Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка командирования судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода)

Высший совет правосудия
Порядок, Решение от 24.01.2017 № 54/0/15-17

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

РІШЕННЯ

від 24 січня 2017 року N 54/0/15-17

Про затвердження Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення)

Відповідно до частини п'ятої статті 55 Закону України від 2 червня 2016 року N 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів" Порядок відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації затверджується Вищою радою правосуддя за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, погодженим із Державною судовою адміністрацією України.

Згідно з підпунктом 7 пункту 161 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" упродовж двох років переведення судді з одного суду до іншого здійснює Президент України на підставі відповідного подання Вищої ради правосуддя.

Пунктом 11 розділу III "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Вищу раду правосуддя" встановлено, що упродовж строку, визначеного підпунктом 7 пункту 161 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України, Президент України здійснює переведення суддів за поданням Вищої ради правосуддя, яке вноситься на підставі та в межах рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

16 січня 2017 року до Вищої ради правосуддя внесено подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про затвердження проекту Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, погодженого Державною судовою адміністрацією України.

Вища рада правосуддя, заслухавши інформацію члена Вищої ради правосуддя Беляневича В. Е., керуючись статтею 131 Конституції України, статтею 3 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", статтею 55 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", вирішила:

1. Затвердити Порядок відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), що додається.

2. Надіслати копії рішення Вищій кваліфікаційній комісії суддів України та Державній судовій адміністрації України для використання в роботі.

 

Голова
Вищої ради правосуддя

І. М. Бенедисюк

 

ПОРЯДОК
відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до законів України "Про судоустрій і статус суддів" (далі - Закон) та "Про Вищу раду правосуддя", встановлює процедуру відрядження судді як тимчасового переведення до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя (далі - відрядження судді).

Відрядження судді здійснюється згідно із Законом та цим Порядком. Процедура підготовки та ухвалення рішення про відрядження судді регулюється Регламентом Вищої ради правосуддя, Регламентом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Положенням про Державну судову адміністрацію України.

Відрядження суддів із судів, у яких вони обіймають штатні посади, не повинно суттєво впливати на середній рівень судового навантаження та доступ до правосуддя в цих судах.

2. Рішення про відрядження судді ухвалюється Вищою радою правосуддя на підставі подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

II. Встановлення підстав для відрядження судді

1. Підставами для відрядження судді є:

- неможливість здійснення правосуддя у відповідному суді;

- виявлення надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді;

- припинення роботи суду у зв'язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами.

2. Підстави для відрядження судді встановлюються Державною судовою адміністрацією України, у тому числі за зверненнями Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, судів, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України.

3. Державна судова адміністрація України надсилає повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України протягом 10 днів з дати отримання звернення, зазначеного у пункті 2 розділу II цього Порядку.

4. У разі встановлення неможливості здійснення правосуддя або виявлення надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді у повідомленні Державної судової адміністрації України зазначаються: найменування суду, в якому встановлені вказані підстави; обставини, які підтверджують встановлення зазначених підстав; кількість суддів, яка дозволить відновити здійснення судом правосуддя та/або врегулювати навантаження (з урахуванням спеціалізації суддів у разі, якщо вона визначена); строк відрядження, а також найменування судів, з яких можна відрядити суддів без суттєвого впливу на середній рівень судового навантаження та доступ до правосуддя в цих судах.

5. У разі припинення роботи суду у зв'язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами в повідомленні Державної судової адміністрації України зазначаються найменування суду, в якому встановлені вказані підстави; обставини, які підтверджують наявність таких підстав; кількість і прізвища, імена, по батькові суддів, яких необхідно відрядити; найменування суду (судів), до якого (яких) можна відрядити таких суддів, із зазначенням кількості суддів у кожному суді, перелік судів того самого рівня і спеціалізації з найвищим рівнем судового навантаження та судів, у яких кількість суддів, які здійснюють правосуддя, становить 50 і менше відсотків штатної чисельності, з інформацією про рівень навантаження в таких судах.

