Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о создании Коалиции национального развития, стабильности и порядка

ВР Украины
Соглашение от 17.12.2008

УГОДА
про створення Коаліції національного розвитку, стабільності та порядку

Ми, представники фракцій "Блоку Юлії Тимошенко", Блоку "Наша Україна - Народна Самооборона", "Блоку Литвина":

визнаючи політичну відповідальність за долю Українського народу й держави в умовах глибокої світової фінансово-економічної кризи, необхідність невідкладного впровадження принципово нових гармонійних, збалансованих, справедливих суспільних відносин задля всебічного розвитку кожного громадянина, зміцнення громадянського суспільства й утвердження ефективної і відповідальної влади на всіх рівнях, побудови конкурентоспроможної національної економіки;

розуміючи необхідність подальшого розвитку демократії з метою створення ефективної, прозорої та стабільної системи влади, яка забезпечить дієвий розподіл повноважень між гілками влади, зафіксує механізм стримувань і противаг як гарантію від узурпації влади та від управлінського хаосу в державі;

виходячи з мети ефективного проходження всіх етапів європейської та євроатлантичної інтеграції України, утвердження добросусідських відносин з Російською Федерацією та іншими державами світу;

спираючись на підтримку громадянами ідеї консолідації різних політичних сил заради подолання негативного впливу світової економічної кризи на Україну;

дотримуючись принципу верховенства прав та свобод людини, унеможливлення корупції, забезпечення доступності та справедливості судової гілки влади, демонополізації діяльності силових структур;

вирішили:

Створити у Верховній Раді України VI скликання Коаліцію національного розвитку, стабільності та порядку.

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОАЛІЦІЇ

У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

1. Запровадження термінових соціально-економічних заходів з метою подолання негативного впливу світової економічної кризи на Україну.

Сторони Коаліції усвідомлюють необхідність негайного запровадження рішучих та ефективних заходів, спрямованих на подолання наслідків світової фінансової та економічної кризи, розуміючи, при цьому, потребу захистити найвразливіші верстви населення. Сторони Коаліції зобов'язуються запровадити Програму виходу із кризи, основними напрямками якої будуть:

• Створення Стабілізаційного фонду. Передбачити у державному бюджеті його наповнення надходженнями від приватизації об'єктів державної власності та за рахунок коштів, залучених від розміщення облігацій внутрішніх державних позик;

• Запровадження виваженої бюджетної політики. Спрямувати значну частину бюджетних асигнувань на розвиток економіки, збільшивши, зокрема, частку бюджетних видатків інвестиційного спрямування, із одночасним збереженням реального рівня соціальних стандартів;

• Запровадження прозорих та регулярних валютних аукціонів з метою підтримки курсу національної валюти;

• Закріплення виключно аукціонного принципу набуття права власності або права володіння та користування несільськогосподарською землею, усіма типами та видами державних ліцензій і дозволів, іншими об'єктами, що перебувають у державній або комунальній власності;

• Закріплення виключно аукціонного порядку при залученні інвесторів для участі в приватизації державної власності, утворенні спільних підприємств, концесій, наданні права виконувати державні програми тощо;

• Врегулювання системи державних закупівель шляхом прийняття відповідного закону, що ґрунтується на прозорості, конкурентності та передбачає право закуповувати товари та послуги на тендерних засадах виключно у товаровиробників;

• Використання коштів, отриманих в кредит від міжнародних фінансових установ, для рекапіталізації та кредитування окремих секторів української економіки, для посилення потенціалу українських банків, зокрема:

- у сфері будівництва, в першу чергу, будівництва доступного житла;

- на інфраструктурні проекти у сфері енергетики, транспорту, зв'язку, а також пов'язаних із проведенням фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року;

• Пролонгація кредитів інвестиційних проектів в агропромисловому, металургійному, машинобудівному та енергетичному комплексах;

• Відкриття програми інвестиційного кредитування окремих секторів економіки з використанням цільових кредитів, виділених для цього Національним Банком України комерційним банкам;

• З метою врегулювання платіжного балансу, запровадження тимчасових обмежень імпорту, відповідно до правил ГАТТ/СОТ;

• Запровадження системи повноцінного іпотечного кредитування, кредитування аграрного сектору економіки, забезпечивши для цього необхідну законодавчу базу;

• Забезпечення реального гарантування вкладів українських громадян;

• Запровадження мораторію на підвищення цін на товари та послуги суб'єктів природних монополій;

• Відмова від збільшення податкового навантаження на українські підприємства на період до стабілізації фінансово-економічної ситуації в державі.

