Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол от 3 июня 1999 года, касающийся изменений Конвенции о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) от 9 мая 1980 года

Страны - участницы
Протокол, Многостороннее соглашение (не СНГ) от 03.06.1999

ПРОТОКОЛ
від 3 червня 1999 року,
що стосується змін Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 9 травня 1980 року

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 03.06.99 р.
ДАТА ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ: 16.11.2005 р. (із заявою)
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 01.11.2007 р. 

Офіційний переклад.

На виконання статей 6 і 19, § 2 Міжнародної конвенції про залізничні перевезення, підписаної в Берні 9 травня 1980 року, в подальшому "КОТІФ 1980", у Вільнюсі з 26 травня по 3 червня 1999 року відбулася п'ята Генеральна асамблея Міжурядової організації з міжнародних залізничних перевезень (ОТІФ).

• висловлюючи впевненість в необхідності й корисності міжурядової організації, яка розглядає по можливості всі аспекти міжнародних залізничних перевезень в масштабах держав,

• вважаючи, що для цього та з урахуванням застосування КОТІФ 1980 тридцятьма дев'ятьма державами в Європі, Азії і Африці, а також залізничними підприємствами цих держав, ОТІФ є найбільш відповідною організацією, 

• вважаючи необхідним розвивати КОТІФ 1980, а саме, Єдині правила ЦІВ і Єдині правила ЦІМ з метою їхньої адаптації до нових потреб міжнародних залізничних перевезень, 

• вважаючи, що безпека під час перевезень небезпечних вантажів у міжнародному залізничному сполученні вимагає перетворення РІД в режим публічного права, застосування якого не залежить більше від укладення договору перевезення, що підпадає під дію Єдиних правил ЦІМ,

• вважаючи, що з моменту підписання Конвенції 9 травня 1980 року політичні, економічні та юридичні зміни, що відбулися в більшості держав-членів, вимагають встановлення й розвитку єдиних умов, що поширюються на інші галузі права, які мають важливе значення для міжнародного залізничного сполучення,

• вважаючи, що держави, враховуючи особливі суспільні інтереси, повинні вживати більш ефективних заходів, спрямованих на усунення перешкод, які заважають перетину кордонів у міжнародному залізничному сполученні, 

• вважаючи, що в інтересах міжнародних залізничних перевезень важливо актуалізувати існуючі конвенції та міжнародні багатосторонні угоди у сфері залізничних перевезень, а у випадку необхідності включити їх до Конвенції,

Генеральна асамблея постановляє таке:

Стаття 1
Новий зміст Конвенції

КОТІФ 1980 змінена та отримує редакцію згідно з текстом Положення, що додається та є невід'ємною частиною цього Протоколу.

Стаття 2
Тимчасовий депозитарій

§ 1. Функції уряду-депозитарію, передбачені в статтях 22 - 26 КОТІФ 1980, покладаються на ОТІФ як тимчасовий депозитарій, з моменту відкриття для підписання цього Протоколу й до дати набрання ним чинності.

Опрос