Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Украиной и Республикой Беларусь о сотрудничестве в обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 23.07.1999

УГОДА 
між Україною та Республікою Білорусь про співробітництво у забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 23.07.99 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 23.03.2000 р.

Україна та Республіка Білорусь, що надалі іменуються "Сторони",

вважаючи, що розвиток і зміцнення відносин дружби, добросусідства та співробітництва між ними відповідають інтересам їхніх народів,

беручи до уваги взаємозв'язок історичної долі народів обох держав, їхню духовну та культурну близькість, а також положення Договору про дружбу, добросусідство і співробітництво між Україною і Республікою Білорусь від 17 липня 1995 року,

підтверджуючи свою відданість дотриманню міжнародних стандартів у сфері прав людини, закріплених у Загальній декларації прав людини, міжнародних пактах про права людини та інших основоположних документах ООН,

враховуючи зобов'язання, що випливають із Гельсінського Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі, документів у галузі людського виміру ОБСЄ,

виходячи з того, що права осіб, які належать до національних меншин, є невід'ємною частиною загальновизнаних прав людини,

Опрос