Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение об Общественном совете при Министерстве образования и науки Украины

Министерство образования и науки Украины (2)
Положение, Решение от 19.08.2014 № 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО
Міністр освіти і науки України
_________________ С. М. Квіт
19 серпня 2014 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Громадської ради при Міністерстві освіти і науки
19 серпня 2014 року
Протокол N 1
Голова Громадської ради
________________ Г. О. Усатенко

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Міністерстві освіти і науки України

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська рада при Міністерстві освіти і науки України (далі - Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним громадським консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, ефективної взаємодії Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України з інститутами громадянського суспільства (далі - ІГС), здійснення громадського контролю за діяльністю МОН України, врахування громадської думки при формуванні та реалізації державної політики у сфері його компетенції.

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, принципами відкритості та прозорості, а також цим Положенням та Регламентом Громадської ради при МОН України.

1.3. Положення про Громадську раду при МОН України (далі - Положення) розроблено відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", та визначає статус, мету, основні завдання, функції, права, обов'язки, членство, організаційно-правову основу діяльності Громадської ради при МОН України.

Положення, а також зміни та доповнення до нього погоджуються з МОН України і схвалюються на засіданні Громадської ради.

1.4. Порядок організації роботи Громадської ради, підготовки та проведення її засідань, засідань постійних і тимчасових робочих органів та вирішення інших процедурних питань визначається Регламентом Громадської ради (далі - Регламент), який схвалюється на її засіданні.

Розділ II. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Метою діяльності Громадської ради є забезпечення реалізації конституційних прав громадян щодо їх участі в управлінні державними справами, у формуванні та реалізації державної політики у сфері компетенції МОН України шляхом ефективної взаємодії МОН України з ІГС для реалізації в Україні принципу верховенства людини, розбудови громадянського суспільства та правової держави, забезпечення свобод, прав та інтересів людини і громадянина.

2.2. Основними завданнями Громадської ради є:

забезпечення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за діяльністю МОН України;

сприяння врахуванню МОН України громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері його компетенції.

Розділ III. ФУНКЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1. Громадська рада функціонує на засадах самоврядності та відповідно до взятих на себе завдань:

1) готує та подає МОН України пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає МОН України пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає МОН України пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, вдосконалення роботи Міністерства;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів з питань функціонування галузі;

Опрос