Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении решений Аттестационной коллегии Министерства образования и науки, молодежи и спорта относительно деятельности специализированных ученых советов от 10 октября 2013 года

Министерство образования и науки Украины (2)
Перечень, Приказ от 10.10.2013 № 1411
редакция действует с 11.07.2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 жовтня 2013 року N 1411

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 10 жовтня 2013 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства освіти і науки України
 від 29 грудня 2014 року N 1528
,
 від 13 липня 2015 року N 747
,
від 7 жовтня 2015 року N 1021
,
від 11 липня 2016 року N 820

Відповідно до підпунктів 35 і 36 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року N 240, Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року N 567, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за N 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за N 1169/19907, Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року N 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 2012 року за N 1850/22162, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10 жовтня 2013 року наказую:

1. Утворити спеціалізовані вчені ради згідно з переліком, що додається.

2. Затвердити склад спеціалізованих вчених рад, утворених відповідно до пункту 1 цього наказу, згідно з додатком 1.

3. Відмовити:

у зв'язку з недотриманням вимог Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1059, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за N 1170/19908, в утворенні спеціалізованих вчених рад відповідно до переліку згідно з додатком 2;

спеціалізованій вченій раді Д 11.052.07 ДВНЗ "Донецький національний технічний університет" у проведенні разового захисту дисертації Болотських Тетяни Валеріївни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)";

у зв'язку з недотриманням вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року N 1111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 року за N 1850/22162, у включенні друкованих (електронних) періодичних видань до Переліку наукових фахових видань України відповідно до списку згідно з додатком 3.

4. Внести зміни до складу:

Опрос