Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О дополнении статьи 20 Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 20.06.2011

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про доповнення статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

1. Доповнити статтю 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31, ст. 263; 2005 р., N 32, ст. 421; 2006 р., N 26, ст. 210; 2010 р., N 8, ст. 51) частиною десятою такого змісту:

"10. Державній фінансовій інспекції України на безоплатній основі надаються відомості про юридичних осіб, підконтрольних Державній фінансовій інспекції України, у вигляді бази даних (сукупність інформації Єдиного державного реєстру в електронному вигляді за визначеними критеріями).

Надання Державній фінансовій інспекції України відомостей Єдиного державного реєстру здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про доповнення статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

В ході проведення контрольних заходів органи державної контрольно-ревізійної служби (далі - органи ДКРС) стикаються з проблемою якісного відбору об'єктів контролю для здійснення ревізій, державних фінансових аудитів та перевірок державних закупівель (далі - контрольні заходи), в діяльності яких можливе виникнення ризиків допущення фінансових порушень (далі - Ризики).

Державна фінансова інспекція України (далі - Держфінінспекція) для виконання завдань, визначених чинним законодавством, потребує отримання інформації щодо підконтрольних їй установ, зокрема їх найменування, організаційно-правову форму, адреси, відокремлені підрозділи, орган управління, керівних осіб, відсутність за місцезнаходженням, перебування в стані ліквідації тощо. Вказана інформація міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Реєстр).

На даний час органам ДКРС надано право отримувати від спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації відомості, що містяться в Реєстрі, лише у вигляді витягу з Реєстру та довідки про наявність або відсутність в Реєстрі інформації, яка запитується.

Водночас слід зауважити, що підконтрольними органам ДКРС є близько 100 тисяч підприємств, установ і організацій, багато з яких знаходяться в стадії реорганізації, ліквідації, або нещодавно створені.

Уточнення такого масиву інформації шляхом надання запитів до спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації в установленому законом порядку є неможливим. Вказане призводить до того, що Держфінінспекція не володіє достовірною інформацією щодо підконтрольних їй підприємств, установ і організацій, зокрема в частині підтвердження їх існування.

При цьому, враховуючи терміни отримання органами ДКРС витягів з Реєстру при направленні запитів по окремих установах, зазначена інформація може втратити актуальність при проведенні термінових контрольних заходів, участі в судових засіданнях тощо.

Таким чином, існуюча форма отримання інформації не дозволяє органам ДКРС здійснювати аналітичну роботу щодо відбору об'єктів, в діяльності яких можливе виникнення Ризиків, для провадження державного фінансового контролю.

Крім того слід зазначити, що Держфінінспекція є учасником проекту "Модернізація державних фінансів", яким передбачено створення інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами (далі - СУДФ), користувачами якої будуть розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, органи виконавчої влади, організації та установи, що провадять діяльність, яка пов'язана з управлінням державними коштами. Одним з важливих етапів створення СУДФ є вдосконалення підходів до планування контрольно-ревізійної роботи шляхом запровадження механізму відбору об'єктів для державного фінансового контролю, для чого Держфінінспекція потребує актуальної інформації про підконтрольні установи.

Запровадження процедури отримання Держфінінспекцією інформації з Реєстру дозволить сформувати актуальну мережу підконтрольних органам ДКРС підприємств, установ і організацій, що надасть можливість здійснювати попередній аналіз масиву підконтрольних установ, проводити за допомогою СУДФ їх якісний відбір на основі оцінки Ризиків. Вказане знизить кількість дріб'язкових та малоефективних контрольних заходів, підвищить їх результативність, послабить фіскальний тиск на суб'єктів господарювання та зменшить втручання держави у їх діяльність.

Для вирішення зазначених питань Державною фінансовою інспекцією України розроблено проект Закону України "Про доповнення статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - проект Закону).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Закону є отримання Держфінінспекцією масиву інформації про підконтрольні їй підприємства, установи і організації, що дозволить удосконалити процес планування контрольно-ревізійної роботи органів ДКРС шляхом якісного відбору об'єктів для проведення заходів державного фінансового контролю.

Для досягнення зазначеної мети проектом Закону передбачається доповнити Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" нормами щодо удосконалення порядку отримання Держфінінспекцією інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

3. Правові аспекти

Проект Закону розроблено Державною фінансовою інспекцією України на виконання п. 3 Плану заходів щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 N 1199-р.

