Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Относительно конституционности распоряжения Кабинета Министров Украины от 3 декабря 2008 года N 1517-р "Об утверждении перечней хозяйственных обществ и холдинговых компаний, государственные пакеты акций (доли) которых подлежат продаже, государственных предприятий, холдинговых компаний и открытых акционерных обществ, подлежащих подготовке к продаже в 2009 году"

Президент Украины
Конституционное представление от 19.12.2008

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ

від 19 грудня 2008 року

Додатково див. Ухвалу
 Конституційного Суду України
 від 21 квітня 2009 року N 21-у/2009

З мотивів невідповідності Конституції України Указом Президента України від 19 грудня 2008 року N 1178 "Про зупинення дії окремих положень розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року N 1517-р" згідно з пунктом 15 частини першої статті 106 Конституції України зупинено дію розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року N 1517-р "Про затвердження переліків господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу, державних підприємств, холдингових компаній і відкритих акціонерних товариств, що підлягають підготовці до продажу в 2009 році" в частині визначення такими, що підлягають продажу в 2009 році, державних пакетів акцій відкритих акціонерних товариств "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування" (код згідно з ЄДРПОУ 220477), "Науково-виробничий комплекс "Київський завод автоматики імені Г. І. Петровського", "Турбоатом", "Феодосійська суднобудівна компанія "Море", "Мукачівський завод "Точприлад", "Дніпроенерго", "Донбасенерго", "Західенерго", "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" та такими, що підлягають підготовці до продажу в 2009 році, Херсонського державного заводу "Палада" та Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (незавершене будівництво).

У зв'язку з цим та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106, статті 150 Конституції України, статей 13, 40 Закону України "Про Конституційний Суд України" звертаюсь до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність названого розпорядження Кабінету Міністрів України, на даний час неопублікованого, в зазначеній частині.

Розпорядженням, про яке йдеться, Кабінет Міністрів України затвердив перелік господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу в 2009 році, та перелік державних підприємств, які підлягають підготовці до продажу в 2009 році. Зокрема, передбачено здійснити продаж у 2009 році відкритих акціонерних товариств "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування" (код згідно з ЄДРПОУ 220477), "Науково-виробничий комплекс "Київський завод автоматики імені Г. І. Петровського", "Турбоатом", "Феодосійська суднобудівна компанія "Море", "Мукачівський завод "Точприлад", "Дніпроенерго", "Донбасенерго", "Західенерго", "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго", а також підготовку до продажу в 2009 році Херсонського державного заводу "Палада" та Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (незавершене будівництво).

Назване розпорядження Кабінету Міністрів України в зазначеній частині не відповідає положенням Конституції України, виходячи з такого.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга статті 8).

Основним Законом держави визначено об'єкти і суб'єкти права власності (статті 13, 41, 142, 143), рівність усіх суб'єктів права власності перед законом (стаття 13), гарантії права власності й обов'язки власників (статті 13, 41).

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 92 Конституції України правовий режим власності визначається виключно законами України.

Конституційний Суд України у Рішенні від 22 вересня 2005 року N 5-рп/2005 у справі про постійне користування земельними ділянками визначив, що правовий режим власності означає врегулювання нормами закону, зокрема, порядку набуття і здійснення права власності, функції, компетенцію органів державної влади і місцевого самоврядування.

Законом, який визначає порядок відчуження на користь фізичних або юридичних осіб майна, що є державною власністю, є, зокрема, Закон України "Про приватизацію державного майна".

Як зазначив Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 1 липня 1998 року N 9-рп/98 у справі щодо приватизації державного майна, "Верховна Рада України реалізувала свої повноваження в частині другій статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна", в якому затвердила перелік об'єктів загальнодержавного значення, які не підлягають приватизації".

Згідно з частиною другою статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" до об'єктів, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації, віднесено об'єкти, контроль за діяльністю яких з боку держави гарантує захист громадян від наслідків впливу неконтрольованого виготовлення, використання або реалізації небезпечної продукції, послуг або небезпечних виробництв, зокрема майнові комплекси підприємств по виготовленню та ремонту всіх видів зброї, яка є на озброєнні Збройних Сил України, Служби безпеки України (абзаци перший і другий пункту "в" частини другої статті 5).

Відкриті акціонерні товариства "Науково-виробничий комплекс "Київський завод автоматики імені Г. І. Петровського", "Феодосійська суднобудівна компанія "Море", "Мукачівський завод "Точприлад" та Херсонський державний завод "Палада" забезпечують обороноздатність держави, виготовлення і ремонт зброї, військової техніки, а отже є підприємствами, що за Законом України "Про приватизацію державного майна" не підлягають приватизації.

