Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении решений аттестационной коллегии Министерства относительно деятельности специализированных ученых советов от 30 июня 2015 года

Министерство образования и науки Украины (2)
Перечень, Приказ от 13.07.2015 № 747
редакция действует с 16.05.2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 липня 2015 року N 747

Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 30 червня 2015 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства освіти і науки України
 від 16 травня 2016 року N 515

Відповідно до підпунктів 47, 48 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. N 630, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. N 567, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за N 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за N 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року N 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 р. за N 1850/22162, та на підставі рішення атестаційної колегії Міністерства від 30 червня 2015 року наказую:

1. Утворити:

1) спеціалізовані вчені ради відповідно до переліку згідно з додатком 1;

2) спеціалізовану вчену раду Д 64.070.01 Харківської державної зооветеринарної академії для проведення разового захисту дисертації Решетніченка Олександра Петровича на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 16.00.06 "Гігієна тварин та ветеринарна санітарія", затвердивши її у складі згідно з додатком 2;

3) спеціалізовану вчену раду Д 26.373.01 Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України для проведення разового захисту дисертації Коваленко Наталії Петрівни на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.07 "Історія науки й техніки", затвердивши її у складі згідно з додатком 3;

4) спеціалізовану вчену раду Д 26.452.03 Інституту педагогіки НАПН України для проведення разового захисту дисертації Рябовол Лілії Тарасівни на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 "Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)", затвердивши її у складі згідно з додатком 4;

для проведення разового захисту дисертації Ципко Вікторії Віталіївни на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 "Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)", затвердивши її у складі згідно з додатком 5;

5) спеціалізовану вчену раду К 26.852.08 Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України для проведення разового захисту дисертації Кукурузи Надії Вікторівни на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.02 "Театральне мистецтво", затвердивши її у складі згідно з додатком 6.

2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до абзацу другого пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 7.

3. Відмовити:

у зв'язку з недотриманням вимог Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за N 1170/19908, в утворенні спеціалізованих вчених рад відповідно до переліку згідно з додатком 8;

у зв'язку з недотриманням вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року N 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 р. за N 1850/22162, у включенні друкованих періодичних видань до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 9.

4. Змінити профіль:

спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України", надавши раді право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.05 "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка" та 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика" та затвердивши її у складі згідно з додатком 10;

Опрос