Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Перечень научных специализированных изданий Украины, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание научных степеней доктора и кандидата наук

Высшая аттестационная комиссия
Постановление, Перечень от 14.10.2009 № 1-05/4
Утратил силу

ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ

Перелік
наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами президії Вищої атестаційної комісії України
 від 18 листопада 2009 року N 1-05/5,
 від 18 листопада 2009 року N 9-08/5-з,
 від 10 лютого 2010 року N 1-05/1
,
 від 10 лютого 2010 року N 13-08/1-з
,
 від 26 травня 2010 року N 1-05/4,
 від 26 травня 2010 року N 5-08/4-з,
 від 10 листопада 2010 року N 1-05/7,
від 10 листопада 2010 року N 2-05/7

Постанова втратила чинність з 1 квітня 2018 року
(згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року N 374,
 враховуючи зміни, внесені 
наказом Міністерства освіти і науки України
 від 3 липня 2017 року N 974
)

N 

Назва видання 

Засновник (співзасновники) 

Галузі науки 

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

Автомобільний транспорт.
Автомобильный транспорт.
Automobile Transport 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

технічні 

Агрохімія і ґрунтознавство 

Українська академія аграрних наук. 

біологічні,
сільськогосподарські 

Актуальні проблеми державного управління 

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 

державне управління 

Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму 

Дніпропетровський університет економіки та права 

економічні 

Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

педагогічні 

Виноградарство і виноробство 

Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова Української академії аграрних наук 

сільськогосподарські 

Вісник економіки транспорту і промисловості.
Вестник экономики транспорта и промышленности 

Українська державна академія залізничного транспорту 

економічні 

Вісник Інституту археології 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

історичні 

Вісник Запорізького національного університету. Серія "Фізико-математичні науки". 

ДВНЗ Запорізький національний університет МОН України 

фізико-математичні 

10 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

юридичні 

11 

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

фізико-математичні 

12 

Вісник Львівського університету. Серія юридична 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

юридичні 

13 

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 

історичні 

14 

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 

педагогічні 

15 

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", серія "Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження".
Вестник Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт", Серия "Химическая инженерия, экология и ресурсосбережение" 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 

технічні 

16 

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Політологія. Соціологія. Право 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 

соціологічні,
політичні 

17 

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Автоматика, вимірювання та керування" 

Національний університет "Львівська політехніка" 

технічні 

18 

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Архітектура" 

Національний університет "Львівська політехніка" 

технічні 

19 

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Держава та армія" 

Національний університет "Львівська політехніка" 

історичні 

20 

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Динаміка, міцність та проектування машин і приладів" 

Національний університет "Львівська політехніка" 

технічні 

21 

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Електроенергетичні та електромеханічні системи" 

Національний університет "Львівська політехніка" 

технічні 

22 

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Інформаційні системи та мережі" 

Національний університет "Львівська політехніка" 

технічні 

23 

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" 

Національний університет "Львівська політехніка" 

технічні 

24 

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи та мережі" 

Національний університет "Львівська політехніка" 

технічні 

25 

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика" 

Національний університет "Львівська політехніка" 

технічні 

26 

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Логістика" 

Національний університет "Львівська політехніка" 

економічні 

27 

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку" 

Національний університет "Львівська політехніка" 

економічні 

28 

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні" 

Національний університет "Львівська політехніка" 

технічні 

29 

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".
Серія "Проблеми економіки та управління" 

Національний університет "Львівська політехніка" 

економічні 

30 

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Теорія і практика будівництва" 

Національний університет "Львівська політехніка" 

технічні 

31 

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація" 

Національний університет "Львівська політехніка" 

технічні 

32 

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Філософські науки" 

Національний університет "Львівська політехніка" 

філософські 

33 

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Хімія, технологія речовин та їх застосування 

Національний університет "Львівська політехніка" 

хімічні, технічні 

34 

Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.
Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета.
Bulletin of Kharkov National Automobile and Highway University 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

технічні 

35 

Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаева. Серія: Економічні науки 

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. 

