Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении решений Аттестационной коллегии Министерства относительно деятельности специализированных ученых советов от 22 декабря 2014 года

Министерство образования и науки Украины (2)
Перечень, Приказ от 29.12.2014 № 1528
редакция действует с 13.03.2017

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 грудня 2014 року N 1528

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 22 грудня 2014 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства освіти і науки України
 від 13 березня 2017 року N 374

Відповідно до підпунктів 35 і 36 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року N 240, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. N 567, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за N 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за N 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року N 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 р. за N 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 22 грудня 2014 року наказую:

1. Утворити:

спеціалізовані вчені ради згідно з переліком, що додається;

спеціалізовану вчену раду Д 26.852.06 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова для проведення разового захисту дисертації Зернецької Алли Анатоліївни на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальностями 10.02.02 "Російська мова" та 10.02.15 "Загальне мовознавство" у складі згідно з додатком 1;

спеціалізовану вчену раду Д 26.004.16 Національного університету біоресурсів і природокористування України для проведення разового захисту дисертацій Бондара Олександра Григоровича та Піддубного Олексія Юрійовича на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальностями 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право" та 12.00.07 "Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право" у складі згідно з додатком 2.

2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до абзацу другого пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 3.

3. Відмовити:

у зв'язку з недотриманням вимог Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за N 1170/19908, в утворенні спеціалізованих вчених рад відповідно до переліку згідно з додатком 4;

у зв'язку з недотриманням вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року N 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 р. за N 1850/22162, у включенні друкованих періодичних видань до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 5.

4. Змінити профіль:

спеціалізованої вченої ради Д 64.052.09 Харківського національного університету радіоелектроніки, надавши раді право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних за спеціальностями 05.12.02 "Телекомунікаційні системи та мережі" та 05.12.13 "Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій" у складі згідно з додатком 6;

спеціалізованої вченої ради Д 26.007.01 Національної академії внутрішніх справ МВС України, надавши раді право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних та психологічних наук за спеціальностями 12.00.12 "Філософія права" (юридичні науки) та 19.00.06 "Юридична психологія" (психологічні, юридичні науки) у складі згідно з додатком 7;

спеціалізованої вченої ради К 18.053.01 Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, надавши раді право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" та 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" у складі згідно з додатком 8.

5. Внести зміни:

до складу спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту дисертації згідно з додатком 9;

до складу спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 10.

Опрос