Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно охраны культурного наследия (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 31.05.2011

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони культурної спадщини

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; Голос України, 2010 р., N 190):

1) статтю 92 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"неподання чи несвоєчасне подання згідно з вимогами закону відповідному органу охорони культурної спадщини повідомлення про набуття права власності на пам'ятку чи її частину, передачу власником чи уповноваженим ним органом (особою) пам'ятки культурної спадщини чи її частини у володіння, користування чи управління іншій особі, про набуття права власності чи права користування земельною ділянкою, про можливість відновлення земляних робіт у зв'язку із завершенням археологічного дослідження відповідної території";

2. У Законі України "Про охорону культурної спадщини" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 39, ст. 333; 2002 р., N 3 - 4, ст. 27, N 16, ст. 114; 2005 р., N 5, ст. 114; 2007 р., N 33, ст. 440; 2009 р., N 8, ст. 105; 2010 р., N 9, ст. 76; Голос України, 2010 р., N 190):

1) статтю 5 викласти у такій редакції:

Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини

До повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини належить:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини, розроблення пропозицій щодо її формування;

2) здійснення контролю за виконанням цього Закону, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;

3) узагальнення практики застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств;

4) розроблення та погодження державних програм охорони культурної спадщини;

5) ведення Державного реєстру нерухомих пам'яток України, здійснення координації та контролю за паспортизацією нерухомих об'єктів культурної спадщини;

6) координація роботи з виявлення, дослідження та документування об'єктів культурної спадщини;

7) подання пропозицій Кабінетові Міністрів України:

Опрос