Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сотрудничестве по вопросам защиты здоровья животных между Правительством Украины и Правительством Аргентинской Республики

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 29.04.1999

УГОДА
про співробітництво з питань захисту здоров'я тварин між Урядом України та Урядом Аргентинської Республіки

Уряд України та Уряд Аргентинської Республіки, далі Сторони,

керуючись бажанням надалі розвивати співробітництво між державними ветеринарними службами обох держав,

прагнучи розширити й поглибити співробітництво з питань захисту здоров'я тварин, запобігання небезпечних для економіки обох держав ситуацій внаслідок виникнення масових інфекцій або інших хвороб тварин, чи захворювань населення через споживання недоброякісної продукції тваринного походження,

домовились про таке:

Стаття 1

В рамках цієї Угоди будуть розроблятись програми співробітництва, відповідно до внутрішнього законодавства Сторін, між Державною службою ветеринарної медицини Міністерства агропромислового комплексу України і Службою захисту здоров'я тварин Секретаріату з питань сільського господарства, тваринництва, рибної та харчової. промисловості Міністерства економіки, цивільного будівництва та послуг населенню Аргентинської Республіки з питань захисту здоров'я тварин, закріплення санітарних, ветеринарних та генетичних умов для імпорту та експорту живих тварин та продуктів тваринництва з території однієї Сторони на територію іншої.

Такі програми співробітництва повинні включати:

а) визначення цілей, причин та специфічних завдань взаємообміну;

б) методологію, якої слід дотримуватися в процесі співробітництва;

в) відповідальність Сторін з кожного окремого питання співробітництва;

г) взаємний інтерес та наявні людські та фінансові ресурси.

Стаття 2

Сторони зобов'язуються, що санітарні заходи, включені до цієї Угоди, будуть відповідати вимогам Міжнародного ветеринарного кодексу (OIE).

Стаття 3

Міністерство агропромислового комплексу України та Секретаріат з питань сільського господарства, тваринництва, рибної та харчової промисловості Міністерства економіки, цивільного будівництва та послуг населенню Аргентинської Республіки - компетентні органи, які уповноважені представляти Сторони в реалізації положень цієї Угоди.

Стаття 4

Сторони будуть розвивати діяльність в таких напрямках:

а) приведення у відповідність сертифікатів та санітарних норм до вимог Міжнародного ветеринарного кодексу на тварин та продукти тваринництва, що імпортуються чи експортуються на територію країн однієї із Сторін;

б) періодичний взаємообмін зоосанітарною інформацією;

в) взаємообмін інформацією про продукти тваринництва, які можуть експортуватися з території однієї із Сторін на територію іншої;

г) взаємообмін фахівцями з питань здоров'я тварин та ветеринарної медицини;

д) співпраця між лабораторіями зоосанітарних служб обох Сторін.

Стаття 5

Кожна Сторона інформує негайно іншу про появу на своїй території будь-якого спалаху чи осередку хвороб списку "А" згідно з рішенням Міжнародного епізоотичного бюро. В таких випадках детально визначається точне географічне місцезнаходження хвороби, епізоотичні аспекти та аспекти її розповсюдження, а також заходи, прийняті для її ліквідації та контролю.

Стаття 6

Імпорт та експорт тварин, генетичного матеріалу та продуктів і сировини тваринництва, зазначених в програмах взаємообміну та узгоджених Сторонами, здійснюватимуться відразу ж після того, як буде даний дозвіл Службою державної ветеринарної медицини Міністерства агропромислового комплексу України та Службою захисту здоров'я тварин Секретаріату з питань сільського господарства, тваринництва, рибної та харчової промисловості Міністерства економіки, цивільного будівництва та послуг населенню Аргентинської Республіки.

Стаття 7

Ця Угода набуває чинності через 30 (тридцять) днів від дати її підписання, укладається, на п'ять років і буде автоматично продовжуватися на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін не направить іншій Стороні не пізніше як за шість місяців письмове повідомлення про свій намір припинити її дію.

Стаття 8

До цієї Угоди можуть бути внесені зміни за взаємною згодою Сторін.

Стаття 9

Припинення дії цієї Угоди не вплине на виконання заходів співробітництва, сформульованих під час її дії, які на даний час знаходитимуться в процесі виконання.

Стаття 10

Спірні питання, які можуть виникнути при виконанні та тлумаченні цієї Угоди, будуть вирішуватися шляхом переговорів.

Вчинено у м. Буенос-Айрес "29" квітня 1999 року у двох примірниках кожен українською та іспанською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

 

За Уряд
України
 

За Уряд
Аргентинської Республіки
 

Опрос