економічні 

36 

Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаева. Серія: Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво 

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. 

сільськогосподарські 

37 

Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія: Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів 

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. 

сільськогосподарські 

38 

Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаева. Серія: Фітопатологія та ентомологія 

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. 

сільськогосподарські 

39 

Вісник Харківського національного педагогічного університету. Психологія 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

психологічні 

40 

Вісник Харківського національного університету Серія: економічна 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

економічні 

41 

Вісник Харківського національного університету Серія "Історія" 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

історичні 

42 

Вісник Харківського національного університету Серія "Математика, прикладна математика і механіка" 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

фізико-математичні 

43 

Вісник Харківського національного університету Серія "Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління" 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

фізико-математичні,
технічні 

44 

Вісник Харківського національного університету Серія "Медицина" 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

медичні 

45 

Вісник Харківського національного університету. Серія "Хімія" 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

хімічні 

46 

Вісник Харківського національного університету. Серія "Питання політології" 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

політичні 

47 

Вісник Харківського національного університету Серія "Психологія" 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

психологічні 

48 

Вісник Харківського національного університету Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

соціологічні 

49 

Вісник Харківського національного університету Серія "Теорія культури і філософія науки" 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

філософські 

50 

Вісник Харківського національного університету Серія "Право" 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

юридичні 

51 

Вісник Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва Харківської області 

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Української академії аграрних наук 

сільськогосподарські 

52 

Вісті автомобільно-дорожнього інституту 

Автомобільно-дорожній інститут Донецького національного технічного університету 

технічні 

53 

Гуманітарний часопис 

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 

філософські 

54 

Державне управління та місцеве самоврядування 

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 

державне управління 

55 

Дидактика математики: проблеми і дослідження 

Донецький національний університет 

педагогічні 

56 

Економіка та управління АПК 

Білоцерківський національний аграрний університет 

економічні 

57 

Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики 

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 

економічні 

58 

Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем Національної Академії наук України та Міністерства освіти і науки України 

економічні 

59 

Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

економічні 

60 

Економічний аналіз 

Тернопільський національний економічний університет 

економічні 

61 

Економічний простір 

ДВНЗ "Придністровська державна академія будівництва і архітектури" 

економічні 

62 

Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент 

Луцький державний технічний університет 

економічні 

63 

Економічні науки. Серія: Економічна теорія та економічна історія 

Луцький державний технічний університет 

економічні 

64 

Економічні науки. Серія: Облік і фінанси 

Луцький державний технічний університет 

економічні 

65 

Економічні науки. Серія: Регіональна економіка 

Луцький державний технічний університет 

економічні 

66 

Збірник наукових праць ВАТ "УкрНДІВогнетривів імені А. С. Бережного"
Collection of scientific proceedings of the OJSC "The Ukrainian research institute of refractories named after A. S. Berezhnoy" 

Відкрите акціонерне товариство "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А. С. Бережного" 

технічні 

67 

Збірник наукових праць, серія: Галузеве машинобудування, будівництво 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 

технічні 

68 

Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту.
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта.
Collection of Scientific Works of Donetsk Railway Transport Institute 

Донецький інститут залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту 

технічні 

69 

Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України 

НАН України, Інститут проблем моделювання в енергетиці Національної академії наук України 

технічні 

70 

Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація 

Кіровоградський національний технічний університет 

технічні 

71 

Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил 

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 

технічні, військові 

72 

Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету 

Уманський державний аграрний університет 

сільськогосподарські 

 

Збірник наукових праць Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України Міністерства оборони України

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України Міністерства оборони України

технічні

 

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Науково-дослідний інститут Головного управління розвідки Міністерства оборони України

технічні

 

Збірник наукових праць Національної академії Служби безпеки України

Національна академія Служби безпеки України

педагогічні, психологічні, технічні, юридичні

 

Збірник наукових праць Національної академії наук України та Служби безпеки України "Державна безпека України"

Національна академія наук України
Служба безпеки України

юридичні, психологічні, політичні, економічні, історичні, технічні

73 

Інтелект. Особистість. Цивілізація. Интеллект. Личность. Цивилизация 

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

філософські 

74 

Інформаційні системи, механіка та керування 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 

технічні 

75 

Історичні записки: збірник наукових праць 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

історичні 

76 

Кам'яна доба України 

Інститут археології Національної академії наук України 

історичні 

77 

Київське музикознавство 

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра 

мистецтвознавство 

78 

Кібернетика та обчислювальна техніка.
Кибернетика и вычислительная техника.
Cybernetics and computer engineering 

НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України. 