III. Вирішення питання щодо внесення подання про відрядження судді

1. Розгляд питання щодо внесення подання про відрядження судді здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у складі палати з питань добору і публічної служби суддів не пізніше ніж за 30 днів із дня одержання повідомлення Державної судової адміністрації України.

Голова палати з питань добору і публічної служби суддів Комісії на підставі наданого Державною судовою адміністрацією України повідомлення призначає до розгляду питання щодо внесення подання про відрядження судді.

2. Оголошення про призначення до розгляду питання щодо внесення подання про відрядження судді у зв'язку з неможливістю здійснення правосуддя або виявленням надмірного рівня судового навантаження розміщується на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

В оголошенні зазначаються:

- строки та порядок надання згоди на відрядження судді;

- перелік документів, які додаються до згоди;

- найменування судів, до яких відряджатимуться судді;

- необхідна кількість суддів з урахуванням спеціалізації;

- дата, час і місце проведення засідання з питання щодо внесення подання про відрядження судді.

3. Про розгляд питання щодо внесення подання про відрядження судді у зв'язку із припиненням роботи суду у зв'язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами суддя такого суду інформується шляхом надсилання повідомлення засобами поштового зв'язку або електронною поштою.

У повідомленні зазначаються:

- перелік судів, на відрядження до яких суддею може бути надано згоду;

- строки та порядок надання згоди на відрядження;

- перелік документів, які додаються до згоди;

- дата, час і місце проведення засідання з питання щодо внесення подання про відрядження судді.

За потреби таке повідомлення розміщується на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

4. Не публікуються персональні дані, у тому числі прізвище, ім'я та по батькові, адреси суддів, які проживають (перебувають) у населених пунктах, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, у разі розгляду питань щодо внесення подання про відрядження судді у зв'язку із припиненням роботи суду у зв'язку з військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом.

5. Для розгляду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України питання щодо внесення подання про відрядження суддя надає до Комісії згоду на відрядження його до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя згідно зі встановленою формою (додаток 1), довідку (додаток 2), а також інші документи, перелік яких зазначається у згоді, що можуть бути враховані під час вирішення питання про відрядження судді.

У випадку припинення роботи суду у зв'язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами та неможливості надання довідки головою суду інформація заповнюється згідно з наявними відомостями у відповідному територіальному управлінні Державної судової адміністрації України та може бути підписана його керівником.

6. Вища кваліфікаційна комісія суддів України для вирішення питання щодо внесення подання про відрядження судді має право витребувати та одержувати необхідну інформацію від суддів, судів, Державної судової адміністрації України, органів суддівського самоврядування, інших органів та установ у системі правосуддя, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, об'єднань громадян і окремих фізичних осіб.

7. Інформація про суддів, які звернулися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України зі згодою на відрядження до суду, в якому виявлено надмірний рівень судового навантаження або встановлено неможливість здійснення правосуддя, надсилається до Державної судової адміністрації України.

8. Суддя, стосовно якого має розглядатися питання щодо внесення подання про відрядження у зв'язку з неможливістю здійснення правосуддя або виявленням надмірного рівня судового навантаження, повідомляється про дату, час і місце проведення засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України шляхом розміщення інформації про це на її офіційному веб-сайті, а також за потреби шляхом надсилання повідомлення засобами поштового зв'язку, електронною поштою.

Неявка судді не перешкоджає розгляду питання щодо внесення подання про відрядження судді за його відсутності.

9. Під час розгляду Вищою кваліфікаційною комісією суддів України питання про відрядження судді може бути прийнято рішення щодо внесення подання про відрядження його до суду, іншого від зазначеного ним у поданій згоді. Таке рішення ухвалюється за умови надання суддею відповідної письмової згоди у разі, якщо Комісія ухвалила рішення про відрядження до зазначеного в раніше поданій згоді суду іншого судді.

