Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Директива 98/83/ЕС Совета Европейского Союза о качестве воды, предназначенной для употребления человеком

Страны - участницы
Директива от 03.11.1998

ДИРЕКТИВА 98/83/ЄС
Ради Європейського Союзу про якість води, призначеної для споживання людиною

Брюссель, 3 листопада 1998 року

Офіційний переклад.

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства та, зокрема, його статтю 130s(1),

Беручи до уваги пропозицію Комісії(1),

Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету(2),

Беручи до уваги висновок Комітету регіонів(3),

Діючи відповідно до процедури, встановленої в статті 189c(4),

(1) Оскільки є необхідним привести Директиву Ради 80/778/ЄЕС від 15 липня 1980 року, про якість води, призначеної для споживання людиною(5), у відповідність до науково-технічного прогресу; оскільки досвід, отриманий від імплементації зазначеної Директиви свідчить про необхідність створення належних гнучких та прозорих правових рамок для держав-членів для невідповідностей стандартам; оскільки, крім того, зазначена Директива повинна бути переглянута в світлі Договору про Європейський Союз та, зокрема, принципу субсидіарності;

____________
(1) OB C 131, 30.5.1995, C. 5 та OB C 213, 15.7.1997, C. 8.

(2) OB C 82, 19.3.1996, C. 64.

(3) OB C 100, 2.4.1996, C. 134.

(4) Висновок Європейського Парламенту від 12 грудня 1996 року (OB C 20, 20.1.1997, C. 133), загальна позиція Ради від 19 грудня 1997 року (OB C 91, 26.3.1998, C. 1) та Рішення Європейського Парламенту від 13 травня 1998 року (OB C 167, 1.6.1998, C. 92).

(5) OB L 229, 30.8.1980, C. 11. Директива з останніми змінами, внесеними Актом про приєднання 1994 року.

(2) Оскільки, на дотримання статті 3b Договору, яка передбачає, що дії Співтовариства не повинні перевищувати того, що є необхідним для досягнення цілей Договору, є необхідним переглянути Директиву 80/778/ЄЕС спрямовуючи увагу на відповідність основним параметрам якості та здоров'я, залишаючи державам-членам свободу додавати інші параметри, які вони вважають належними;

Опрос