Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Департаменте информационно-аналитического обеспечения МВД Украины

МВД
Положение, Приказ от 05.11.2012 № 1010
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 листопада 2012 року N 1010

Про затвердження Положення про Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України

Наказ визнано таким, що не підлягає державній реєстрації
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
від 14 листопада 2012 року N 1684/5)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства внутрішніх справ України
від 30 травня 2013 року N 528
,
від 16 вересня 2013 року N 889

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 22 жовтня 2014 року N 1122)

Відповідно до підпункту 15 пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 383, наказую:

1. Затвердити Положення про Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України (додається).

2. Начальникам ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях привести положення про управління, відділи інформаційно-аналітичного забезпечення у відповідність до Положення про Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України.

3. Скасувати наказ МВС України від 29 квітня 2011 року N 174 "Про затвердження Положення про Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України".

4. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення (Аршинов І. А.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-полковника міліції Черних С. П.

 

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко

 

Положення
про Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України

I. Загальні положення

1.1. Департамент інформаційно-аналітичного забезпечення (далі - Департамент або ДІАЗ) Міністерства внутрішніх справ України (далі - Міністерство або МВС) є структурним підрозділом апарату МВС, який організовує і здійснює заходи, передбачені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, які спрямовані на інформаційно-аналітичне забезпечення правоохоронної діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ України (далі - ОВС).

1.2. Департамент є головним підрозділом у системі підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС та здійснює організаційно-методичне керівництво їх діяльністю.

1.3. Департамент очолює начальник, діяльність якого координується та контролюється першим заступником Міністра та підпорядкований Міністрові внутрішніх справ України.

1.4. Начальник Департаменту призначається на посаду і звільняється з посади у встановленому порядку Міністром внутрішніх справ України.

1.5. Структура, чисельність, штатний розпис ДІАЗ затверджуються відповідно до законодавства.

1.6. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, відомчими нормативно-правовими актами МВС, а також цим Положенням.

1.7. ДІАЗ формує основні напрямки діяльності Міністерства у сфері інформатизації та розробляє проекти нормативно-правових актів з питань інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ОВС, у разі потреби - інших правоохоронних органів.

1.8. Свою діяльність Департамент організовує згідно з перспективними і поточними планами у взаємодії з іншими структурними підрозділами апарату Міністерства, за дорученням керівництва МВС з відповідними підрозділами центральних органів виконавчої влади України та правоохоронних органів інших держав.

1.9. Діловодство в ДІАЗ ведеться відповідно до вимог законодавства та нормативно-правових актів МВС із дотриманням необхідних умов для забезпечення режиму секретності.

II. Основні завдання Департаменту

2.1. Організація інформаційно-аналітичної діяльності ОВС відповідно до законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства України, відомчих нормативно-правових актів МВС, які регулюють цю діяльність.

2.2. Реалізація в межах компетенції Міністерства державної політики у сфері інформатизації, координація виконання державних програм з цього напрямку структурними підрозділами апарату МВС.

2.3. Організація заходів із дотримання вимог законодавства з питань правової охорони комп'ютерних програм під час їх придбання, установлення, використання, обліку та інвентаризації в органах внутрішніх справ України.

(розділ II доповнено новим пунктом 2.3 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 16.09.2013 р. N 889,
у зв'язку з цим пункти 2.3 - 2.8 вважати відповідно пунктами 2.4 - 2.9)

2.4. Організація за дорученням керівництва Міністерства міжвідомчої та міждержавної інформаційної взаємодії, у межах укладених нормативних документів про обмін інформацією.

2.5. Реалізація вимог законодавства щодо захисту державної таємниці.

2.6. Забезпечення захисту інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах Департаменту, у тому числі персональних даних та іншої інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом.

2.7. Здійснення в межах компетенції методичного керівництва та координації діяльності структурних підрозділів апарату Міністерства та органів внутрішніх справ у сфері захисту персональних даних.

(розділ II доповнено новим пунктом 2.7 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 30.05.2013 р. N 528,
у зв'язку з цим пункти
2.7 та 2.8
 вважати відповідно пунктами 2.8 та 2.9)

2.8. Надання в межах компетенції адміністративних послуг відповідно до Переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 року N 795, та інших адміністративних послуг, у тому числі фізичним та юридичним особам, у порядку, установленому законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють цю діяльність.

2.9. Організація впровадження в діяльність органів внутрішніх справ передового досвіду, найбільш ефективних форм і методів у галузі інформаційних технологій.

III. Функції Департаменту

3.1. Ведення та використання в обсязі, структурі та порядку, визначеними законодавством України, нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, відомчими документами МВС оперативно-розшукових, криміналістичних та профілактичних обліків, обліків адміністративних правопорушень та осіб:

яких затримано за підозрою в учиненні злочину;

які підозрюються в учинені злочину;

яких взято під варту або піддано адміністративному арешту;

які переховуються від органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісти;

які скоїли адміністративні правопорушення, щодо яких складено протоколи про адміністративні правопорушення;

які скоїли корупційні правопорушення й рішенням судів притягнуті до відповідальності за вчинення цих правопорушень;

без громадянства та іноземців, які порушили встановлені законодавством правила в'їзду, виїзду, перебування в Україні та транзитного проїзду через її територію,

інших передбачених нормативно-правовими актами обліків.