10. При розгляді питання щодо відрядження судді у зв'язку з неможливістю здійснення правосуддя або виявленням надмірного рівня судового навантаження Вищою кваліфікаційною комісією суддів України враховуються такі критерії: якість розгляду справ суддею, стаж роботи на посаді судді, інформація про стан здійснення правосуддя в суді, в якому суддя обіймає штатну посаду.

Комісією можуть бути враховані й інші обставини, встановлені під час розгляду питання щодо відрядження судді.

11. За результатами розгляду питання про відрядження судді Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення щодо внесення подання з рекомендацією на відрядження судді до Вищої ради правосуддя.

У разі прийняття Комісією рішення про відмову у внесенні подання щодо відрядження судді такий суддя не позбавлений права на повторне звернення для розгляду Комісією питання про його відрядження у спосіб, визначений цим Порядком.

12. У рішенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України зазначаються прізвище, ім'я, по батькові судді, найменування судів, з якого та до якого пропонується відрядити суддю, строк відрядження.

13. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо внесення подання про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації надсилається до Вищої ради правосуддя протягом п'яти днів після його прийняття.

До рішення додаються:

- документи, які його обґрунтовують;

- заява та довідка, зазначені в пункті 5 розділу III цього Порядку.

Копія рішення Комісії надсилається до Державної судової адміністрації України протягом п'яти днів після його прийняття.

14. Суддя може відкликати згоду на відрядження його до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя, про що подається письмова заява до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

У разі відкликання суддею такої згоди після прийняття Комісією відповідного рішення подання про відрядження судді до Вищої ради правосуддя не вноситься, а внесене залишається без розгляду, про що приймається рішення.

15. Якщо Вищою кваліфікаційною комісією суддів України не отримано згоди судді на відрядження у строки, встановлені пунктами 2, 3 розділу III цього Порядку, Комісією може бути прийнято рішення про залишення без розгляду питання щодо внесення подання про відрядження судді або продовження строку розгляду такого питання.

16. У разі якщо Вищою кваліфікаційною комісією суддів України прийнято рішення про відмову у внесенні подання про відрядження всіх суддів, які надали згоду на відрядження, Комісією може бути прийнято рішення про залишення без розгляду питання щодо внесення подання про відрядження судді або продовження строку розгляду такого питання.

IV. Прийняття рішення про відрядження судді

1. Після отримання копії рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Державна судова адміністрація України протягом трьох днів надсилає до Вищої ради правосуддя подання про необхідність перерозподілу видатків на утримання судів.

2. Після надходження подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відрядження судді Вища рада правосуддя здійснює його підготовку до розгляду та перевірку з метою встановлення:

- наявності визначених законом підстав для відрядження судді;

- додержання порядку прийняття рішення про відрядження судді, зокрема наявність згоди судді на відрядження до певного суду;

- якщо відрядження судді пов'язане з надмірним рівнем судового навантаження, - обґрунтованості рішення про відрядження за відповідними показниками.

Також перевіряється подання Державної судової адміністрації України про необхідність перерозподілу видатків на утримання судів.

3. Вища рада правосуддя з метою перевірки дотримання передбаченого порядку прийняття рішення має право робити запити до будь-яких підприємств, установ та організацій для перевірки відповідної інформації.

4. Питання про розгляд подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відрядження судді включається до порядку денного засідання Вищої ради правосуддя, а інформація про це розміщується на її веб-сайті (з урахуванням обмежень, встановлених у пункті 4 розділу III цього Порядку).

Подання Комісії має бути розглянуто Радою в строк, що не перевищує 30 днів із дня надходження подання до Ради.

5. Запрошення судді на засідання Вищої ради правосуддя здійснюється шляхом публікації повідомлення на її веб-сайті (з урахуванням обмежень, встановлених у пункті 4 розділу III цього Порядку), а також надсилання повідомлення поштою та/або іншими засобами на відомі адреси проживання та роботи судді.