За Конституцією України Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади (частина перша статті 113), здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону (пункт 5 статті 116).

Тож, Кабінет Міністрів України, вирішивши питання про здійснення у 2009 році продажу названих акціонерних товариств, діяв усупереч положенням Конституції України, якими регулюються питання власності. Включення цих відкритих акціонерних товариств до переліку господарських товариств, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу у 2009 році, здійснено Кабінетом Міністрів України із порушенням також вимог частини другої статті 19, частини третьої статті 113 Конституції України, які є нормами прямої дії і зобов'язують Кабінет Міністрів України керуватися у своїй діяльності, зокрема, Конституцією та законами України.

Включені до переліку господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу в 2009 році, відкриті акціонерні товариства "Дніпроенерго", "Донбасенерго", "Західенерго" та "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" відповідно до пункту "г" частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" та Закону України "Про електроенергетику" належать до об'єктів, які забезпечують життєдіяльність держави в цілому, зокрема забезпечують цілісність об'єднаної енергетичної системи України, і за постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року N 1734 "Про затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави" (із наступними змінами) є такими, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. При цьому державні пакети акцій (частки) названих підприємств рішенням Уряду України, прийнятим 22 червня 2004 року (постанова N 794 "Про утворення Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України"), включено до статутного фонду Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України".

Відтак, виключення зазначених активів зі статутного фонду Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України", метою діяльності якої є створення умов для надійного та ефективного функціонування і розвитку електроенергетичного комплексу, забезпечення економічної та енергетичної безпеки держави, становить загрозу економічній безпеці держави, погіршує платоспроможність цієї Компанії та унеможливлює виконання взятих нею зобов'язань, зокрема, перед кредиторами, що може мати наслідком порушення справи про банкрутство Компанії.

Відкрите акціонерне товариство "Турбоатом" є розробником та виробником передових зразків турбін для атомних, теплових і гідравлічних електростанцій, відкрите акціонерне товариство "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування" (код згідно з ЄДРПОУ 220477) забезпечує, зокрема, випуск науково-технічної продукції в галузі насособудування для атомної і теплової енергетики. Продаж названих об'єктів ускладнить реалізацію Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, створить загрозу економічній безпеці держави.

Загрозою економічній безпеці держави через можливість втрати державних активів та погіршення інвестиційного клімату України є також включення до переліку об'єктів, що підлягають підготовці до продажу у 2009 році, Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (незавершене будівництво). Враховуючи, що в будівництві цього комбінату брали участь Румунія, Республіка Болгарія, Словацька Республіка, Федеративна Республіка Німеччина, з якими Україна нині не має узгодженої позиції щодо дальшого розпорядження майном цього підприємства, прийняття в односторонньому порядку рішення про приватизацію комбінату є підставою для пред'явлення названими державами претензії щодо порушення Україною взятих зобов'язань.

Конституція України визначила забезпечення економічної безпеки однією з найважливіших функцій держави (частина перша статті 17).

У зв'язку з цим, а також ураховуючи викладене, розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року N 1517-р у частині, яка стосується продажу та підготовки до продажу у 2009 році зазначених вище об'єктів державної власності, видано всупереч частині першій статті 17 Конституції України, що, як і інші норми Основного Закону держави, згідно з частиною третьою статті 8 Конституції України є нормою прямої дії.

Ураховуючи викладене, прошу Конституційний Суд України розглянути питання щодо конституційності розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року N 1517-р "Про затвердження переліків господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу, державних підприємств, холдингових компаній і відкритих акціонерних товариств, що підлягають підготовці до продажу в 2009 році" в частині визначення такими, що підлягають продажу в 2009 році, державних пакетів акцій відкритих акціонерних товариств "Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування" (код згідно з ЄДРПОУ 220477), "Науково-виробничий комплекс "Київський завод автоматики імені Г. І. Петровського", "Турбоатом", "Феодосійська суднобудівна компанія "Море", "Мукачівський завод "Точприлад", "Дніпроенерго", "Донбасенерго", "Західенерго", "Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" та такими, що підлягають підготовці до продажу в 2009 році, Херсонського державного заводу "Палада" та Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (незавершене будівництво).

Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням уповноважено заступника Глави Секретаріату Президента України - Представника Президента України у Конституційному Суді України М. Ставнійчук.

 

Президент України 

В. Ющенко 

Опрос