Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор о сотрудничестве между Национальной телекомпанией Украины и Телерадиокомпанией Узбекистана

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 19.02.1998

ДОГОВІР
про співробітництво між Національною телекомпанією України і Телерадіокомпанією Узбекистану

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 19.02.98
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 19.02.98

Національна телекомпанія України і Телерадіокомпанія Узбекистану, що іменуються надалі "Сторони", бажаючи розвивати співробітництво в галузі телебачення,

домовились про наступне:

Стаття 1

Сторони будуть обмінюватись на комерційній та некомерційній основі телевізійними матеріалами.

Некомерційний обмін програмами здійснюється на основі рівноцінності програм за тривалістю, жанрами і тематикою. Витрати, пов'язані з виробництвом і пересилкою таких програм, бере на себе сторона, що їх надсилає.

Комерційний обмін програмами здійснюється на основі окремих договорів. Сторона, що замовляє програму, оплачує затрати на її підготовку та пересилку.

Стаття 2

Жодна зі сторін не має права передавати або продавати третій Стороні матеріали, одержані відповідно до цього Договору без попередньої згоди сторони, яка надала ці матеріали.

Сторони мають право використати одержані матеріали в повному обсязі або частково, не змінюючи їх змісту і суті.

Матеріали повинні надаватися на відеокасетах типу Betacam SP.

Стаття 3

Сторони гарантують, що вони є законними власниками обмінних програм, які будуть надаватися стороні згідно з цим Договором на тимчасове чи постійне використання.

Сторони гарантують, що Сторона Договору буде звільнена від додаткових виплат будь-яким третім особам, у тому числі авторам і виконавцям обмінних програм, одержаних від Сторони згідно з цим Договором.

Сторони зобов'язуються надавати одна одній інформацію про авторів, виконавців і твори, яка необхідна Стороні згідно з чинним законодавством цієї Сторони.

У випадку, якщо показ обмінних програм пов'язаний з додатковими виплатами третім особам будь-якими обмеженнями, Сторони своєчасно інформують про це одна одну.

Сторони зобов'язуються інформувати одна одну про використання в сфері наданих матеріалів.

Стаття 4

Сторони будуть здійснювати спільне виробництво програм на основі окремих договорів.

Стаття 5

Сторони зобов'язуються виконувати спеціальні замовлення для іншої Сторони.

Конкретний механізм і терміни, а також форма оплати будуть обумовлюватись у кожному конкретному випадку шляхом укладення окремих договорів.

Стаття 6

Сторони, на основі взаємності і залежно від своїх творчих та фінансових можливостей, беруть участь у фестивалях, міжнародних заходах, що проводяться кожною зі Сторін.

Сторони розглянуть питання про проведення раз на два роки тижня Українського телебачення у Республіці Узбекистан і Узбецького телебачення в Україні.

Стаття 7

Сторони будуть здійснювати взаємний обмін журналістами і знімальними групами до 20-ти людино-днів на рік. Сторона, що направляє, бере на себе транспортні витрати в обидва кінці.

Сторона, що приймає, сплачує проживання, харчування (згідно з нормативами, які діють на території країни, що приймає) і, в разі потреби, надає медичну допомогу. Транспортні витрати на території країни і технічні послуги сплачуються Стороною, що направляє, на основі рахунків, наданих Стороною, що приймає.

Стаття 8

Сторони будуть обмінюватися матеріалами та інформацією, що мають значення для розвитку телебачення.

У процесі виконання цього Договору Сторони керуються чинним у їхніх країнах законодавством і міждержавними угодами, укладеними між Україною і Республікою Узбекистан.

Стаття 9

Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє протягом двох років.

У випадку, якщо жодна зі Сторін не повідомить письмово іншу за три місяці до закінчення строку цього Договору про припинення його дії, строк його дії автоматично продовжується ще на два роки.

Вчинено в м. Києві 19 лютого 1998 р. в двох примірниках, кожний українською, узбецькою та російською мовами, причому всі тексти мають однакову силу.

Юридичні адреси Сторін:

Національна телекомпанія
України
Україна,
254119, м. Київ,
вул. Мельникова, 42
тел. (044) 211-07-37
факс. (044) 219-39-05

Телерадіокомпанія
Узбекистану
Узбекистан,
3712, м. Ташкент,
вул. Навої, 69
тел. (3712) 133-81-06

 

За Національну телекомпанію України

За Телерадіокомпанію Узбекистану

(підпис)

(підпис)

Опрос