її підтвердження, встановленої відповідними законодавчими актами. Рішення про надання зазначеної в цьому пункті інформації приймається виробником.

8. Якщо харчовий продукт містить ароматизатор або групу ароматизаторів, то у переліку інгредієнтів харчового продукту зазначається відповідно слово "ароматизатор" та "ароматизатори". Можна зазначати слова "натуральний ароматизатор" або "натуральні ароматизатори", якщо ароматизатор або всі ароматизатори, що є інгредієнтами харчового продукту, відповідають підкатегорії "натуральні ароматизатори", визначеній у статті 1 цього Закону".

9. Тільки законодавчими актами можуть встановлюватися додаткові вимоги стосовно маркування певних видів харчових продуктів.".

25. У статті 42:

1) частину першу статті 42 викласти в такій редакції:

"для харчових продуктів - оригіналом міжнародного ветеринарного або міжнародного санітарного сертифіката (далі - міжнародний сертифікат), або іншим документом, виданим уповноваженим органом країни походження, що засвідчує придатність для споживання людиною;".

26. У статті 45:

1) у частині першій статті 45 слово "етикетування" замінити словом "маркування".

27. У статті 47:

1) у підпункті 1) частини першої статті 47 слово "ветеринарно-санітарному" замінити словом "санітарному";

2) у підпункті 4) частини першої статті 47 слово "етикеток" замінити на слово "маркування" а слова "технічним регламентам та" вилучити;

3) у частині третій статті 47 слово "етикетки" замінити на слово "маркування" а слова "технічних регламентів чи санітарних заходів" замінити словами "вимог законодавства".

28. У статті 49:

1) статтю 49 викласти в такій редакції:

"Стаття 49. Вантажі з неправильно маркованими харчовими продуктами, що імпортуються

1. Вантажі з харчовими продуктами, крім необроблених тваринного походження, які імпортуються та які марковані з порушенням вимог цього Закону, можуть з ініціативи їх власника або декларанта транспортуватися до митниці, визначеної митним органом, з метою приведення маркування у відповідність із цим Законом. Після завершення виправлень вантажі з харчовими продуктами підлягають розширеному ветеринарному або санітарному контролю згідно з положеннями статті 50 цього Закону.

2. Якщо власник або декларант не заявляє про свою готовність здійснити домаркування харчового продукту, вантаж підпадає під дію положень статті 51 цього Закону".

29. У статті 50:

1) у підпункті 3) частини п'ятої статті 50 слово "етикетуванню" замінити словом "маркуванню".

30. У статті 51:

1) частину другу статті 51 викласти в такій редакції:

"Усі забраковані харчові продукти, що становлять високий ризик для здоров'я людини та тварин і не підлягають переробці (обробці), знищуються відповідно до законодавства".

31. У статті 53:

1) у тексті слова "ветеринарних (санітарних)" замінити словами "ветеринарних або санітарних".

32. У статті 54:

1) у назві статті 54 та далі по тексту слова "ветеринарних (санітарних)" замінити словами "ветеринарних або санітарних".

31. У статті 57:

1) у тексті статті слова "фактичній вартості" замінити словами "фактичній собівартості наданих послуг".

33. У тексті Закону:

1) із словосполучень "систем забезпечення якості та безпечності" та "системи забезпечення безпечності та якості" вилучити словосполучення "якості та" та "та якості", а слово "етикетування" та "етикетка" в усіх відмінках замінити словом "маркування" у відповідному відмінку;

2) слова "міжнародний ветеринарний (санітарний) сертифікат" в усіх відмінках замінити словами "міжнародний ветеринарний або міжнародний санітарний сертифікат" у відповідному відмінку.

34. У Розділі XI:

1) Розділ XI "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:

"Розділ XI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- Цей Закон набирає чинності через 180 днів після його опублікування, крім:

1) частини другої статті 26, частини другої статті 38 стосовно маркування алкогольних напоїв та виноробної продукції та частини сьомої статті 38, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.

2) пункту 2 частини першої статті 38 щодо юридичної адреси імпортера в Україні, пункту 5 частини першої статті 38, які набирають чинності з 1 січня 2014 року.