Основними нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері суспільних відносин, є:

- Конституція України;

- Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні";

- Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

- Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 N 884.

Реалізація проекту Закону потребує прийняття спільного рішення спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації та Держфінінспекції.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат і буде здійснюватися в межах коштів, передбачених на фінансування діяльності Держфінінспекції та її територіальних органів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує узгодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України та спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

Відповідно до п. 4 Порядку проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.09.2009 N 1057, проект Закону може бути віднесено до проектів нормативно-правових актів з потенційно високим ступенем корупційних ризиків, оскільки його предметом регулювання є виконання контрольно-наглядових функцій органами виконавчої влади та їх посадовими особами.

Водночас слід відмітити, що проект Закону не містить корупціогенних чинників, оскільки спрямований на удосконалення існуючого порядку планування органів ДКРС заходів державного фінансового контролю, а також забезпечить прозорість дій в частині відбору підконтрольних установ для проведення контрольних заходів.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті ГоловКРУ та урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону забезпечить удосконалення Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", що сприятиме зміцненню фінансової дисципліни в державі, підвищенню ефективності та оперативності проведення Держфінінспекції та її територіальних органів контрольних заходів, в тому числі за дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України та правоохоронних органів.

 

Голова 

П. П. Андрєєв 

"___" ___________ 2011 р. 

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про доповнення статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

В ході проведення контрольних заходів органи державної контрольно-ревізійної служби (далі - органи ДКРС) стикаються з проблемою якісного відбору об'єктів контролю для здійснення ревізій, державних фінансових аудитів та перевірок державних закупівель (далі - контрольні заходи), в діяльності яких можливе виникнення ризиків допущення фінансових порушень (далі - Ризики).

Державна фінансова інспекція України (далі - Держфінінспекція) для виконання завдань, визначених чинним законодавством, потребує отримання інформації щодо підконтрольних їй установ, зокрема їх найменування, організаційно-правову форму, адреси, відокремлені підрозділи, орган управління, керівних осіб, відсутність за місцезнаходженням, перебування в стані ліквідації тощо. Вказана інформація міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Реєстр).

На даний час органам ДКРС надано право отримувати від спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації відомості, що містяться в Реєстрі, лише у вигляді витягу з Реєстру та довідки про наявність або відсутність в Реєстрі інформації, яка запитується.

Водночас слід зауважити, що підконтрольними органам ДКРС є близько 100 тисяч підприємств, установ і організацій, багато з яких знаходяться в стадії реорганізації, ліквідації, або нещодавно створені.

Уточнення такого масиву інформації шляхом надання запитів до спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації в установленому законом порядку є неможливим. Вказане призводить до того, що Держфінінспекція не володіє достовірною інформацією щодо підконтрольних їй підприємств, установ і організацій, зокрема в частині підтвердження їх існування.

При цьому, враховуючи терміни отримання органами ДКРС витягів з Реєстру при направленні запитів по окремих установах, зазначена інформація може втратити актуальність при проведенні термінових контрольних заходів, участі в судових засіданнях тощо.

Таким чином, існуюча форма отримання інформації не дозволяє органам ДКРС здійснювати аналітичну роботу щодо відбору об'єктів, в діяльності яких можливе виникнення Ризиків, для провадження державного фінансового контролю.

Крім того слід зазначити, що Держфінінспекція є учасником проекту "Модернізація державних фінансів", яким передбачено створення інформаційно-аналітичної системи управління державними фінансами (далі - СУДФ), користувачами якої будуть розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, органи виконавчої влади, організації та установи, що провадять діяльність, яка пов'язана з управлінням державними коштами. Одним з важливих етапів створення СУДФ є вдосконалення підходів до планування контрольно-ревізійної роботи шляхом запровадження механізму відбору об'єктів для державного фінансового контролю, для чого Держфінінспекція потребує актуальної інформації про підконтрольні установи.

Запровадження процедури отримання Держфінінспекцією інформації з Реєстру дозволить сформувати актуальну мережу підконтрольних органам ДКРС підприємств, установ і організацій, що надасть можливість здійснювати попередній аналіз масиву підконтрольних установ, проводити за допомогою СУДФ їх якісний відбір на основі оцінки Ризиків. Вказане знизить кількість дріб'язкових та малоефективних контрольних заходів, підвищить їх результативність, послабить фіскальний тиск на суб'єктів господарювання та зменшить втручання держави у їх діяльність.