медико-біологічні 

79 

Кримський юридичний вісник 

Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ 

юридичні 

80 

Комп'ютерні засоби, мережі та системи.
Компьютерные средства, сети и системы 

НАН України, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України 

технічні 

81 

Магістеріум. Археологічні студії 

Національний університет "Києво-Могилянська Академія" 

історичні 

82 

Магістеріум. Політичні студії 

Національний університет "Києво-Могилянська Академія" 

політичні 

83 

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки 

Кам'янець-Подільський національний університет, Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України 

фізико-математичні 

84 

Міжвідомчий науково-технічний збірник "Геодезія, картографія і аерофотознімання" 

Національний університет "Львівська політехніка" 

технічні 

85 

Міжвідомчий науково-технічний збірник "Вимірювальна техніка та метрологія" 

Національний університет "Львівська політехніка" 

технічні 

86 

Мінералогічний збірник 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

геологічні 

87 

Моделювання та інформаційні технології 

НАН України, Інститут проблем моделювання в енергетиці Національної академії наук України 

технічні 

88 

Мультиверсум. Філософський альманах 

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України 

філософські 

89 

Наука молода 

Тернопільський національний економічний університет 

економічні 

90 

Науковий вісник Академії муніципального управління, серія "Управління" 

Академія муніципального управління 

державне управління 

91 

Науковий вісник ветеринарної медицини 

Білоцерківський національний аграрний університет 

сільськогосподарські,
ветеринарні 

92 

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія психологічна) 

Львівський державний університет внутрішніх справ 

психологічні 

93 

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія юридична) 

Львівський державний університет внутрішніх справ 

юридичні 

94 

Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського.
Научный вестник Николаевского государственного университета имени В. А. Сухомлинского.
Wissenschaftsblatt der W. O. Suchomlinskij Staatsuniversitflt Mykolaiv, Scientific Bulletin of V. O. Sukhomlynsky Mykolaiv State University 

Миколаївський державний університет імені В. О. Сухомлинського 

педагогічні 

95 

Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського 

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського 

мистецтвознавство 

96 

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Хімія" 

Ужгородський національний університет 

хімічні 

97 

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Математика і інформатика" 

Ужгородський національний університет 

фізико-математичні 

98 

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Історія" 

Ужгородський національний університет 

історичні 

 

Науковий вісник Національної академії Служби безпеки України

Національна академія Служби безпеки України

педагогічні, психологічні, юридичні

99 

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

фізичне виховання і спорт 

100 

Наукові записки НАУКМА. Соціологічні науки 

Національний університет "Києво-Могилянська Академія" 

соціологічні 

101 

Наукові записки НАУКМА. Філософія та релігієзнавство 

Національний університет "Києво-Могилянська Академія" 

філософські 

102 

Наукові записки НАУКМА. Юридичні науки 

Національний університет "Києво-Могилянська Академія" 

юридичні 

103 

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія економічна 

Донецький національний технічний університет 

економічні 

104 

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія "Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка" 

Донецький національний технічний університет 

технічні 

105 

Наукові праці Інституту цукрових буряків 

Інститут цукрових буряків УААН 

сільськогосподарські 

106 

Наукові праці НДФІ 

Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України 

економічні 

107 

Обладнання та технології харчових виробництв.
Оборудование и технологии пищевых производств 

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

технічні 

108 

Палеонтологічний збірник 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

геологічні 

109 

Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 

Інститут проблем виховання Академії педагогічних наук України, Київський міський педагогічний університет імені Б. Д. Грінченка 

педагогічні 

110 

Педагогічний процес: теорія і практика 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Благодійний фонд імені Антона Макаренка 

психологічні,
педагогічні 

111 

Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель 

ВАТ "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" - ВАТ "КиївЗНДІЕП" 

архітектура, технічні 

112 

Питання прикладної математики і математичного моделювання. 

