Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О выполнении целевой комплексной программы научных исследований НАН Украины "Биомасса как топливное сырье" ( "Биотопливо")

Национальная академия наук
Постановление, Концепция от 23.06.2010 № 199

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 червня 2010 року N 199

Про виконання цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України "Біомаса як паливна сировина" ("Біопалива")

Заслухавши й обговоривши доповідь голови науково-технічної ради цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України "Біомаса як паливна сировина" ("Біопалива") (далі - Програма) академіка НАН України Я. Б. Блюма, президія НАН України відзначає, що її виконання дозволило вирішити важливі питання створення вітчизняних видів біопалив, утилізації відходів виробництва біопалив, розроблення відповідних законодавчих та нормативних актів та отримати вагомі наукові результати.

Протягом 2007 - 2009 рр. за трьома основними розділами Програми, визначеними постановою президії НАН України від 28.02.2007 N 56, виконувався 51 проект 20 установами 5 відділень НАН України та установ при президії НАН України, що забезпечило комплексний підхід до виконання завдань Програми і дозволило отримати такі найважливіші результати.

За першим напрямом "Джерела отримання біопалив та біологічні засоби підвищення ефективності сировини для біопалив" сформовано найбільшу в Україні колекцію енергетичних рослин, яка нараховує 352 таксони (71 - цукроносних, 139 - олійних, 142 - сировинних культур для виробництва твердого, рідкого біопалива та біогазу), колекцію штамів мікроорганізмів з підвищеною резистентністю до етанолу та ацетальдегіду, а також колекцію штамів мікроводоростей (16 видів, 32 перспективних штами-продуценти ліпідів), проведено їх молекулярно-генетичний аналіз, визначено умови ефективного культивування.

Отримано власні високопродуктивні сорти 12 нетрадиційних для України фітоенергетичних культур, таких, як амарант, топінамбур, топінсоняшник, пайза, просо, елевсіна, чумиза, могар, сорго, сорис тощо. На них отримані авторські свідоцтва на сорти і більшість уже занесена до Державного реєстру сортів рослин України на 2009 рік та впроваджувалася на площі близько 25 тис. га в Україні та за її межами.

Сконструйовано банк генів дріжджів Brettanomyces bruxellensis, який використано для отримання резистентних до етанолу трансформантів дріжджів Pichia stipitis. Отримано штам дріжджів Hansenula polymorpha, здатний до підвищеного рівня алкогольної ферментації ксилози. Відібрано 4 термотолерантних штами мікроміцетів для гідролізу рослинних відходів.

Ідентифіковано ген цитокініноксидази пальчастого проса, відповідальний за збільшений приріст біомаси, та отримані мутантні гібриди кукурудзи по гену waxy зі зміненим у зерні складом крохмалю для виготовлення біоетанолу. Створено експериментальний зразок: лінія Bn12/93/14 ярого ріпаку (Brassica napus L. var. oleifera DC), що характеризується стійкістю до гербіцидів на основі фосфінотрицину, збільшенням частки олеїнової і зменшенням частки ліноленової кислот в насінні.

У рамках другого розділу "Хімічні технології отримання біопалив та супутніх продуктів" створено та апробовано модуль пілотної установки для одержання біодизеля на твердих каталізаторах у періодичному або безперервному режимах. Синтезовано й випробувано серію багатокомпонентних кислотних каталізаторів і основних твердих оксидних каталізаторів, ефективних для переетерифікації ріпакової олії. Оптимізовано методи формування нанокластерів каталітичних сполук всередині нанопор активованого антрациту та рекомендовано його для газифікації біомаси у високоефективних мембранних реакторах. Визначено умови одержання фурфуролу в проточному режимі зі скопи з виходом альдегіду 90 - 95 %. Досягнуто високий вихід етилових естерів стеарату переестерифікації олії етанолом в умовах гомогенного кислотного каталізу при мінімальному перетворенні гліцерину в акролеїн та підвищення виходу діетилацеталю.

Опрос