2. Сприяння процесам становлення національної економіки як основи національної макроекономічної стабільності та конкурентоспроможності держави. Усебічна підтримка підприємництва та створення сприятливих умов для його розвитку.

Сторони Коаліції домовились розвивати національну економіку шляхом:

- суттєвого підвищення конкурентоспроможності національної економіки;

- розвитку внутрішнього ринку за рахунок сприяння розширенню споживання товарів, робіт і послуг українського виробництва;

- гарантування державою недоторканності прав власності та зміцнення інституту власності як основи ринкової системи господарювання;

- всебічної підтримки малого та середнього підприємництва;

- детінізації економіки та легалізації капіталів;

- забезпечення стабільно низького рівня інфляції;

- перетворення бюджетної політики на дієвий інструмент соціально-економічного розвитку;

- невідкладної реформи податкової системи, прийняття Податкового кодексу, спрямованого на недопущення фіскального тиску на юридичних та фізичних осіб та одночасне посилення відповідальності за несплату податків;

- поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення надійного інституційного захисту прав інвесторів, заохочення інвестиційного спрямування коштів підприємств та населення;

- суттєвого зменшення кількості документів дозвільного характеру та запровадження заявочної системи із застосуванням принципу "одного вікна". Скорочення кількості контрольних перевірок суб'єктів малого та середнього підприємництва, впорядкування порядку проведення перевірок податковими органами у відповідності до закону про засади державного контролю;

- запровадження механізму погашення частки відсотка по кредитах для малого підприємництва;

- прийняття закону про єдиний соціальний внесок з урахуванням зменшення ставки такого внеску;

- створення умов для запровадження пільгових ставок на оренду державного та комунального майна для суб'єктів малого підприємництва, проведення переоцінки об'єктів оренди;

- запровадження повноцінного ринку землі після прийняття законів про земельний кадастр та оцінку ринкової вартості землі. Активний розвиток інституту оренди землі;

- запровадження розгалуженої системи іпотечного кредитування;

- поліпшення стану зовнішнього платіжного балансу;.

- диверсифікація джерел енергопостачання. Забезпечення функціонування нафтопроводу "Одеса - Броди" в аверсному напрямку при наявності відповідних контрактів на постачання каспійської нафти.

3. Пріоритетними завданнями Коаліції у сфері банківської діяльності, фінансового та фондового, ринків є:

• Забезпечення стабільності грошової одиниці;

• Зниження рівня доларизації української економіки;

• Поступове вирівнювання умов кредитування у національній та іноземній валютах;

• Забезпечення умов розвитку фондового ринку;

•  Проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері фінансових послуг;

• Розбудова конкурентоспроможного фінансового ринку, здатного мобілізувати, перерозподіляти та залучати інвестиційні ресурси в реальний сектор економіки.

У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

Сторони Коаліції усвідомлюють, що прогресуюча криза вдарила по інтересах найбільш незахищених громадян та окремих секторах української економіки. Ми готові стати на захист тих наших співвітчизників, котрим така допомога потрібна найбільше.

Із запровадженням комплексної програми виходу із кризи буде передбачено:

• Захист наших громадян похилого віку, пенсії яких з'їдаються інфляцією. Неухильно будуть виконуватись закони України щодо підвищення пенсій відповідно до індексації ставок з урахуванням щомісячних показників інфляції. Проведення пенсійної реформи, зокрема, із поетапним запровадженням накопичувальної системи пенсійного забезпечення;

• Захист людей, які втратили роботу, збільшення бюджетних асигнувань для реального забезпечення зайнятості через громадські роботи;

• Захист українських учителів та медиків шляхом недопущення зменшення реальної заробітної плати для них;

• Захист українських фермерів та селян. Запровадження окремої урядової програми підтримки аграрного сектору та державної підтримки належного рівня соціальної інфраструктури села;

• Збереження робочих місць шляхом зменшення податків для підприємців через ефективне адміністрування податкового процесу;

• Захист українських громадян, які втратили свою роботу за кордоном та повертаються в Україну, шляхом розробки та запровадження окремої програми адаптації цих громадян до сучасних економічних реалій в Україні, враховуючи набутий ними за кордоном досвід;