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара 

фізико-математичні 

113 

Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України 

Інститут електродинаміки Національної академії наук України 

технічні 

114 

Приватне право і підприємництво.
Частное право и предпринимательство.
Privat Law and Business 

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва 

юридичні 

115 

Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. 

Луганський державний медичний університет 

медико-біологічні,
фармацевтичні 

116 

Проблеми етномузикології 

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського 

мистецтвознавство 

117 

Проблеми інформатизації та управління 

Національний авіаційний університет 

технічні 

118 

Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем. 

Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова Національного авіаційного університету 

технічні 

119 

Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія. 

Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський гуманітарний інститут" 

психологічні педагогічні 

120 

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу 

Житомирський державний технологічний університет 

економічні 

121 

Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

технічні 

122 

Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета 

Донбаський державний технічний університет 

технічні 

123 

Селекція і насінництво 

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва УААН 

сільськогосподарські 

124 

Системи обробки інформації 

Харківський університет Повітряних Сил 

технічні 

125 

Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики 

Класичний приватний університет 

соціологічні 

126 

Соціологічні дослідження 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

соціологічні 

127 

Строительство, материаловедение, машиностроение 

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 

технічні 

128 

Теорія і практика державного управління 

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України 

державне управління,
економічні 

129 

Теорія оптимальних рішень.
Теория оптимальных решений 

НАН України, Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної Академії наук України 

фізико-математичні 

130 

Торгівля і ринок України.
Торговля и рынок Украины 

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

економічні 

131 

Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету 

Рівненський державний гуманітарний університет 

мистецтвознавство 

132 

Українське музикознавство 

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського 

мистецтвознавство 

133 

Український міжвідомчий науково-технічний збірник "Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні" 

Національний університет "Львівська політехніка" 

технічні 

134 

Філософські дослідження 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

філософські 

135 

Філософські проблеми гуманітарних наук 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

філософські 

136 

Финансы, учет, банки 

Донецький національний університет 

економічні 

137 

Формування ринкових відносин в Україні 

ДП "Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України" 

економічні 

ЖУРНАЛИ 

Algebra and discrete mathematics 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 

фізико-математичні 

Авіаційно-космічна техніка і технологія.
Авиационно-космическая техника и технология.
Aerospace technic and technology 

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 

технічні 

Актуальні проблеми економіки.
Актуальные проблемы экономики 

Національна академія управління 

економічні 

Актуальні проблеми транспортної медицини 

ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України, Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України 

медико-біологічні 

Буковинський медичний вісник 

Буковинський державний медичний університет 

медичні 

Biomedical and biosocial anthropology 

Міжнародна академія Інтегративної Антропології, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 

медико-біологічні 

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу 

ТОВ "Бердянський університет менеджменту і бізнесу" 

економічні 

Вісник Вінницького політехнічного інституту 

Вінницький національний технічний університет 

педагогічні, технічні 

Вісник Вінницького національного медичного університету 

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 

медичні 

10 

Вісник ДІТБ.
Вестник ДИТБ.
DITB's Bulletin 

ПВНЗ Донецький інститут туристичного бізнесу 

економічні 

11 

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: математика 

Дніпропетровський національний університет 

фізико-математичні 

12 

Вісник Дніпропетровського університету. Серія механіка 

Дніпропетровський національний університет 

фізико-математичні 

13 

Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.
Вестник Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Філософські науки 

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

філософські 

14 

Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.
Вестник Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Економічні науки 

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

економічні 

15 

Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського.
Вестник Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Технічні науки 

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

технічні 

16 

Вісник економічної науки України 

Академія економічних наук України. Інститут економіки промисловості НАН України 

економічні 

17 

Вісник зоології.
Вестник зоологии 

Національна академія наук України, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України 

