Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении решений Аттестационной коллегии Министерства относительно деятельности специализированных ученых советов от 26 июня 2014 года

Министерство образования и науки Украины (2)
Перечень, Приказ от 04.07.2014 № 793
редакция действует с 13.07.2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 4 липня 2014 року N 793

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2014 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства освіти і науки України
 від 11 серпня 2014 року N 921
,
 від 29 грудня 2014 року N 1528
,
 від 13 липня 2015 року N 747

Відповідно до підпунктів 35 і 36 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року N 240, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. N 567, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за N 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за N 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року N 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 р. за N 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 26 червня 2014 року наказую:

1. Утворити:

спеціалізовані вчені ради згідно з переліком, що додається;

спеціалізовану вчену раду Д 26.613.03 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України для проведення разового захисту дисертації Білякова Андрія Миколайовича на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.25 "Судова медицина" у складі згідно з додатком 1;

спеціалізовану вчену раду К 26.852.04 Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України для проведення разового захисту дисертації Кириченка Віктора Васильовича на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.03 "Психологія праці, інженерна психологія" у складі згідно з додатком 2;

спеціалізовану вчену раду Д 64.059.01 Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, надавши їй право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 05.05.03 "Двигуни та енергетичні установки", 05.05.04 "Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт" та 05.22.11 "Автомобільні шляхи та аеродроми" строком на три роки у складі згідно з додатком 3.

2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до абзацу другого пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 4.

3. Змінити профіль:

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.12 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доповнивши перелік спеціальностей, за якими раді надано право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук, спеціальністю 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)";

спеціалізованої вченої ради Д 05.053.01 Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доповнивши перелік спеціальностей, за якими раді надано право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук, за спеціальністю 13.00.07 "Теорія і методика виховання";

спеціалізованої вченої ради К 26.452.02 Інституту педагогіки НАПН України, доповнивши перелік спеціальностей, за якими раді надано право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, за спеціальністю 13.00.02 "Теорія та методика навчання (українська література)";

спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, доповнивши перелік спеціальностей, за якими раді надано право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук, за спеціальністю 13.00.09 "Теорія навчання".

4. Відмовити:

у зв'язку з недотриманням вимог Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за N 1170/19908, в утворенні кандидатської спеціалізованої вченої ради в Університеті банківської справи Національного банку України за спеціальністю 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)" та докторської спеціалізованої вченої ради у Державному університеті телекомунікацій за спеціальністю 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)";

у зв'язку з недотриманням вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року N 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 р. за N 1850/22162, у включенні друкованого періодичного видання "Наукові записки. Серія: Соціально-гуманітарні науки" (Вінницький національний аграрний університет Міністерства аграрної політики та продовольства України) до Переліку наукових фахових видань України з педагогічних наук.

5. Внести зміни до складу:

спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту дисертації згідно з додатком 5;

спеціалізованих вчених рад, профіль яких змінено відповідно до пункту 4 цього наказу, згідно з додатком 6;

спеціалізованих вчених рад згідно з додатком 7.

6. У зв'язку з реорганізацією припинити повноваження:

спеціалізованої вченої ради К 64.059.01 Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, утвореної відповідно до пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26 вересня 2012 року N 1049 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 вересня 2012 року";

спеціалізованої вченої ради К 71.831.01 Подільського державного аграрно-технічного університету, утвореної відповідно до пункту 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 04 липня 2013 року N 893 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 4 липня 2013 року";

спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України, утвореної відповідно до наказу Вищої атестаційної комісії України від 31 травня 2011 року N 468 "Про створення спеціалізованої вченої ради".

7. Включити друковані (електронні) періодичні видання до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 8.

8. Унести до Переліку наукових фахових видань України у зв'язку зі зміною складу співзасновників такі зміни:

N з/п

Назва періодичного друкованого видання

Засновник (співзасновники)

Галузь науки та рік включення до Переліку наукових фахових видань України

1

Економічний часопис - XXI
Экономический журнал - XXI
Economic Annals - XXI
Czasopys Ekonomiczny -XXI

Інститут регіональних досліджень НАН України,
ТОВ "Інститут суспільної трансформації"

економічні, політичні, (2010)

9. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Бондаренко В. Д.) забезпечити підготовку змін до Переліку наукових спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1057, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 р. за N 1133/19871, щодо включення спеціальності 19.00.12 "Психолінгвістика".

10. Затвердити паспорт наукової спеціальності 19.00.12 "Психолінгвістика" згідно з додатком 9, який набирає чинності з дати набрання чинності змін до Переліку наукових спеціальностей відповідно до пункту 9 цього наказу.

11. Управлінню зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатній службі) (Загоруйко Ю. А.) та департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Бондаренко В. Д.) забезпечити внесення відповідних відміток у справи архіву.

Опрос