3) пункту 2 частини шостої статті 20 у частині застосування системи HACCP на потужностях (об'єктах) з виробництва харчових продуктів, який набирає чинності з 1 січня 2013 року.

2. Пункт "а)" частини 21 статті 6 та частини третя і четверта статті 27 діють до 1 січня 2013 року.

3. Не вважається порушенням цього закону обіг харчових продуктів, що вироблені в Україні або імпортовані в Україну, після набрання чинності відповідних положень цього закону стосовно маркування, якщо ці продукти відповідають всім наступним критеріям:

1) маркування харчових продуктів відповідає вимогам Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів";

2) ці продукти були вироблені до набрання чинності відповідних положень цього Закону стосовно маркування і строк їх придатності не закінчився.

4. У частині першій статті 17 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218; 2002 р., N 29, ст. 190) слова "і підлягають обов'язковій сертифікації" виключити.

6. До приведення у відповідність з нормами цього Закону закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

7. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін:

1) подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;

2) привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;

3) відповідно до компетенції Кабінету Міністрів України забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

4) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

* * *

Пояснювальна записка
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" розроблений Міністерством охорони здоров'я на виконання Указу Президента України В. Ф. Януковича від 27.04.2011 року N 504/2011 "Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" в частині забезпечення безпеки продуктів харчування (санітарні та фітосанітарні норми).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття законодавчого акта є реалізація програми економічних реформ, підвищення рівня захисту здоров'я і інтересів споживачів, усунення можливих негативних впливів державного регулювання у сфері виробництва та обігу харчових продуктів, створення умов щодо забезпечення дієвості Закону та виконання його положень, розмежування повноважень та усунення дублювання функцій контролю державних органів.

3. Правові аспекти

Питання, які вирішуються проектом законодавчого акта, регулюються Законом України "Про безпечність та якість харчових продуктів", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього законодавчого акта не потребує додаткових бюджетних та інших матеріальних витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта направляється на узгодження до Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України.

6. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Проектом Закону передбачено внесення гармонізованих з європейським законодавством змін до положень закону стосовно уточнення термінів та їх визначень, оптимізації державного регулювання питань забезпечення здоров'я, життя та інтересів населення в частині споживання харчових продуктів, стосовно вимог до системи HACCP, здійснення лабораторних випробувань харчових продуктів для цілей державного контролю і нагляду. Проектом Закону передбачено скасування державної санітарно-епідеміологічної та ветеринарно-санітарної експертизи, внесення змін до вимог щодо реєстрації та використання ароматизаторів та обігу новітнього харчового продукту, а також дотримання вимог маркування харчових продуктів.

Зазначеним законопроектом усуваються протиріччя в частині встановлення повноважень Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

7. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

8. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

9. Громадське обговорення

Для ознайомлення фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та отримання пропозицій щодо проекту Закону України проект розміщено на сайті МОЗ України.

10. Прогноз результатів

Прийняття цього законопроекту дозволить:

- підвищити рівень захисту здоров'я та інтересів споживачів;

- мінімізувати негативні наслідки необґрунтованого державного втручання у сферу виробництва та обігу харчових продуктів.

- розмежувати повноваження Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

- покращити умови підприємницької діяльності продовж усього харчового ланцюгу;

- покращити умови для експорту продовольчої продукції;

- збільшити надходження до Державного бюджету внаслідок попередніх вказаних здобутків.

 

Міністр охорони здоров'я України

О. В. Аніщенко

 

* * *

Аналіз регуляторного впливу
проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів"

1. Опис проблеми, яку планується розв'язати шляхом державного регулювання

Міністерством охорони здоров'я відповідно до Указу Президента України В. Ф. Януковича від 27.04.2011 року N 504/2011 "Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" в частині забезпечення безпеки продуктів харчування (санітарні та фітосанітарні норми) розроблено проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів".

