Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Программы анонимного тестирования (экзамена) кандидатов на должность судьи на выявление уровня общих теоретических знаний в области права в новой редакции

Высшая квалификационная комиссия судей Украины
Программа, Решение от 30.10.2012 № 723/пп-12

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 30 жовтня 2012 року N 723/пп-12

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі: головуючого - Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Самсіна І. Л., членів комісії: Віхрова В. В., Горбачової Л. П., Колеснік Г. А., Марцинкевича А. М., Мельника М. Г., Мікуліна В. П., Пінчука М. Г., Сокуренка Д. М., Фадєєвої Н. М., Шаргала В. І., розглянувши пропозицію секретаря Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про затвердження Програми анонімного тестування (іспиту) кандидатів на посаду судді на виявлення рівня загальних теоретичних знань у галузі права, затвердженої рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 26 березня 2012 року, у новій редакції, встановила:

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 91 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (далі - Закон) Вища кваліфікаційна комісія суддів України здійснює в установленому Законом порядку повноваження щодо проведення добору кандидатів на посаду судді. Згідно з частиною першою статті 66 Закону порядок призначення на посаду судді вперше включає складення особами, які відповідають установленим вимогам до кандидата на посаду судді, іспиту перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України на виявлення рівня загальних теоретичних знань у галузі права.

Відповідно до пункту 1.3 Положення про порядок складення кандидатами на посаду судді анонімного тестування (іспиту) та методику його оцінювання, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 18 травня 2012 року (далі - Положення), тестування полягає у виконанні кандидатом тестового завдання, яке складається із визначеного переліку запитань відповідно до Програми анонімного тестування (іспиту) кандидатів на посаду судді на виявлення рівня загальних теоретичних знань у галузі права.

Відповідно до пункту 3.1 Положення розробка тестових запитань, які містять питання для виявлення рівня загальних теоретичних знань кандидатів у галузі права та становлять тестову базу, здійснюється на основі Програми анонімного тестування (іспиту) кандидатів на посаду судді на виявлення рівня загальних теоретичних знань у галузі права, що затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

З метою підготовки Комісією тестової бази для проведення у рамках другого національного добору кандидатів на посаду судді анонімного тестування (іспиту), що відбулось 5 червня 2012 року у м. Києві, рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 26 березня 2012 року було затверджено Програму анонімного тестування (іспиту) кандидатів на посаду судді на виявлення рівня загальних теоретичних знань у галузі права (далі - Програма). Програма є системним документом та відображає тематику тестових запитань, які становитимуть тестову базу при проведенні анонімного тестування (іспиту).

Згідно з пунктом 3.5 Положення Вища кваліфікаційна комісія суддів України здійснює періодичне оновлення Програми, тестової бази, зокрема, у разі втрати чинності або зміни правових норм, на яких ґрунтуються тестові запитання. Поточний моніторинг актуальності тестових запитань здійснює Національна школа суддів України.

У зв'язку з потребою удосконалення Програми Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та Національною школою суддів України здійснено змістовне доопрацювання чинної редакції Програми на предмет приведення у відповідність до діючого законодавства України, у тому числі враховуючи внесені зміни.

З метою підготовки та проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України анонімного тестування (іспиту) секретар Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вніс на розгляд Комісії пропозицію про затвердження Програми анонімного тестування (іспиту) кандидатів на посаду судді на виявлення рівня загальних теоретичних знань у галузі права у новій редакції.

Розглянувши та обговоривши пропозицію секретаря Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо затвердження Програми у новій редакції, Комісія дійшла до висновку про необхідність внесення запропонованих змін та затвердження її у новій редакції.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 66, 91 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Вища кваліфікаційна комісія суддів України вирішила:

1. Затвердити Програму анонімного тестування (іспиту) кандидатів на посаду судді на виявлення рівня загальних теоретичних знань у галузі права у новій редакції (додається).

 

Головуючий

І. Л. Самсін

Члени комісії:

В. В. Віхров

 

Л. П. Горбачова

 

Г. А. Колеснік

 

А. М. Марцинкевич

 

М. Г. Мельник

 

В. П. Мікулін

 

М. Г. Пінчук

 

Д. М. Сокуренко

 

Н. М. Фадєєва

 

В. І. Шаргало

 

Програма анонімного тестування (іспиту) кандидатів на посаду судді на виявлення рівня загальних теоретичних знань у галузі права

I. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

1.1. Поняття, форма, механізм держави

Опрос