біологічні 

18 

Вісник Київського національного торговельно-економічного університету 

Київський національний торговельно-економічний університет 

економічні 

19 

Вісник Київського національного університету технологій та дизайну 

Київський національний університет технологій та дизайну 

технічні, економічні 

20 

Вісник Львівської державної фінансової академії 

Львівська державна фінансова академія 

економічні 

21 

Вісник морфології 

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 

медико-біологічні 

22 

Вісник Одеського національного університету. Біологія 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

біологічні 

23 

Вісник Прикарпатського університету. Серія "Фізична культура" 

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" 

фізичне виховання та спорт 

24 

Вісник проблем біології і медицини 

Українська академія наук, Українська медична стоматологічна академія 

медико-біологічні 

25 

Вісник Сумського державного університету. Серія "Технічні науки" 

Сумський державний університет 

технічні 

26 

Вісник Тернопільського державного технічного університету 

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя 

технічні 

27 

Вісник Тернопільського національного економічного університету. 

Тернопільський національний економічний університет 

економічні 

28 

Вопросы химии и химической технологии.
Питання; хімії та хімічної технології 

Український державний хіміко-технологічний університет 

хімічні, технічні 

29 

Генетичні ресурси рослин 

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва УААН 

сільськогосподарські 

30 

Держава та регіони. Серія "Державне управління" 

Класичний приватний університет 

державне управління 

31 

Держава та регіони. Серія "Економіка та підприємництво" 

Класичний приватний університет 

економічні 

32 

Довкілля та здоров'я 

Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва 

медико-біологічні 

33 

Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.
Экономика и регион. Научный вестник Полтавского национального технического университета им. Юрия Кондратюка 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. 

економічні 

34 

Економіка та право.
Экономика и право. 

Інститут економіко-правових досліджень НАН України, Донецький державний технічний університет 

економічні 

35 

Економічний вісник Донбасу 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 

економічні 

36 

Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Державне підприємство "Всеукраїнське спеціалізоване видавництво "Світ" 

медико-біологічні 

37 

Запорізький медичний журнал.
Запорожский медицинский журнал 

Запорізький державний медичний університет 

медичні,
фармацевтичні 

38 

Клінічна анатомія та оперативна хірургія 

Буковинський державний медичний університет 

медичні 

39 

Клінічна та експериментальна патологія 

Буковинський державний медичний університет 

медико-біологічні 

40 

Клінічна фармація.
Клиническая фармация.
Clinical pharmacy 

МОЗ України, ДП "Державний фармакологічний центр Міністерства охорони здоров'я України", Національний фармацевтичний університет 

медичні,
фармацевтичні 

41 

Математичні машини і системи 

Національна академія наук України, Інститут проблем математичних машин і систем НАН України 

технічні,
фізико-математичні 

42 

Математичні студії. Праці Львівського математичного товариства 

Львівське математичне товариство 

фізико-математичні 

43 

Методи та об'єкти хімічного аналізу 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

хімічні 

44 

Мікробіологічний журнал.
Микробиологический журнал.
Mikrobiologichny Zhurnal 

Національна академія наук України, Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України, Національний аграрний університет 

медико-біологічні 

45 

Наука та інновації 

Національна академія наук України 

економічні, технічні 

46 

Наукове пізнання: методологія та технологія 

Південноукраїнський державний університет ім. К. Д. Ушинського 

філософські 

47 

Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ 

Київський національний університет внутрішніх справ 

юридичні 

 

Науково-практичний журнал "Сучасна спеціальна техніка"

Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України

технічні

48 

Неперервна професійна освіта: теорія і практика 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Академії педагогічних наук України, Благодійний фонд імені Антона Макаренка 

психологічні 

49 

Нова тема 

Київський національний університет будівництва і архітектури, Асоціація інженерів енергоефективних технологій України 

технічні 

50 

Ноосфера і цивілізація 

Донецький національний технічний університет 

філософські 

51 

Ортопедія, травматологія та протезування.
Ортопедия, травматология и протезирование 

Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка Академії медичних наук України 

медичні 

52 

Освіта Донбасу 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 

педагогічні 

53 

Патологія 

Запорізький державний медичний університет, Асоціація патологів України 

медичні 

54 

Проблемы старения и долголетия 

Інститут геронтології Академії медичних наук України 

медико-біологічні 

55 

Проблеми сучасної медичної науки та освіти.
Проблемы современной медицинской науки и образования 

Харківська медична академія післядипломної освіти, ТОВ "Видавництво ФОЛІО" 

медичні 

56 

Світ фінансів 

Тернопільський національний економічний університет 

економічні 

57 

Системи озброєння і військова техніка 

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 

технічні, військові 

58 

Системні дослідження та інформаційні технології.
Системные исследования и информационные технологии.
System research & information technologies 

Національна академія наук України, Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" 

технічні,
фізико-математичні 

59 

Слобожанський науково-спортивний вісник 

Харківська державна академія фізичної культури 

фізичне виховання і спорт 

60 

Соціальна педагогіка: теорія та практика 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 

педагогічні 

61 

Спортивна медицина 

Національний університет фізичного виховання і спорту України /НУФВСУ/ 

фізичне виховання і спорт, медичні 

62 

Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони 

Національна академія оборони України 

технічні, військові 

63 

Сучасні медичні технології.
Современные медицинские технологии 

Запорізька медична академія післядипломної освіти 

медичні 

64 

Технічна електродинаміка.
Техническая электродинамика 

Інститут електродинаміки Національної академії наук України 

технічні 

65 

"Товари і ринки" Міжнародний науково-практичний журнал 

Київський національний торгово-економічний університет 

економічні 

66 

Углехимический журнал
Вуглехімічний журнал. 

Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут "УХІН", Державний інститут з проектування підприємств коксохімічної промисловості "Дніпрококс" Українська науково-промислова асоціація "Укркокс" 

технічні 

67 

Український морфологічний альманах 

Луганський державний медичний університет, "Всеукраїнська громадська організація "Товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" 

медичні 

68 

Філософія і політологія в контексті сучасної культури.
Философия и политология в контексте современной культуры 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

політичні,
філософські 

69 

Холодильна техніка і технологія.
Холодильная техника и технология 

Одеська державна академія холоду 

технічні 

70 

Юридична психологія та педагогіка 

Київський національний університет внутрішніх справ 

юридичні,
педагогічні,
психологічні 

71 

Ядерна та радіаційна безпека 

Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки, Одеський державний політехнічний університет 

технічні 

ЖУРНАЛИ ТА ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

Агробіологія 

Білоцерківський національний аграрний університет 

сільськогосподарські (агрономія) 

Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління 

Одеський регіональний інститут державного управління Української академії державного управління при Президентові України 

державне управління 

Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії 

ВДНЗ "Українська медична стоматологічна академія" 

медичні 

Англістика та американістика. Англистика и американистика. Anglistics and Americanictics 

Дніпропетровський національний університет 

філологічні (літературознавство) 

Бізнес-навігатор 

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний університет бізнесу і права" 

економічні 

Біологія та валеологія 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

біологічні 

Вісник академії митної служби України. Серія "Право" 

Академія митної служби України 

юридичні 

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Літературознавство. Журналістика 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

філологічні (літературознавство) 

10 

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія і філософія науки і техніки 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

філософські, історичні (історія науки й техніки, філософія науки) 

11 

Вісник Запорізького національного університету 

ДВНЗ "Запорізький національний університет" Міністерства освіти і науки України 

економічні 

12 

Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 

філологічні (мовознавство) 

13 

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія 

Національний авіаційний університет 

філософські 

14 

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Проблеми української термінології" 

Національний університет "Львівська політехніка" 

філологічні (мовознавство) 

15 

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Електроніка" 

Національний університет "Львівська політехніка" 

технічні (електроніка) 

16 

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Радіоелектроніка та телекомунікації" 

Національний університет "Львівська політехніка" 

