Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации относительно Международного консорциума "Средний транспортный самолет"

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 18.05.1999

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації щодо Міжнародного консорціуму "Середній транспортний літак"

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 18.05.99 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 22.10.99 р.

Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації, які в подальшому іменуються Сторонами,

з метою практичної реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про подальше співробітництво у забезпеченні створення, спільного серійного виробництва та поставок у експлуатацію оперативно-тактичного військово-транспортного літака Ан-70 та транспортного літака Ан-70Т з двигунами Д-27 від 24 червня 1993 року, Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво у галузі розробки, виробництва, поставок та експлуатації авіаційної техніки від 20 серпня 1997 року, Договору між Україною та Російською Федерацією про економічне співробітництво на 1998 - 2007 роки від 27 лютого 1998 року,

враховуючи положення Угоди держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав про взаємне забезпечення збереження міждержавних таємниць від 22 січня 1993 року, Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про виробничу та науково-технічну кооперацію підприємств оборонних галузей промисловості від 18 листопада 1993 року, Угоду держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав про сприяння створенню та розвитку виробничих, комерційних, кредитно-фінансових, страхових та змішаних транснаціональних об'єднань від 15 квітня 1994 року, Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про науково-технічне співробітництво від 27 серпня 1996 року та Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про виробничу кооперацію від 24 квітня 1998 року;

беручи до уваги Спільну заяву Президента України Кучми Л. Д. і Російської Федерації Єльцина Б. М. з питання створення військово-транспортного літака нового покоління Ан-70 від 27 лютого 1998 року, а також необхідність реструктуризації та консолідації аерокосмічної промисловості обох країн для забезпечення конкурентоспроможних позицій на світовому ринку, важливість створення спільних українсько-російських транснаціональних структур для проведення узгодженої структурної перебудови економіки України та Російської Федерації

домовились про таке:

Стаття 1

З метою реалізації програми створення базового транспортного літака нового покоління Ан-70 з двигунами Д-27, а також інших найбільш перспективних програм авіаційної техніки XXI століття Сторони перетворюють закрите акціонерне товариство "Міжнародний консорціум "Середній транспортний літак", зареєстроване у Російській Федерації (свідоцтво про реєстрацію N 389.238 від 14 лютого 1996 року) у відкрите акціонерне товариство "Міжнародний консорціум "Середній транспортний літак", яке буде зареєстровано у Російській Федерації відповідно до чинного законодавства цієї країни, як міжнародне об'єднання авіабудівних підприємств та фірм України та Російської Федерації, в подальшому - КОНСОРЦІУМ.

Стаття 2

КОНСОРЦІУМ засновується на принципі рівності української та російської участі з обов'язковим паритетом державних часток України та Російської Федерації у акціонерному капіталі КОНСОРЦІУМУ (не менш, як по 13 відсотків). До складу КОНСОРЦІУМУ входять основні українські і російські розробники та виробники по програмі Ан-70, які в її рамках ведуть спільну науково-дослідницьку, виробничо-господарську та зовнішньоекономічну діяльність.

Стаття 3

Державна частка участі забезпечується передачею у власність КОНСОРЦІУМУ матеріальних і нематеріальних активів у відповідності з порядком, який передбачено законодавствами держав Сторін.

Стаття 4

КОНСОРЦІУМ відкритий для вступу третіх країн на таких умовах:

укладення міжурядових багатосторонніх угод з Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про спільну реалізацію програми Ан-70;

прийняття зобов'язань по державному замовленню на літак Ан-70 та його модифікації;

участь у дольовому фінансуванні реалізації програми Ан-70.

Стаття 5

З метою ефективної реалізації програми Ан-70, а також створення інших типів перспективної авіаційної техніки, КОНСОРЦІУМ здійснює їхню розробку, сертифікацію, серійне виробництво, підтримку в експлуатації, обслуговування та ремонт, реалізацію готової продукції, а також організацію та виконання міжнародних проектів в галузі літакобудування.

Діяльність КОНСОРЦІУМУ в галузі військово-техничного співробітництва з закордонними країнами здійснюється в порядку, який установлений законодавствами держав Сторін.

Стаття 6

При прийнятті військово-транспортного літака Ан-70 на озброєння українськими та російськими збройними силами КОНСОРЦІУМ виступає як єдиний генеральний підрядчик з його поставки та несе відповідальність за підтримку його в експлуатації за участю підприємств промисловості. Поставка та прийомка літаків та обладнання здійснюється у відповідності з Угодою між Урядом України та Урядом Російської Федерації про контроль за якістю продукції, яка поставляється для Збройних Сил України та Збройних Сил Російської Федерації від 26 серпня 1997 року.

Стаття 7

Поставка комплектуючих виробів, частин, матеріалів та надання послуг виробничо-технічного призначення в рамках виробничої кооперації КОНСОРЦІУМУ, здійснюється у відповідності з Угодою між Урядом України та Урядом Російської Федерації про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонної галузі промисловості від 18 листопада 1993 р. Сторони також забезпечать спрощену процедуру митного оформлення для їх оперативного переміщення через митні кордони України та Російської Федерації.

Стаття 8

Сторони у відповідності з законодавством своїх країн будуть надавати підтримку діяльності КОНСОРЦІУМУ та надавати у випадку необхідності державні гарантії під конкретні програми.

З метою забезпечення цінової конкурентоздатності літака на міжнародному ринку авіатехніки Сторони будуть вживати всі необхідні заходи для встановлення минімального рівня податків, мита та митних зборів для товарів, робіт та послуг з програми Ан-70.

Стаття 9

Спори, які виникають під час реалізації цієї Угоди, будуть вирішуватися шляхом проведення переговорів між Сторонами.

Стаття 10

За згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, оформлені у вигляді протоколів, які становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 11

Ця Угода набуває чинності з дати останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності даної Угоди і діє до закінчення шести місяців від дати, коли одна із Сторін письмово повідомить іншу про своє бажання призупинити її дію.

Призупинення дії цієї Угоди не зачіпає виконання ще не реалізованих контрактів та договорів, які укладено у відповідності до цієї Угоди в період її дії, окрім випадків, коли з таких питань Сторонами будуть досягнуті інші домовленості.

Здійснено у м. Киеве "18" мая 1999 року у двох дійсних примірниках українською та російською мовами, причому обидва тексти мають одинакову силу.

 

За Кабінет Міністрів
України
 

За Уряд Російської
Федерації
 

Опрос