На даному етапі розвитку держави виникає необхідність гармонізації вітчизняного законодавства з європейським, оптимізації державного регулювання у сфері безпечності харчових продуктів, впровадження системи забезпечення безпечності харчових продуктів HACCP усіма підприємствами харчової промисловості, здійснення лабораторних випробувань харчових продуктів для цілей державного контролю і нагляду тільки в акредитованих лабораторіях. Крім цього, потребує врегулювання питання щодо усунення протиріч в частині розподілу повноважень Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

2. Цілі регулювання

Ціллю прийняття законодавчого акта є реалізація програми економічних реформ, підвищення рівня захисту здоров'я і інтересів споживачів, усунення можливих негативних впливів державного регулювання у сфері виробництва та обігу харчових продуктів, створення умов щодо забезпечення дієвості Закону та виконання його положень, розмежування повноважень та усунення дублювання функцій контролю державних органів.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Обґрунтування обраного способу досягнення цілей державного регулювання:

1. Залишити без змін. Така ситуація суперечить Указу Президента України В. Ф. Януковича від 27.04.2011 року N 504/2011 "Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава". Але головними вадами такого підходу є гальмування розвитку системи державного регулювання безпечності харчових продуктів та інформування споживачів про їх властивості, а також зниження конкурентоздатності вітчизняної харчової промисловості як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

2. Прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів". Це дозволить виконати завдання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ в частині забезпечення безпеки продуктів харчування (санітарні та фітосанітарні норми) та надасть змогу виконати цілі і завдання, які визначені Планом та проектом Закону.

4. Опис механізмів розв'язання проблеми і відповідні заходи

Проектом Закону передбачено внесення гармонізованих з європейським законодавством змін до положень закону стосовно уточнення термінів та їх визначень, оптимізації державного регулювання питань забезпечення здоров'я, життя та інтересів населення в частині споживання харчових продуктів, стосовно вимог до системи HACCP, здійснення лабораторних випробувань харчових продуктів для цілей державного контролю і нагляду. Проектом Закону передбачено скасування державної санітарно-епідеміологічної та ветеринарно-санітарної експертизи, декларації виробника, реєстрації потужностей, що здійснюють виробництво харчових продуктів не тваринного походження, внесення змін до вимог щодо реєстрації та використання ароматизаторів, новітніх харчових продуктів, а також дотримання вимог маркування харчових продуктів. Зазначеним законопроектом усуваються протиріччя в частині встановлення повноважень Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

5. Досягнення визначених цілей у разі прийняття проекту

Прийняття проекту дозволить реалізувати програму економічних реформ, підвищити рівень захисту здоров'я і інтересів споживачів, усунути негативні впливи державного регулювання у сфері виробництва та обігу харчових продуктів на операторів продовольчого ринку, створити умови щодо забезпечення дієвості Закону та виконання його положень, розмежувати повноваження та усунути дублювання функцій контролю державних органів.

6. Очікувані результати прийняття акта

Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Витрати не передбачаються

Реалізація програми економічних реформ

Суб'єкти господарської діяльності

Витрати не передбачаються

Зменшення адміністративного та фінансового тиску на операторів продовольчого ринку.

Населення

Витрати не передбачаються

Підвищення рівня захисту здоров'я та інтересів споживачів.

7. Обґрунтування дії строку акта:

Термін дії проекту акта не має. Діє до внесення змін до чинного нормативно-правового акта.

8. Визначення показників результативності акта:

Прогнозні значення:

- підвищення рівня захисту здоров'я та інтересів споживачів;

- зменшення необґрунтованого державного втручання у сферу виробництва та обігу харчових продуктів;

- розмежування повноважень Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України та Державної санітарно-епідеміологічної служби України;

- покращення умов підприємницької діяльності продовж усього харчового ланцюгу;

- покращення умов для експорту продовольчої продукції;

- збільшення надходжень до Державного бюджету внаслідок попередніх вказаних здобутків.

9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись шляхом оцінки теперішньої ситуації щодо державного регулювання у сфері виробництва та обігу харчових продуктів.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після набрання ним чинності шляхом аналізу ситуації щодо державного регулювання у сфері виробництва та обігу харчових продуктів у порівнянні з базовим відстеженням.

Періодичне відстеження здійснюватиметься один раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів повторного обстеження.

 

Перший заступник Міністра

Р. О. Моісеєнко

Опрос