Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о порядке сдачи кандидатами на должность судьи квалификационного экзамена и методике его оценивания

Высшая квалификационная комиссия судей Украины
Положение, Решение от 10.07.2013

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок складення кандидатами на посаду судді кваліфікаційного іспиту та методику його оцінювання

Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (далі - Закон) і визначає організаційні засади проведення кваліфікаційного іспиту (далі - іспиту) та порядок його складення кандидатами на посаду судді (далі - кандидати) як однієї із стадій призначення на посаду судді вперше, що здійснюється відповідно до Закону, а також регулює порядок оцінювання та встановлення результатів іспиту.

I. Загальні положення

1.1. Іспит складають кандидати на посаду судді, які допущені Вищою кваліфікаційною комісією суддів України до його складення відповідно до статей 66, 69, 70 Закону.

1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка належних теоретичних та практичних знань кандидатів у галузі права, рівня їх професійної підготовки, ступеня готовності здійснювати правосуддя з питань юрисдикції відповідного суду, а також оцінка їх особистих та моральних якостей.

Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними для усіх кандидатів умовами щодо доступу до інформації про процедуру проведення іспиту, місця складення та тривалості іспиту; кількості, ступеня складності питань письмового анонімного тестування та модельних судових справ відповідно до спеціалізації судів загальної юрисдикції, можливістю спостереження за процесом проходження кандидатами тестування громадськістю, а також єдиними критеріями оцінки іспиту та відкритістю інформації про його результати.

1.3. Іспит проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів України шляхом складення кандидатами письмового анонімного тестування (далі - тестування), виконання практичного завдання з метою виявлення рівня практичних навичок та умінь у застосуванні закону (далі - виконання практичного завдання).

Тестування та виконання практичного завдання розпочинається та закінчується одночасно для всіх кандидатів, дата (дати), час та місце (місця) його проведення визначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

1.4. Повноважними суб'єктами з питань забезпечення організаційної підготовки до проведення іспиту та виконання функцій адміністративно-розпорядчого характеру (далі - уповноважені представники) є: члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та працівники секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

1.5. Процедура проведення іспиту складається з таких етапів:

- розробка та затвердження тестових запитань і модельних судових справ;

- організаційна підготовка іспиту;

Опрос