3.2. Формування державної та відомчої статистичної звітності про стан злочинності, корупційних діянь та застосування адміністративної практики на території України.

3.3. Контроль за повнотою та своєчасністю внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальні провадження ОВС, повнотою державних і відомчих статистичних звітів, приведення їх у відповідність до законодавства України у взаємодії зі структурними підрозділами апарату МВС, Генеральної прокуратури, Міністерства юстиції та Державною службою статистики України.

3.4. Участь у розробці та впровадженні разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади єдиних документів первинного обліку і на їх основі - форм державної та відомчої статистичної звітності про стан злочинності та результати профілактичної, оперативно-розшукової, слідчої та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України.

3.5. Забезпечення функціонування Інтегрованої інформаційно-пошукової системи ОВС, організація надання доступу до її інформаційних підсистем.

3.6. Здійснення відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних" обробки персональних даних в обсязі, структурі й порядку, що випливають із завдань та функцій, покладених на міліцію Законом України "Про міліцію" та іншими законами.

3.7. Координація та контроль за діяльністю органів і підрозділів внутрішніх справ щодо забезпечення захисту персональних даних.

(розділ III доповнено новим пунктом 3.7 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 30.05.2013 р. N 528)

3.8. Надання методичної та практичної допомоги структурним підрозділам апарату Міністерства та органам внутрішніх справ з питань організації захисту персональних даних.

(розділ III доповнено новим пунктом 3.8 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 30.05.2013 р. N 528)

3.9. За дорученням керівництва МВС проведення перевірок організації та стану роботи з питань захисту персональних даних, а також контроль за результатами службових перевірок (розслідувань) за фактами порушення вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань захисту персональних даних.

(розділ III доповнено новим пунктом 3.9 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 30.05.2013 р. N 528,
у зв'язку з цим пункти 3.7 - 3.20
вважати відповідно пунктами 3.10 - 3.23)

3.10. Забезпечення керівництва Міністерства, структурних підрозділів апарату МВС, територіальних та транспортних органів внутрішніх справ інформаційно-аналітичною інформацією на основі оперативно-розшукових, персонально-довідкових, статистичних та інших обліків, що ведуться в Департаменті.

3.11. Визначення стратегічних напрямків роботи, шляхів розвитку підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС та заходів щодо ефективного виконання покладених на них завдань.

3.12. Забезпечення створення спільно з режимно-секретним органом МВС комплексних систем захисту інформації інформаційно-телекомунікаційних систем, що експлуатуються ДІАЗ, та методичне керівництво цією роботою в підрозділах інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС.

3.13. Забезпечення режиму доступу до інформації, зберігання інформації, яка міститься в обліках ДІАЗ, відповідно до законодавства.

3.14. Забезпечення в межах своєї компетенції взаємодії Міністерства з:

3.14.1. Центральними органами виконавчої влади у сферах інформатизації та обміну інформацією.

3.14.2. Правоохоронними органами у сфері боротьби зі злочинністю відповідно до нормативно-правових актів.

3.15. Узагальнення практики застосування законодавства у сфері інформатизації, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення. Подання на розгляд керівництва МВС проектів нормативно-правових актів МВС, внесення змін та доповнень до них, а також визнання такими, що втратили чинність.

3.16. Участь спільно з Управлінням міжнародних зв'язків МВС у підготовці угод із зарубіжними державами з питань обміну інформацією та забезпечення їх виконання в межах законодавства України та наданих повноважень.

3.17. Аналіз стану використання інформаційних підсистем у попередженні та розкритті злочинів.

3.18. Забезпечення в межах повноважень координації та методологічного супроводження робіт, пов'язаних із легалізацією програмного забезпечення в органах та підрозділах внутрішніх справ, та контроль за їх виконанням.

(розділ III доповнено новим пунктом 3.18 згідно з наказом
 Міністерства внутрішніх справ України від 16.09.2013 р. N 889,
у зв'язку з цим пункти 3.18 - 3.23
 вважати відповідно пунктами 3.19 - 3.24)

3.19. Вивчення та поширення передового досвіду роботи з питань організації інформаційної роботи, використання сучасних інформаційних технологій в оперативно-службовій діяльності ОВС.

3.20. Надання методичної та практичної допомоги підрозділам інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС у веденні автоматизованих обліків, освоєнні сучасних програмно-технічних засобів, нових інформаційних технологій.

3.21. За дорученням керівництва МВС проведення спеціальних перевірок відповідно до законодавства на вимогу компетентних органів щодо надання інформації стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із функціями держави та місцевого самоврядування.

3.22. Надання за дорученням керівництва МВС інформації за запитами центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій.