• Створення умов для здорового способу життя та стимулювання на законодавчому рівні розвитку і модернізації спортивно-масової інфраструктури. Забезпечення належного рівня підготовки України до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року;

• Забезпечення рівного доступу до якісної середньої та вищої освіти. Вдосконалення системи вступу до вузів за результатами проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань абітурієнтів;

• Реформування системи охорони здоров'я шляхом пріоритетного розвитку закладів медичної допомоги, діагностики захворювань, упровадження обов'язкового профілактичного медичного огляду громадян, створення єдиного переліку безкоштовних і доступних медичних послуг, провадження в Україні загальнообов'язкового державного медичного соціального страхування;

• Поліпшення соціального захисту дітей, подолання демографічної кризи, досягнення сталого демографічного розвитку, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально забезпеченої та соціально благополучної сім'ї;

• Завершення повернення втрачених заощаджень громадян України.

У СФЕРІ ПРАВА НА БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ

Забезпечення конституційних прав громадян на безпечне довкілля, вдосконалення національної екологічної політики, стимулювання розвитку екологічно безпечних технологій, посилення просвітницької діяльності населення щодо вимог екологічних норм і стандартів. Перехід до стратегії сталого (екологічного збалансованого) розвитку.

У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН

1. Для забезпечення повноцінного розвитку людини, Сторони Коаліції визначають наступні завдання:

• Утвердження повноцінного громадянського суспільства;

• Забезпечення свободи слова та совісті;

• Утворення максимально диференційованого ринку праці;

• Відродження духовних цінностей українського народу та забезпечення цілісності мовно-культурного простору України, державний захист національної культурної індустрії (книговидання, кінематографія, мистецтво).

2. З метою відновлення історичної справедливості Сторони Коаліції зобов'язуються ухвалити закон України щодо визнання учасників національно-визвольних рухів борцями за незалежність України.

3. Усвідомлюючи потребу удосконалення виборчої системи України, Сторони Коаліції забезпечать пропорційну систему виборів народних депутатів України із застосуванням відкритих виборчих списків з персоніфікованим обранням депутатів виборцями.

4. Створення суспільного телебачення і радіомовлення, неухильне дотримання свободи слова та вільної діяльності засобів масової інформації з обов'язковим та гарантованим доступом до них опозиції.

5. Законодавче врегулювання діяльності парламентської опозиції.

У СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ ТА ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Проведення повномасштабної реформи системи правосуддя, забезпечення конкурентного порядку добору суддів і підвищення їхньої відповідальності за ухвалення незаконних рішень. Державна гарантія безкоштовної правової допомоги соціально вразливим категоріям громадян.

2. Системна реформа органів прокуратури.

3. Запровадження децентралізованої та доступної для людини системи судочинства, побудованої на засадах неупередженості та незалежності із посиленими елементами суддівського самоврядування.

4. Перетворення органів внутрішніх справ із "силового" на цивільно-правове відомство.

У СФЕРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Утвердження повноцінної системи місцевого самоврядування з метою надання територіальним громадам усіх можливостей для вирішення своїх місцевих проблем шляхом децентралізації бюджетної системи держави.

У СФЕРІ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

1. Здійснення ефективної і скоординованої політики протидії корупції, що передбачає активну участь інститутів громадянського суспільства та відображає принципи законності, належного управління державними справами й державним майном, чесності й непідкупності, прозорості й відповідальності.

2. Запровадження дієвого контролю і посилення відповідальності державних службовців за порушення Конституції і законів, а також за корупційні дії.

У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

1. З метою зміцнення національної безпеки України Сторони Коаліції зобов'язуються:

• посилити обороноздатність української держави, покращити фінансування армії, виділити належні кошти на переведення її на професійну основу;

• посилити відповідальність за прояви сепаратизму;

• посилити інформаційну безпеку України;

• посилити економічну безпеку України, подолати залежність української економіки від зовнішнього енергетичного монополізму;

• посилити захист української національної та духовної ідентичності та національної пам'яті.

2. З метою захисту національних інтересів України та виконання міжнародних зобов'язань України, Сторони Коаліції зобов'язуються розробити відповідні нормативно-правові акти щодо визначення юридичного статусу перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі, вироблення порядку його перебування на суверенній території України до 2017 року.

У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

Визначення на законодавчому рівні засад зовнішньої політики, виходячи із стратегічного курсу України, що базується на чинних нормативно-правових актах.