Для вирішення зазначених питань Державною фінансовою інспекцією України розроблено проект Закону України "Про доповнення статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - проект Закону).

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття проекту Закону є отримання Держфінінспекцією масиву інформації про підконтрольні їй підприємства, установи і організації, що дозволить удосконалити процес планування контрольно-ревізійної роботи органів ДКРС шляхом якісного відбору об'єктів для проведення заходів державного фінансового контролю.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Можливі способи досягнення цілей 

Оцінка способу 

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу 

Збереження чинного регулювання 

Спосіб оцінюється як такий, що не дозволяє досягти поставленої мети.
Не створюються умови для отримання в повному обсязі інформації, необхідної органам ДКРС для здійснення попередньої аналітичної роботи та якісного відбору суб'єктів господарювання для здійснення державного фінансового контролю та, відповідно, підвищення рівня фінансової дисципліни в державі. 

Поставлені проблемні питання не розв'язуються. 

Прийняття окремого нормативно-правового акта для врегулювання порушених питань 

Спосіб оцінюється, як недоцільний, оскільки одним з принципів нормопроектувальної техніки є зменшення до мінімуму кількості актів з одного питання. На даний час порядок отримання органами ДКРС інформації з Реєстру регулюється Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

Даний спосіб є недоцільним. 

Обраний спосіб 

Відповідає потребам у вирішенні поставлених проблем. 

Повністю розв'язуються поставлені проблеми та досягаються поставлені цілі. 

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Для досягнення зазначеної мети проектом Закону передбачається доповнити Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" нормами щодо удосконалення порядку отримання Держфінінспекцією інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, зокрема уточнення форми отримання такої інформації.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта - зовнішні фактори на дію акта не впливатимуть. Інші негативні обставини, які можуть впливати на виконання вимог акта, відсутні.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта:

вимоги, встановлені актом, є простими для їх виконання;

запровадження Закону виключає настання будь-якої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта;

контроль за додержанням вимог акта здійснюватимуть спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації та Держфінінспекція під час здійснення встановленої процедури надання інформації органам ДКРС.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Вигоди 

Витрати 

Сфера інтересів держави 

Прийняття Закону забезпечить:
- удосконалення порядку отримання органами ДКРС інформації, необхідної для здійснення попередньої аналітичної роботи щодо відбору об'єктів для контрольних заходів на основі оцінки ризиків допущення фінансових порушень;
- посилення контролю за ефективним та економним використання державних ресурсів;
- зміцнення фінансової дисципліни в державі. 

Додаткові витрати Державного та місцевих бюджетів відсутні. 

Сфера інтересів суб'єктів господарювання 

Прийняття Закону дозволить:
- уникнути здійснення органами ДКРС дріб'язкових та малоефективних контрольних заходів;
- зменшить втручання органів ДКРС в діяльність суб'єктів господарювання. 

Додаткові витрати суб'єктів господарювання відсутні. 

Сфера інтересів громадян 

Дія Закону не поширюється на громадян. 

Витрати громадян відсутні 

7. Строк дії регуляторного акта

Строк дії Закону не обмежується встановленим терміном дії.

8. Показники результативності регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

- кількість суб'єктів, на які поширюватиметься дія акта - дія регуляторного акта поширюється на Держфінінспекцію та спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації;

- надходження до державного чи місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язані з дією регуляторного акта, відсутні;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта - середній, оскільки проект регуляторного акта розміщено на офіційному веб-сайті ГоловКРУ та на урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада";

- виконання проекту регуляторного акта не потребує витрат суб'єктами господарювання;

- чітке визначення повноважень органів ДКРС при отриманні інформації, необхідної для планування контрольно-ревізійної роботи;

- дія регуляторного акту забезпечить удосконалення норм Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та зменшить втручання органів ДКРС в діяльність суб'єктів господарювання.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання ним чинності, але не пізніше дня, з якого починається повторне відстеження результативності цього акта, шляхом збору та порівняння статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом, шляхом порівняння статистичних даних, отриманих за результатами проведених органами ДКРС контрольних заходів.

За результатами повторного відстеження відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі надходження пропозицій та зауважень, які заслуговують на увагу, або виявлення неврегульованих та проблемних питань, буде розглядатися необхідність внесення відповідних змін до законодавства.

 

Голова Головного
контрольно-ревізійного
управління України
 

П. П. Андрєєв 

"___" __________ 2011 р. 

 

Опрос