3.23. Забезпечення у межах повноважень та у встановленому законодавством порядку розгляду та надання відповідей на звернення та запити фізичних та юридичних осіб.

3.24. Забезпечення спільно із Департаментом матеріального забезпечення та заінтересованими структурними підрозділами МВС:

централізованого оснащення програмно-технічними засобами органів та підрозділів внутрішніх справ;

розбудови інформаційних систем МВС;

розроблення норм належності програмно-технічних засобів;

погодження програм інформатизації структурних підрозділів МВС, ГУМВС, УМВС України.

IV. Обов'язки начальника Департаменту

4.1. Організовує роботу ДІАЗ та є відповідальним за якісне виконання завдань та функцій, покладених на нього.

4.2. Розподіляє та затверджує посадові обов'язки своїх заступників, керівників структурних підрозділів Департаменту та їх працівників, завдання підрозділів ДІАЗ.

4.3. Визначає основні заходи в діяльності ДІАЗ відповідно до завдань і функцій, установлених цим Положенням.

4.4. За напрямком діяльності організовує підготовку проектів відомчих та міждержавних нормативно-правових актів, внесення змін та доповнень до них відповідно до законодавства, усунення множинності, скасування застарілих та таких, що не відповідають вимогам сьогодення.

4.5. Підписує перспективні та поточні плани роботи Департаменту та у встановленому порядку подає на затвердження керівництву МВС.

4.6. За погодженням з першим заступником Міністра здійснює заслуховування керівників управлінь, відділів інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС, УМВС України про результати службової діяльності. Організовує проведення навчальних семінарів та зборів.

4.7. Організовує та здійснює постійний контроль за виконанням вимог законодавства з питань охорони державної таємниці та захисту інформації в автоматизованих системах ДІАЗ та підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС.

4.8. Організовує роботу з відбору, розстановки працівників Департаменту, створення резерву кадрів для висунення на відповідні посади. Уносить керівництву МВС пропозиції щодо вирішення цих питань.

4.9. Розглядає підсумки службової діяльності Департаменту та вживає заходів щодо усунення наявних недоліків.

4.10. Організує та контролює роботу зі зверненнями громадян у підпорядкованих підрозділах, здійснює особистий прийом громадян.

4.11. Забезпечує дотримання працівниками Департаменту вимог Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, відомчих нормативно-правових актів та виконання доручень керівництва МВС, що належать до сфери управління ДІАЗ.

4.12. Керівник Департаменту є відповідальним за стан службової дисципліни, виконання вимог цього Положення та повинен їх постійно контролювати.

4.13. У межах компетенції забезпечує безпечні та нешкідливі умови праці працівників Департаменту.

4.14. Контролює дотримання працівниками Департаменту вимог пожежної безпеки.

4.15. Здійснює інші повноваження відповідно до завдань, передбачених цим Положенням.

V. Права начальника Департаменту

5.1. Вносить пропозиції керівництву Міністерства щодо:

5.1.1. Удосконалення структури та штатів Департаменту, підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення органів внутрішніх справ з урахуванням рівня злочинності та обсягів роботи.

5.1.2. Призначення, переміщення і звільнення працівників Департаменту від займаних посад, присвоєння їм чергових спеціальних звань, установлення посадових окладів у межах мінімальних та максимальних розмірів та інших доплат та надбавок.

5.2. В межах своїх повноважень:

5.2.1. Дає обов'язкові до виконання доручення працівникам ДІАЗ з питань, що належать до сфери діяльності підрозділу, контролює їх виконання.

5.2.2. Підписує від імені Департаменту листи, звернення, повідомлення та інші документи, за винятком документів, що надсилаються за підписом Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра.

5.3. Погоджує в установленому порядку призначення на посаду і звільнення з посади керівників управлінь, відділів інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС, УМВС України.

5.4. Робить запити та отримує від органів, підрозділів і установ системи МВС документи, довідкові та інші матеріали відповідно до компетенції Департаменту.

5.5. Здійснює координацію робіт у структурних підрозділах Міністерства з питань, що належать до компетенції Департаменту.

5.6. Інформує керівництво МВС про стан інформаційно-аналітичного забезпечення ОВС та проведення заходів, спрямованих на його вдосконалення.

5.7. Вносить пропозиції керівництву Міністерства про заохочення працівників Департаменту та територіальних підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення.

5.8. За дорученням керівництва МВС представляє в центральних органах виконавчої влади, організаціях, установах інтереси Міністерства з питань інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ України.

5.9. Надає Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку МВС зведені відомості про проекти в сфері інформатизації для врахування в нормативній потребі Міністерства на відповідний рік та фінансування в межах затверджених асигнувань.

5.10. Вносить пропозиції керівництву МВС щодо розбудови системи інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ, створення належних умов праці персоналу, підтримки протипожежної безпеки та інших питань інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ.

 

Начальник Департаменту
інформаційно-аналітичного забезпечення
генерал-майор міліції

І. А. Аршинов

Опрос