1. Визнаючи курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію пріоритетним та визначальним для держави вектором зовнішньої політики України, Сторони Коаліції погодили забезпечити неухильне виконання програми адаптації національного законодавства до acquis communautaire Європейського Союзу.

2. Сторони Коаліції визначають потребу забезпечення дипломатичними та іншими засобами і методами, передбаченими міжнародним правом, захисту суверенітету і безпеки, територіальної цілісності та непорушності державних кордонів України, її політичних, торговельно-економічних, науково-технічних, культурних та інших інтересів, а також законних прав громадян України та її юридичних осіб за кордоном.

3. Усвідомлюючи необхідність закріплення державної незалежності України та враховуючи визначені Законом України "Про основи національної безпеки України" пріоритетні завдання держави, Сторони Коаліції погодились розробити програму заходів, спрямовану на євроатлантичну інтеграцію України.

* * *

Усвідомлюючи необхідність гармонійного функціонування демократичних інститутів держави, Сторони Коаліції відмовляються від внесення системних змін до Конституції України (зокрема, в частині міжінституційних відносин).

В зв'язку зі створенням Коаліції та з метою забезпечення політичної стабільності, Сторони вважають, що відсутні підстави для проведення дострокових парламентських виборів та домовились не підтримувати голосами фракцій, що увійшли до Коаліції, будь-яких рішень (законів, постанов Верховної Ради України), які забезпечують проведення дострокових парламентських виборів.

Програма діяльності Кабінету Міністрів України, що відображає програмні засади Коаліції, буде внесена до Верховної Ради України відповідно до вимог Конституції та Закону "Про Кабінет Міністрів України" після узгодження шляхом консенсусу на Раді Коаліції. Фракції, що входять до Коаліції, беруть на себе зобов'язання підтримати схвалення узгодженої програми дій Уряду.

РЕГЛАМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ КОАЛІЦІЇ

I. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ КОАЛІЦІЇ

1.1. Коаліція - це добровільне об'єднання депутатських фракцій, яке формується у Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій.

1.2. Основними завданнями Коаліції в сфері законодавчої діяльності є:

1.2.1. Ініціювання та розробка на основі Програми Коаліції проектів законів, постанов, звернень та їх внесення до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України, її комітетів, інших робочих органів.

Коаліція підтримує тільки ті законопроекти та постанови, які пройшли узгодження консенсусом в Раді Коаліції і відповідають змісту Угоди про створення Коаліції.

Незгода фракції - учасника Коаліції підтримати законопроект, або інший проект рішення Верховної Ради України є фактичним застосуванням права вето. Такий законопроект або рішення Верховної Ради України не включається до порядку денного.

1.2.2. Формування та проведення узгодженої кадрової політики, контроль за ефективністю роботи призначених посадових осіб та забезпечення їх відповідальності перед Коаліцією.

1.2.3. Експертиза законопроектів, що розглядаються у Верховній Раді України, ініціювання розробки та внесення зауважень та пропозицій до законопроектів, що подані на друге (третє) читання.

1.2.4. Прийняття та поширення серед народних депутатів України, у Верховній Раді України, у засобах масової інформації заяв, звернень, інших документів, прийнятих Коаліцією.

1.3. Народний депутат України, член фракції, що входить до складу Коаліції, має права, визначені Конституцією України, Законом України "Про статус народного депутата України", Регламентом Верховної Ради України, цією Угодою, іншими нормативними актами.

1.4. Для забезпечення діяльності Коаліції можуть бути утворені необхідні фахово-експертні, робочі та інші групи (із залученням фахівців у відповідних галузях), положення про які затверджуються Радою Коаліції.

II. КЕРІВНІ ОРГАНИ КОАЛІЦІЇ

2.1. Органами координації та взаємодії в Коаліції є:

2.1.1. Загальні збори Коаліції.

2.1.2. Рада Коаліції.

2.2. Загальні збори Коаліції.

2.2.1. Загальні збори Коаліції складаються з народних депутатів України - членів фракцій, що входять до Коаліції.

2.2.2. Загальні збори Коаліції збираються не рідше, ніж раз на одну парламентську сесію та за необхідністю.

2.2.3. Загальні збори Коаліції розглядають проекти рішень після узгодження позицій депутатськими фракціями - учасниками Коаліції на Раді Коаліції.