Неявка судді на засідання Ради не перешкоджає розгляду питання щодо відрядження за його відсутності.

У разі необхідності на засідання Ради можуть бути запрошені уповноважені представники Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Державної судової адміністрації України.

6. За результатами розгляду подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Вища рада правосуддя ухвалює рішення про відрядження судді.

Якщо рішення щодо відрядження судді не набрало необхідної кількості голосів членів Ради, вважається, що ухвалено рішення про відмову у відрядженні судді.

7. Рішення Вищої ради правосуддя про відрядження судді має містити:

- прізвище, ім'я, по батькові судді;

- найменування суду, в якому працює суддя;

- найменування суду, до якого суддя відряджається;

- строк відрядження судді;

- дату, з якої починається обчислення строку відрядження;

- погодження перерозподілу бюджетних видатків між судами у визначеній сумі та доручення Державній судовій адміністрації України забезпечити фінансування видатків на відрядження судді.

Викладення мотивів ухвалення рішення про відрядження судді не вимагається.

У разі відмови у відрядженні судді Вища рада правосуддя ухвалює вмотивоване рішення.

8. Суддя може відкликати згоду на його відрядження до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя до моменту ухвалення рішення Вищою радою правосуддя. У такому випадку Вища рада правосуддя ухвалює рішення про залишення подання Комісії без розгляду.

V. Виконання рішення про відрядження судді

1. Рішення Вищої ради правосуддя про відрядження судді оприлюднюється на її офіційному веб-сайті (з урахуванням обмежень, встановлених у пункті 4 розділу III цього Порядку), копії такого рішення надсилаються судді, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Державній судовій адміністрації України для вжиття організаційних заходів, пов'язаних із виконанням рішення про відрядження судді не пізніше ніж через п'ять днів з дня ухвалення рішення.

2. Копії рішення про відрядження судді надсилаються до суду, до якого суддя відряджається, та до суду, в якому суддя обіймає штатну посаду, крім випадку припинення роботи суду у зв'язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами.

3. Голова суду, до якого відряджено суддю, після прибуття такого судді до суду видає відповідний наказ та невідкладно повідомляє Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України про прибуття відрядженого судді до суду.

Вища рада правосуддя може скасувати рішення про відрядження судді за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в разі, якщо суддя без поважних причин не прибув до суду, до якого його відряджено, упродовж 10 днів з дня прийняття Вищою радою правосуддя рішення про його відрядження.

4. Відрядження судді може бути достроково припинено рішенням Вищої ради правосуддя за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

У разі встановлення підстав для дострокового припинення відрядження судді Державна судова адміністрація України повідомляє про це Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.

5. Рішенням Вищої ради правосуддя за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України строк відрядження судді може бути продовжено в межах загального річного строку.

Про встановлення підстав для продовження строку відрядження судді Державна судова адміністрація України повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку відрядження судді.

VI. Фінансове забезпечення відрядження судді

1. Суддям, які направляються у відрядження як тимчасове переведення судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, виплачується суддівська винагорода та відшкодовуються витрати в порядку і розмірі, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 року N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів".

2. Розмір суддівської винагороди, що підлягає виплаті в суді, до якого суддю відряджено, визначається Законом України "Про судоустрій і статус суддів", але не може бути меншим за розмір суддівської винагороди, що виплачувалась (підлягала сплаті) судді в суді, з якого його було відряджено.

3. Зазначені виплати здійснюються судом, до якого відряджений суддя.

