Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заключение на проект Налогового кодекса Украины

ВР Украины
Заключение от 30.09.2010 № 16/3-788/7101-1

АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ НАУКОВО-ЕКСПЕРТНЕ УПРАВЛІННЯ

ВИСНОВОК
на проект Податкового кодексу України

від 30 вересня 2010 року N 16/3-788/7101-1

Головне управління, підтримуючи необхідність систематизації податкового законодавства шляхом його кодифікації, що в цілому сприятиме вирішенню проблем у даній сфері, водночас вважає за доцільне висловити щодо проекту кодексу такі зауваження та пропозиції.

Загальні зауваження

1. Методологічною основою для оцінки законопроектів, які мають форму кодексу, є поняття "кодифікація". У теорії права кодифікація визначається як один із видів, способів систематизації законодавства. Її суть полягає у докорінному переопрацюванні всіх чинних законодавчих актів, які регулюють певне коло однорідних суспільних відносин у відповідній сфері. Як спосіб якісного упорядкування законодавства, кодифікація спрямована на забезпечення його узгодженості і компактності, на вилучення із законодавчого масиву застарілих норм, що не виправдали себе. У процесі кодифікації законодавець прагне об'єднати і систематизувати діючі норми, які виправдали себе, а також переробити їх зміст, викласти нормативні приписи у логічну, внутрішньо узгоджену систему, забезпечити максимальну повноту регулювання відповідних суспільних відносин, а також замінити невдалі, застарілі норми новими.

Результатом кодифікації, яка за своєю природою є формою вдосконалення законодавства, є новий зведений законодавчий акт - кодекс, який замінює нормативні акти, що діяли раніше у відповідній сфері суспільних відносин. Кодифікація може бути галузевою, результатом якої є систематизація норм певної галузі права (наприклад, Цивільний кодекс України), і спеціальною (комплексною), результатом якої є систематизація норм, які утворюють певні інститути права (Митний кодекс України). Судячи з предмета правового регулювання, проект Податкового кодексу є (або, принаймні, має бути) результатом спеціальної (комплексної) систематизації законодавчих норм, що регулюють відносини у сфері оподаткування.

Тим часом, запропонований законопроект за багатьма параметрами не повною мірою відповідає вимогам, які ставляться до законодавчих актів у формі кодексів. Зокрема, одним із вагомих недоліків проекту є неналежний рівень узагальнення та систематизації нормативного матеріалу. Це відображається в тому, що в структурному відношенні проект Податкового кодексу складається із штучно об'єднаних законодавчих актів, які викладені у відповідних розділах Податкового кодексу, що присвячені окремим видам податків і зборів.

Певні зауваження слід висловити відносно структури Податкового кодексу, яка також потребує вдосконалення. Це відображається, по-перше, в тому, що в проекті Кодексу фактично відсутні загальна і особлива частини, що властиво для таких законодавчих актів. По-друге, в тому, що одні його розділи (наприклад, розділ II) поділяються на глави, а інші поділяються безпосередньо на статті. При цьому викликає зауваження розділ II, до якого включені глави під номерами 5, 51, 52, 53, що не властиво для текстів нових законодавчих актів.

Опрос