2.2.4. До виключних повноважень Загальних зборів Коаліції належить питання прийняття рішень щодо розбіжностей, спорів, що виникли між учасниками Коаліції, якщо їх розв'язання неможливе Радою Коаліції.

2.2.4.3. Припинення діяльності Коаліції.

2.2.4.4. Загальні збори Коаліції мають право вирішувати і будь-які інші питання, пов'язані з діяльністю Коаліції в порядку, визначеному цією Угодою.

2.2.5. Загальні збори Коаліції є правомочними, якщо в них беруть участь не менше половини народних депутатів України кожної фракції - учасника Коаліції. Загальні збори Коаліції скликаються позачергово на вимогу Координатора Коаліції, Ради Коаліції, не менш як 1/3 від чисельного складу кожної депутатської фракції - учасника Коаліції.

2.2.6. Рішення Загальних зборів Коаліції приймаються виключно на їх засіданнях. Рішення Загальних зборів Коаліції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної чисельності кожної фракції, що є учасником Коаліції.

2.2.7. На Загальних зборах Коаліції, засіданнях Ради Коаліції обов'язково ведуться протоколи, які підписуються головами депутатських фракцій, або уповноваженими ними особами, що входять до Коаліції. Протоколи оформлюються у триденний строк з дня завершення Загальних зборів.

2.3. Координатор Коаліції.

2.3.1. Обов'язки Координатора Коаліції почергово, на кожній сесії Верховної Ради України, виконують керівники депутатських фракцій, що входять до складу Коаліції.:

На період відсутності Координатора його повноваження виконує керівник фракції, який має бути Координатором на наступній сесії Верховної Ради України. Черговість виконання повноважень Координатора Коаліції визначається на весь термін повноважень Верховної Ради України VI скликання за домовленістю керівників депутатських фракцій, що входять до складу Коаліції.

2.3.2. Функції та обов'язки Координатора Коаліції:

2.3.2.1. Організовує діяльність Коаліції.

2.3.2.2. Головує на засіданнях Загальних зборів Коаліції, Ради Коаліції.

2.3.2.3. Скликає позачергові і проводить чергові (позачергові) засідання Коаліції.

2.3.2.4. Повідомляє Голову Верховної Ради України, керівні органи Верховної Ради України про прийняті рішення тощо.

2.3.2.5. Робить погоджені заяви від імені Коаліції.

2.3.2.6. Координує роботу Секретаріату Коаліції.

2.3.2.7. Вносить подання про призначення на посаду та звільнення з посади Керівника та працівників Секретаріату Коаліції за погодженням з Радою Коаліції.

2.3.2.8. Здійснює контроль за виконанням рішень Коаліції, Ради Коаліції.

2.4. Рада Коаліції.

2.4.1. Рада Коаліції складається з голів депутатських фракцій - учасників Коаліції та трьох представників від кожної фракції - учасника Коаліції.

2.4.2. Формою роботи Ради Коаліції є засідання.

2.4.3. На засіданнях Ради Коаліції головує Координатор Коаліції.

2.4.4. Організовує роботу Ради Коаліції Координатор Коаліції шляхом проведення регулярних засідань, нарад, систематичних консультацій та узгоджень.

2.4.5. Засідання Ради Коаліції можуть відбуватися за участю Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України та інших спеціально запрошених осіб.

2.4.6. При розгляді проектів рішень Верховної Ради України, на засіданнях Ради Коаліції доповідають відповідні голови чи заступники голів відповідних комітетів - члени Коаліції.

2.4.7. Рішення Ради Коаліції приймаються консенсусом.

2.4.8. Засідання Ради Коаліції відбуваються за потребою, але не рідше одного разу на тиждень напередодні сесійного засідання Верховної Ради України та чергових засідань Кабінету Міністрів України.

2.4.9. Рада Коаліції:

2.4.9.1. Здійснює оперативне координування діяльності Коаліції.

2.4.9.2. Виробляє спільну позицію Коаліції щодо законотворчої діяльності у Верховній Раді України або інших питань порядку денного.

2.4.9.3. Приймає рішення про узгодження кандидатур на посади Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, інших посадових осіб, які призначаються чи згода на призначення яких надається Верховною Радою України.

2.4.9.4. Щомісяця розглядає діяльність Кабінету Міністрів України на предмет виконання цієї Угоди, оцінює соціально-економічну ситуацію в країні.