технічні 

17 

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія: приладобудування 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 

технічні (приладобудування) 

18 

Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія машинобудування 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 

технічні (машинознавство, машинобудування) 

19 

Вісник Одеського національного університету. Правознавство 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

юридичні 

20 

Вісник Одеського національного університету. Психологія 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

психологічні 

21 

Вісник СевНТУ. Серія "Педагогіка" 

Севастопольський національний технічний університет 

педагогічні 

22 

Вісник СевНТУ. Серія "Політологія" 

Севастопольський національний технічний університет 

політичні 

23 

Вісник соціально-економічних досліджень 

Одеський державний економічний університет 

економічні 

24 

Вісник Харківського національного університету. Серія "Біологія" 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

біологічні 

25 

Вісник Харківського національного університету. Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

філологічні (германські, романські мови) 

26 

Вісник Харківського національного університету. Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

історичні, філософські 

27 

Вісник Харківського національного університету. Серія "Філологія" 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

філологічні (літературознавство) 

28 

Вісник Харківського національного університету. Серія "Філософія. Філософські перипетії" 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

філософські 

29 

Держава та регіони. Серія: Право 

Класичний приватний університет 

юридичні 

30 

Економіка і організація управління 

Донецький національний університет 

економічні 

31 

Економіка транспортного комплексу.
Экономика транспортного комплекса.
Economics of Transport Complex 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

економічні 

32 

Ефективність державного управління 

Львівський регіональний інститут державного управління при Президентові України 

державне управління 

33 

Історія та географія 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

історія 

34 

Квалілогія книги 

Українська академія друкарства 

технічні 

35 

Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Серія "Транспортні системи і технології" 

Державний економіко-технологічний університет транспорту 

технічні (транспорт) 

36 

Збірник наукових праць Донецького державного університету управління 

Донецький державний університет управління 

державне управління 

37 

Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

технічні, економічні 

38 

Лінгвістика 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 

філологічні (українська, російська мови) 

39 

Лінгвістичні студії 

Донецький національний університет 

філологічні (мовознавство) 

40 

Людина та довкілля. Проблеми неоекології 

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 

географічні 

41 

Магістеріум. Історико-філософські студії 

Національний університет "Києво-Могилянська Академія" 

філософські 

42 

Магістеріум. Культурологія 

Національний університет "Києво-Могилянська Академія" 

культурологія 

43 

Медицинская психология. Медична психологія 

Харківська медична академія післядипломної освіти, Харківське медичне товариство 

психологічні 

44 

Міжнародний медичний журнал. Международный медицинский журнал. 

Харківська медична академія післядипломної освіти, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харківське медичне товариство 

медичні 

45 

Методи та прилади контролю якості 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

технічні 

46 

Металургія 

Запорізька державна інженерна академія 

технічні (металургія) 

47 

Мова і культура.
Язык и культура.
Language & culture 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ТОВ "Видавничий дім Дмитра Бураго" 

філологічні 

48 

Моделювання та інформаційні системи в економіці 

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" 

економічні 

49 

Наука і оборона 

Міністерство оборони України 

військові 

50 

Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого 

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого 

мистецтвознавство 

51 

Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія "Психологічні науки"
Научный вестник Николаевского государственного университета имени В. А. Сухомлинского Wissenschaftsblatt der W. O. Suchomlinskij Staatsuniversitat Mykolaiv, Scientific Bulletin of V. O. Sukhomlynsky Mykolaiv State University 

Миколаївський державний університет імені В. О. Сухомлинського 

психологічні 

52 

Науковий вісник Національного медичного університету імені О. О. Богомольця 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 

медичні 

53 

Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського
Научный вестник Южноукраинского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского 

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського 

педагогічні, психологічні 

54 

Наукові записки 

Українська академія друкарства 

технічні 

55 

Наукові записки НАУКМА. Історичні науки. 

Національний університет "Києво-Могилянська Академія" 

історичні 

56 

Наукові записки НАУКМА. Комп'ютерні науки. 