VII. Прикінцеві положення

1. Відповідно до підпункту 7 пункту 161 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України, абзацу 2 пункту 1, пункту 11 розділу III "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Вищу раду правосуддя" до 30 вересня 2018 року Вища рада правосуддя ухвалює рішення щодо внесення Президентові України подання про відрядження судді як тимчасове переведення, яке вноситься на підставі та в межах рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

2. До 30 вересня 2018 року:

а) пункт 2 розділу I, пункти 6, 7 розділу IV цього Порядку застосовуються з урахуванням таких особливостей:

- за результатами розгляду подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Вища рада правосуддя ухвалює рішення щодо внесення Президентові України подання про відрядження судді як тимчасове переведення;

- у рішенні Вищої ради правосуддя не зазначається дата, з якої починається обчислення строку відрядження;

б) передбачені пунктами 1 - 3 розділу V цього Порядку організаційні заходи, пов'язані з виконанням рішення про відрядження судді як тимчасове переведення, здійснюються на підставі Указу Президента України про відрядження судді як тимчасове переведення;

в) передбачені пунктами 3 - 5 розділу V цього Порядку повноваження Вищої ради правосуддя щодо скасування рішення про відрядження як тимчасове переведення не застосовуються, а щодо дострокового припинення відрядження та продовження строку відрядження Вища рада правосуддя вносить відповідне подання Президентові України.

 

 

До Вищої кваліфікаційної
комісії суддів України
______________________________________
(П. І. Б. судді)
______________________________________
(найменування суду, в якому працює суддя)
______________________________________
(адреса фактичного місця проживання судді)
______________________________________
(номери контактних телефонів, зокрема мобільного)
______________________________________
(адреса електронної пошти)

Згода

Відповідно до статті 55 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" надаю згоду на відрядження мене до ____________________________________ для здійснення правосуддя.
                                               (найменування суду)

____________
* (Суддею додатково може бути зазначена інша інформація, яка може бути врахована при вирішенні питання про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації).

Додаток:

- довідка для розгляду питання щодо відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя на __ арк.;

- інші документи (у разі наявності) на __ арк.

Дата

_________________
(Підпис)

____________________
(П. І. Б.)

 

ДОВІДКА
для розгляду питання щодо відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя

______________________________________________________________________________________
(Прізвище, ім'я, по батькові судді)

______________________________________________________________________________________
(Найменування суду, в якому працює суддя)

I. Інформація про суддю

1. Вид, дата та номер нормативно-правового акта про призначення, обрання, переведення на посаду судді

 

2. Спеціалізація судді за період роботи у суді

 

3. Інформація про кількість судових справ із зазначенням категорій, розглянутих суддею за останні 2 роки перебування на посаді судді, а також відомості про кількість скасованих та змінених рішень

Категорії справ

20__ рік

20__ рік

Кількість розглянутих справ

Кількість скасованих рішень

Кількість змінених рішень

Кількість розглянутих справ

Кількість скасованих рішень

Кількість змінених рішень

Кримінальні справи

 

 

 

 

 

 

Цивільні справи

 

 

 

 

 

 

Адміністративні справи

 

 

 

 

 

 

Господарські справи

 

 

 

 

 

 

Справи про адміністративні правопорушення

 

 

 

 

 

 

4. Інформація про кількість справ, що перебувають у провадженні судді, із зазначенням їх категорій

Кримінальні справи - _____,
зокрема понад три місяці - ____,
Цивільні справи - ____,
зокрема понад три місяці - _____

Адміністративні справи - ____,
зокрема понад три місяці - ____,
Господарські справи - ____,
зокрема понад три місяці - _____

II. Інформація про суд

1. Штатна чисельність суддів у суді

 

2. Фактична чисельність суддів у суді

 

3. Кількість суддів, які здійснюють правосуддя

 

4. Загальна кількість справ, що перебуває у провадженні суддів суду, із зазначенням категорій

Кримінальні справи - ___,
Цивільні справи - ___,
Адміністративні справи - ___,
Господарські справи - ____,
Справи про адміністративні правопорушення - ____,____ ___

Голова суду

__________________
(Підпис, печатка)

____________________
(П. І. Б.)

____________
* У випадку припинення роботи суду у зв'язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами та неможливості надання довідки головою суду, інформація заповнюється згідно з наявними відомостями у відповідному територіальному управлінні Державної судової адміністрації України та може бути підписана його начальником.

____________

Опрос