Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О выполнении и перспективах целевой комплексной программы научных исследований НАН Украины "Фундаментальные проблемы водородной энергетики"

Национальная академия наук
Постановление, Концепция от 29.12.2010 № 356

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 грудня 2010 року N 356

Про виконання та перспективи цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України "Фундаментальні проблеми водневої енергетики"

Заслухавши й обговоривши звітну доповідь голови робочої групи цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України "Фундаментальні проблеми водневої енергетики" академіка НАН України В. В. Скорохода, Президія НАН України відзначає, що виконання зазначеної програми дозволило отримати вагомі наукові результати, що сприяло реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України "Фундаментальні проблеми водневої енергетики" (далі - програма) започаткована розпорядженням Президії НАН України від 13.03.2006 N 152. Постановою Президії НАН України від 30.06.2006 N 183 було затверджено Концепцію програми, склад її наукової ради та оголошено конкурс наукових проектів за зазначеною програмою.

Протягом 2006 - 2010 рр. за програмою виконувалося 68 наукових проектів із залученням 28 інститутів, що входять до складу 10 відділень Національної академії наук України, а саме: хімії; фізико-технічних проблем матеріалознавства; фізико-технічних проблем енергетики; фізики і астрономії; ядерної фізики та енергетики; механіки; наук про Землю; біохімії, фізіології і молекулярної біології; загальної біології; економіки. Дослідження в межах програми виконувались за трьома основними напрямами: отримання водню, зберігання водню та використання водню. Це дозволило охопити та вирішити низку фундаментальних і технологічних проблем сучасної водневої енергетики.

Зокрема, за першим напрямом програми "Отримання водню" розроблялись наукові основи нових технологій одержання водню, що базуються на використанні електрохімічних, фотоелектрохімічних, плазмохімічних, мікробіологічних методів, енергоакумулюючих речовин і каталізаторів, а також вивчались можливості отримання водню з відходів та з використанням відновлюваних джерел енергії.

Було розроблено наукові основи створення технологій і установок для отримання водню з вуглеводнів, відходів та із застосуванням відновлюваних джерел енергії; теоретичну модель процесу генерування водню за допомогою гідрореагуючих складних речовин при надвисоких тисках (до 30 Мпа); методологію отримання водню з вуглеводнів у електротермічному псевдозрідженому шарі; методи синтезу нових сплавів на основі Al, Mg з високою реакційною здатністю до виділення водню з води; фотоелектрохімічну систему для одержання водню із водних розчинів, у якій акумулювання водню відбувається на катоді з утворенням металогідриду; низку нових ефективних фотокаталітичних систем для одержання водню з водних розчинів електронодонорних сполук; конструкцію електролізера для електролітичного розкладу води в гідратованих розплавах гідроксидів лужних металів.

Виконано фундаментальні теоретичні та експериментальні дослідження, які є основою для створення промислових технологій переробки вуглеводневовмісних сполук; розробки каталізаторів для одержання водню та окислення CO на основі систем нанодисперсних порошків CdxZn1-xS та Ni (II), мезопористого TiO2 та низки металів (Cu, Au, Ni, Ag); біохімічної переробки відходів після очищення стічних вод та методики приготування гетерогенних фотокаталізаторів перетворення цих сполук на водень; біотехнології отримання водню. Для розробки останньої вивчалися фактори впливу на інтенсивність процесу фотовиділення водню культурами мікроводоростей, а також можливості інтенсифікації синтезу водню анаеробними мікроорганізмами.

У результаті проведених досліджень було вивчено можливості інтенсифікації процесів електрохімічного одержання водню за рахунок модифікації поверхні електроду багатошаровими вуглецевими нанотрубками з нанесеними на них наночастинками металів (Pd, Co, Ni); особливості конверсії низькореакційного високозольного донецького антрациту, торфу, деревини та розчину біоетанолу; оптимальні термодинамічні умови процесу підземної газифікації вугілля Львівсько-Волинського басейну для отримання водню.

Створено експериментальні установки та методики для процесів парової газифікації з метою отримання водню, ефективний оксидний каталізатор для очищення збагачених воднем газових сумішей від домішок монооксиду вуглецю, металооксидні каталізатори Cu-ZnO на структурованих монолітних носіях Al2O/кордієрит, що забезпечують високопродуктивний риформінг метанолу.

Опрос