Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Украиной и Республикой Беларусь об упрощенном порядке изменения гражданства гражданами Украины, постоянно проживающими в Республике Беларусь, и гражданами Республики Беларусь, постоянно проживающими в Украине

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 12.03.1999

УГОДА
між Україною і Республікою Білорусь про спрощений порядок зміни громадянства громадянами України, які постійно проживають в Республіці Білорусь, і громадянами Республіки Білорусь, які постійно проживають в Україні

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 12.03.99
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ: 21.10.99*
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 08.04.2000

Україна і Республіка Білорусь, далі - "Сторони",

виходячи з прагнення народів обох країн до збереження і зміцнення історичних традиційно дружніх зв'язків щодо забезпечення їхнім громадянам прав і свобод людини,

підтверджуючи прихильність до обов'язків щодо забезпечення прав і свобод людини згідно з загальноприйнятими міжнародними нормами,

бажаючи забезпечити сприятливі умови для реалізації їхніми громадянами на основі вільного волевиявлення права на зміну громадянства,

прагнучи запобігти випадкам безгромадянства,

погодились про наступне:

Стаття 1

Кожна зі Сторін надасть громадянам іншої Сторони, які постійно проживають на законних підставах на її території, громадянство відповідно до її національного законодавства.

Протягом десяти днів після надання особі нового громадянства компетентні органи Сторони, громадянство якої набувається, видають особі документ, який підтверджує набуте громадянство, одночасно вилучають документ, який підтверджує припинене громадянство, і пересилають його дипломатичними каналами Стороні, громадянство якої припиняється, разом з повідомленням про набуття нового громадянства із зазначенням дати набуття громадянства.

Протягом двох місяців після отримання повідомлення про набуття особою нового громадянства Сторона, громадянство якої припиняється, оформляє припинення громадянства і повідомляє про це Стороні, громадянство якої набувається.

Дата набуття громадянства однієї Сторони буде датою припинення громадянства іншої Сторони.

Сторони звільняють осіб, які змінюють громадянство відповідно до цієї Угоди, від сплати обов'язкових платежів, пов'язаних зі зміною громадянства.

Стаття 2

При набутті громадянства батьками, усиновителями, опікунами, піклувальниками, внаслідок якого обоє стають громадянами іншої Сторони, змінюється відповідно громадянство їхніх неповнолітніх дітей, а також неповнолітніх осіб, які перебувають під їхньою опікою або під їхнім доглядом.

Громадянство неповнолітніх дітей, один з батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників яких є громадянином однієї із Сторін, а другий набуває громадянства іншої Сторони, визначається згодою батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, яка повинна бути висловлена у письмовій формі і засвідчена у встановленому порядку.

Якщо батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники не дійшли згоди з приводу зміни громадянства неповнолітніх дітей, то дитина є громадянином тієї Сторони, на території якої постійно проживають батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники.

Неповнолітні діти, батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники яких проживають окремо, зберігають громадянство того з батьків, усиновителя, опікуна, піклувальника, на вихованні якого вони знаходяться, якщо з цього приводу не відбулося іншої домовленості між батьками, висловленої у письмовій формі і засвідченої у встановленому порядку.

Громадянство неповнолітніх дітей не змінюється при зміні громадянства батьків, позбавлених батьківських прав. Для зміни громадянства неповнолітніх дітей не потребується згода батьків, позбавлених батьківських прав.

Зміна громадянства неповнолітніх дітей віком від 16 до 18 років у разі зміни громадянства обох або одного з батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників може відбуватися лише за згодою неповнолітніх дітей, викладеною у письмовій формі і засвідченою у встановленому порядку.

Стаття 3

Питання, не врегульовані цією Угодою, регулюються національним законодавством Сторін.

Стаття 4

Питання, пов'язані з тлумаченням і застосуванням цієї Угоди, вирішуються Сторонами шляхом проведення консультацій або обміну дипломатичними нотами.

Стаття 5

Ця Угода підлягає ратифікації і набуває чинності на десятий день з дня обміну Сторонами ратифікаційними грамотами.

Стаття 6

Ця Угода діє протягом п'яти років з дня набуття нею чинності і автоматично продовжується на наступний п'ятирічний період, якщо одна із Сторін не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди за шість місяців до закінчення зазначеного терміну.

Вчинено в Києві 12 березня 1999 року у двох примірниках, кожний українською, білоруською та російською мовами, причому всі тексти мають однакову силу.

____________
* Ратифіковано
Законом України від 21 жовтня 1999 року N 1186-XIV ("Офіційний вісник України", 1999 р.,  N 43, ст. 2133)

 

ЗА
УКРАЇНУ
 

ЗА
РЕСПУБЛІКУ БІЛОРУСЬ
 

Опрос