Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение об Общественном совете при Министерстве образования и науки Украины

Министерство образования и науки; молодежи и спорта Украины
Положение, Решение от 17.07.2012 № 2
редакция действует с 06.06.2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПОГОДЖЕНО
Міністр освіти і науки, молоді та спорту України
____________ Д. В. Табачник

17 липня 2012 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Громадської ради при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України
17 липня 2012 року,
протокол N 2
Голова Громадської ради
______________ Я. Я. Болюбаш

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Міністерстві освіти і науки України

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішенням Громадської ради при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України
від 30 січня 2013 року N 3
,
 рішенням Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України
від 6 червня 2013 року N 4

(У тексті слова "Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України" у всіх відмінках замінено словами "Міністерство освіти і науки України"; слова "МОНмолодьспорту" у всіх відмінках замінено словами "Міністерство" згідно з рішенням Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України від 6 червня 2013 року N 4)

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська рада при Міністерстві освіти і науки України (далі - Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним громадським консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, ефективної взаємодії Міністерства освіти і науки України (далі - Міністерство) з інститутами громадянського суспільства (далі - ІГС), здійснення громадського контролю за діяльністю Міністерства, врахування громадської думки при формуванні та реалізації державної політики у сфері освіти і науки, інновацій та інформатизації, інтелектуальної власності, молоді, фізичної культури та спорту.

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцію України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням та Регламентом Громадської ради.

1.3. Положення про Громадську раду при Міністерстві (далі - Положення) сформовано відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", та визначає статус, мету, основні завдання, функції, права, обов'язки, членство, організаційно-правову основу діяльності Громадської ради при Міністерстві.

Положення про Громадську Раду, а також зміни та доповнення до нього погоджуються з Міністерством та затверджуються на засіданні Громадської ради.

1.4. Порядок організації роботи Громадської ради, підготовки та проведення її засідань, засідань постійних і тимчасових робочих органів та вирішення інших процедурних питань визначається Регламентом Громадської ради (далі - Регламент), який затверджується на її засіданні.

Розділ II. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Метою Громадської ради є забезпечення реалізації конституційних прав громадян щодо їх участі в управлінні державними справами, у формуванні та реалізації державної політики у сфері освіти і науки, інновацій та інформатизації, інтелектуальної власності, молоді, фізичної культури та спорту шляхом ефективної взаємодії Міністерства з ІГС для реалізації в Україні принципу верховенства людини, розбудови громадянського суспільства та правової держави, забезпечення свобод, прав та інтересів людини і громадянина.

2.2. Основними завданнями Громадської ради є:

2.2.1. забезпечення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

2.2.2. здійснення громадського контролю за діяльністю Міністерства;

2.2.3. сприяння врахування Міністерством громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері освіти і науки, інновацій та інформатизації, інтелектуальної власності, молоді, фізичної культури та спорту;

Розділ III. ФУНКЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1. Громадська рада функціонує на засадах самоврядності та відповідно до взятих на себе завдань:

3.1.1. готує та подає органу виконавчої влади, при якому вона утворена (далі - орган), пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

3.1.2. готує та подає органу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3.1.3. подає органу обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, вдосконалення роботи органу;

3.1.4. проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів з питань галузі;

Опрос