Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол между Государственной таможенной службой Украины и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан по вопросам таможенной оценки и верификации

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (СНГ) от 20.05.1999

ПРОТОКОЛ
між Державною митною службою України і Державним митним комітетом Республіки Узбекистан з питань митної оцінки і верифікації

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 20.05.99
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 20.05.99

Державна митна служба України і Державний митний комітет Республіки Узбекистан, далі - Сторони,

підтверджуючи взаємне прагнення до забезпечення і захисту інтересів України й Узбекистану у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а також розвитку і поглиблення співробітництва в галузі митної справи,

беручи до уваги положення Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Узбекистан про вільну торгівлю від 29 грудня 1994 року та Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво в митних справах від 5 грудня 1996 року,

домовились про таке:

1. При митному оформленні товарів у взаємній торгівлі Сторони керуватимуться Правилами визначення країни походження товарів, затвердженими Рішенням Ради глав урядів держав - членів Співдружності Незалежних Держав від 24 вересня 1993 року.

2. Сторони здійснюватимуть верифікацію (установлення достовірності) сертифікатів форми СТ-1, стосовно яких виникають сумніви щодо даних, заявлених у цих сертифікатах, а також щодо їхньої автентичності.

В окремих випадках за узгодженням Сторін інформація може надаватися з використанням засобів технічного зв'язку і наступним її підтвердженням у письмовому вигляді у дво- місячний термін.

3. На запит і не пізніш ніж у двомісячний термін, Сторони надаватимуть одна одній інформацію про митну вартість товарів, стосовно яких виникають сумніви щодо даних, заявлених у рахунках-фактурах та інвойсах.

В окремих випадках за узгодженням Сторін інформація може надаватися терміново з використанням засобів технічного зв'язку і наступним її підтвердженням у письмовому вигляді.

4. Сторони інформуватимуть одна одну про зразки печаток органів та підписи осіб, уповноважених завіряти сертифікати форми СТ-1, і налагодять регулярний обмін основними нормативними документами з питань митної оцінки.

5. Порядок та умови передання інформації та матеріалів у рамках цього Протоколу, а також їхнє використання реґламентуються положеннями Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво в митних справах від 5 грудня 1996 року.

6. До цього Протоколу за взаємною домовленістю Сторін можуть вноситися зміни і доповнення, що оформлюються окремими протоколами, які є його невід'ємною частиною.

Усі спори і розбіжності щодо тлумачення або застосування цього Протоколу вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.

7. Цей Протокол набирає чинності з дня підписання і діє до закінчення шести місяців з дня одержання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію Протоколу.

Вчинено в місті Києві "20" травня 1999 року у двох примірниках, кожний українською, узбецькою і російською мовами, причому всі тексти мають однакову силу.

З метою тлумачення положень цього Протоколу використовується текст російською мовою.

 

За Державну митну службу
України

За Державний митний комітет
Республіки Узбекистан

Опрос