Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отраслевое соглашение между Министерством промышленной политики Украины, Фондом государственного имущества Украины, Союзом химиков Украины и Центральным Советом профсоюза работников химических и нефтехимических отраслей промышленности Украины на 2011 - 2013 годы

Фонд государственного имущества, Министерство промышленной политики Украины (2), Профсоюз работников химических и нефтехимических отраслей промышленности Украины, Союз химиков Украины
Тарифы, Перечень, Соглашение от 16.12.2010 № 0/4, 264-05, 782/1

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
СОЮЗ ХІМІКІВ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНА РАДА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ХІМІЧНИХ ТА НАФТОХІМІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ГАЛУЗЕВА УГОДА
між Міністерством промислової політики України, Фондом державного майна України, Союзом хіміків України та Центральною Радою профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України на 2011 - 2013 роки

1. Загальні положення

1.1. Галузева Угода (далі - Угода) укладена відповідно до Закону України "Про колективні договори і угоди" між повноважними представниками власників та організації роботодавців, які об'єдналися для ведення колективних переговорів, в особі:

- Міністерства промислової політики України (Мінпромполітики України);

- Фонду державного майна України;

- Організації роботодавців підприємств хімічної та нафтохімічної галузі України "Союзом хіміків України" (організація роботодавців) з однієї сторони, та

- Центральною Радою профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України, з другої сторони (далі - Сторони).

1.2. Сторони визнають одна одну, після укладення Угоди, єдиним партнером у вирішенні правових, трудових, соціально-економічних та інших питань працівників підприємств, установ і організацій хімічної та нафтохімічної галузі (далі - Підприємства), відповідно до Положення про Мінпромполітики України, Тимчасового положення про Фонд державного майна України, Статуту Союзу хіміків України та Статуту профспілки.

1.3. Метою Угоди є регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, забезпечення конституційних прав і гарантій працівників, роботодавців, зайнятих у хімічній та нафтохімічній галузі.

1.4. До закінчення строку дії Угоди до неї можуть вноситись зміни і доповнення лише при взаємній згоді сторін. Пропозиції про зміни і доповнення подаються сторонами у письмовій формі не пізніше ніж за один місяць /про зміни в умовах оплати праці - за два місяці/ до їх введення в дію. Про згоду внести зміни протилежна сторона повідомляє письмово.

1.5. Положення цієї Угоди та зміни до неї, є обов'язковими для всіх підприємств галузі в ході укладення та виконання колективних договорів або внесенні доповнень та змін до них.

1.6. Укладення колективних договорів на підприємствах рекомендується проводити до 15 березня поточного року, а внесення змін та доповнень до них - протягом терміну їх дії до установленого порядку.

2. Строк і сфера дії положень Угоди

Опрос