2.4.9.5. Узгоджує кандидатури на посади голів комітетів Верховної Ради України.

2.5.9.6. Затверджує перспективні та поточні плани роботи Коаліції.

2.4.9.7. Приймає попереднє рішення щодо включення або виключення із Коаліції її членів, яке виноситься на затвердження Загальних зборів Коаліції.

2.4.9.8. Приймає попереднє рішення про реорганізацію Коаліції, яке виноситься на затвердження Загальних зборів Коаліції.

2.4.9.9. Виконує інші функції, які надаються Раді Коаліції за рішенням Загальних Зборів Коаліції.

2.4.10. Виходячи з програмних та організаційних принципів Коаліції, Рада Коаліції може самостійно приймати заяви, звернення, поширювати інформаційні, аналітичні та інші матеріали.

III. РОЗГЛЯД КОАЛІЦІЄЮ КАДРОВИХ ПИТАНЬ

3.1. Розгляд питання про внесення пропозиції щодо кандидатури до складу Кабінету Міністрів України попередньо здійснюється у фракціях - учасниках Коаліції.

3.2. Члени Коаліції підтримують голосуванням кадрові пропозиції, визначені в межах попередньо узгоджених квот. Сторони не мають права вето на кадрові пропозиції фракцій, в межах узгоджених квот.

IV. ЕТИКА ПОВЕДІНКИ В КОАЛІЦІЇ

4.1. Прем'єр-міністр, Голова Верховної Ради та його заступники, міністри, посадовці, народні депутати України - члени фракцій, що входять до складу Коаліції, у своїх діях, пов'язаних з виконанням повноважень, на засіданнях Верховної Ради України, в процесі роботи в Комітетах і комісіях, на посадах, при виступах в засобах масової інформації керуються програмними принципами та рішеннями керівних органів Коаліції, прийнятими в установленому порядку. Не допускається публічна дискредитація офіційних рішень органів Коаліції, Верховної Ради, Кабінету Міністрів та посадових осіб, які призначені Коаліцією.

4.2. Після прийняття офіційного рішення керівними органами Коаліції, Верховної Ради України чи Коаліційного Уряду посадові особи, які призначені Коаліцією, зобов'язані їх виконувати або залишити відповідні посади за власним бажанням у зв'язку з неприйняттям політичного курсу Коаліції.

Будь-який посадовець, який порушив цей принцип, мусить бути замінений в обов'язковому порядку протягом двох тижнів з моменту прийняття рішення про це Загальних зборів Коаліції без порушення кадрових квот фракцій - учасників Коаліції. Відповідне рішення ухвалюється Радою Коаліції консенсусом після відповідного обговорення у фракціях.

4.3. Фракції - учасники Коаліції своїм рішенням можуть ініціювати відкликання будь-якої посадової особи, делегованої на що посаду від учасника Коаліції, з займаної посади та запропонувати нову кандидатуру.

V. СЕКРЕТАРІАТ КОАЛІЦІЇ

5.1. Організаційно-технічне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Коаліції покладається на Секретаріат Коаліції. Діяльність Секретаріату регламентується законодавством України, Регламентом Верховної Ради України, Положенням про Секретаріат Коаліції, яке затверджується Радою Коаліції.

5.2. Секретаріат Коаліції забезпечує координацію з секретаріатами фракцій, що входять до Коаліції шляхом обміну інформацією, аналітичними матеріалами, консультаціями тощо. Секретаріат Коаліції обов'язково надсилає фракціям, що входять до Коаліції, прийняті Загальними зборами Коаліції та Радою Коаліції рішення не пізніш як через 48 годин після їх прийняття.

VI. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОАЛІЦІЇ

6.1. Діяльність Коаліції припиняється у разі:

6.1.1. Припинення повноважень Верховної Ради України відповідного скликання.

6.1.2. Виходу фракції зі складу Коаліції.

6.1.3. Прийняття Коаліцією рішення про припинення своєї діяльності.

 

Від імені фракції
"Блоку Юлії Тимошенко" 

 

Голова фракції 

І. Г. КИРИЛЕНКО 

Від імені фракції Блоку
"Наша Україна - Народна Самооборона"

 

Заступник голови фракції 

Б. І. ТАРАСЮК 

Від імені фракції
"Блоку Литвина" 

 

Голова фракції 

І. Ф. ШАРОВ 

Опрос