Національний університет "Києво-Могилянська Академія" 

фізико-математичні (інформатика і кібернетика) 

57 

Наукові записки НАУКМА. Філологічні науки. 

Національний університет "Києво-Могилянська Академія" 

філологічні (літературознавство) 

58 

Наукові записки НАУКМА. Теорія та історія культури. 

Національний університет "Києво-Могилянська Академія" 

культурологія 

59 

Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія" 

Національний університет "Острозька академія" 

філософські 

60 

Наукові записки з української історії 

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди 

історичні 

61 

Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку 

ДП "Український науково-дослідний інститут зв'язку" 

технічні (телекомунікаційні системи та мережі, радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій) 

62 

Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.
"Літературознавство" 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

філологічні (літературознавство) 

63 

Нафтогазова енергетика 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

технічні 

64 

Неперервна професійна освіта: теорія і практика 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Академії педагогічних наук України, Благодійний фонд імені Антона Макаренка 

педагогічні 

65 

Освіта регіону 

ВНЗ "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 

політичні, соціальні комунікації 

66 

Пам'ятки 

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства 

історичні 

67 

Педагогіка та психологія 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

педагогічні 

68 

Педагогічний дискурс 

Інститут педагогіки АПН України, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 

педагогічні 

69 

Поліграфія і видавнича справа 

Українська академія друкарства 

технічні 

70 

Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля 

Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України 

технічні (екологічна безпека) 

71 

Проблеми екології та медицини.
Проблемы экологии и медицины.
Medical and ecological problems 

Українська медична стоматологічна академія, Українська Академія наук національного прогресу 

медичні 

72 

Проблеми законності 

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого 

юридичні 

73 

Проблеми клінічної педіатрії 

ДВНЗ "Ужгородський національний університет" 

медичні 

74 

Проблеми харчування 

ДП "Інститут екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя"

медичні, біологічні 

75 

Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ 

Донецький національний університет 

економічні 

76 

Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект 

Донецький національний університет 

економічні 

77 

Промислове будівництво та інженерні споруди 

ВАТ "Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського", Українська державна корпорація по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт "Укрмонтажспецбуд" 

технічні (будівництво) архітектура 

78 

Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України.
Социально-экономические проблемы современного периода Украины.
Social and Economic Problem of modern Period of Ukraine 

НАН України, Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України 

економічні 

79 

Статистика України 

Міністерство статистики України, Науково-дослідний інститут статистики Міністерства статистики України 

економічні 

80 

Сторінки історії 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 

історичні 

81 

Студії з архівної справи та документознавства 

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства 

історичні 

82 

Теорія і практика інтелектуальної власності 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності 

юридичні 

83 

Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету 

Рівненський державний гуманітарний університет 

культурологія (теорія та історія культури) 

84 

Українська полоністика 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

філологічні (слов'янські мови) 

85 

Український журнал з проблем медицини праці 

ДУ "Інститут медицини праці АМН України" 

біологічні 

86 

Український журнал нефрології та діалізу 

Інститут нефрології АМН України, Національний нирковий фонд України 

медичні 

87 

Український метрологічний журнал 

ННЦ "Інститут метрології" 

технічні 

88 

Физика и техника высоких давлений.
Фізика і техніка високих тисків 

НАН України, Донецький фізико-технічний інститут НАН України ім. О. О. Галкіна 

фізико-математичні (фізика) 

89 

Фізіологія та біохімія культурних рослин.
Физиология и биохимия культурных растений 

НАН України, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України 

біологічні 

90 

Філософські обрії 

Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України, Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

філософські 

91 

Часопис соціально-економічної географії 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

географічні 

92 

Юридична Україна 

Київський регіональний центр Академії правових наук України, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва, Українсько-люксембурзьке підприємство у формі ТОВ "ЮРІНКОМ Інтер" 

юридичні 

93 

Biopolymers and cell 

НАН України, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України 

біологічні 

94 

Chemistry & Chemical Technology 

Національний університет "Львівська політехніка" 

хімічні, технічні (хімічні технології) 

Опрос