Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол о сотрудничестве в области военной медицины между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Республики Молдова

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 19.06.1998

ПРОТОКОЛ
про співробітництво в галузі військової медицини між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Молдова

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 19.06.98
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 19.06.98

Міністерство оборони України і Міністерство оборони Республіки Молдова, які надалі іменуються Сторонами;

ґрунтуючись на положеннях Угоди про співробітництво між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Молдова від 19 лютого 1993 року;

беручи до уваги взаємну зацікавленість і об'єктивні можливості обох Сторін в організації і підтримці взаємовигідного співробітництва в галузі військової медицини,

погодились про таке:

СТАТТЯ 1

Цей Протокол на двосторонній основі регулює загальні питання, пов'язані із співробітництвом Сторін у галузі військової медицини. Відповідальність за виконання положень даного Протоколу покладається на:

З боку України - на Головне військово-медичне управління Міністерства оборони України;

З боку Молдови - на Військово-медичне управління Міністерства оборони Республіки Молдова.

СТАТТЯ 2

Сторони зобов'язуються, щорічно до 1 вересня поточного року, надавати одна одній пропозиції про заходи співробітництва на наступний рік.

СТАТТЯ 3

Українська сторона, у разі необхідності, відповідно до додатково підписаних договорів, надає медичну допомогу, санаторно-курортне лікування і відпочинок у лікувально-профілактичних закладах військовослужбовцями і членами їх сімей молдавської сторони.

СТАТТЯ 4

Сторони встановлюють і підтримують контакти в галузі підготовки і вдосконалення військово-медичних кадрів. З цією метою на основі додатково укладених договорів українська сторона зобов'язується проводити підготовку і вдосконалення медичного складу молдавської сторони. Строки навчання і кількість тих, хто навчається, уточнюється Сторонами щорічно.

СТАТТЯ 5

Сторони сприяють співробітництву у науковій галузі. У зв'язку з цим визначаються пріоритетні і взаємовигідні напрями і тематика наукових досліджень в галузі військової медицини їх фінансування та організація.

У разі необхідності проводяться зустрічі виконавців наукових робіт. За запрошенням Сторони беруть участь у симпозіумах і конференціях з актуальних питань військової медицини.

СТАТТЯ 6

Усі розбіжності в тлумаченні положень цього Протоколу будуть вирішуватись Сторонами шляхом взаємних консультацій. За взаємною письмовою згодою Сторін у цей Протокол можуть бути внесені зміни і доповнення на основі додаткових протоколів, які будуть складати його невід'ємну частину.

СТАТТЯ 7

Це Протокол укладається строком на два роки і вступає в силу з моменту його підписання. Чинність цього Протоколу автоматично продовжується на кожний наступний рік, якщо за шість місяців до закінчення відповідного періоду жодна із Сторін письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити дію цього Протоколу.

Вчинено в м. Києві 19 червня 1998 р., у двох примірниках, кожний молдавською і українською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

 

За Міністерство оборони
України

За Міністерство оборони
Республіки Молдова

(підпис)

(підпис)

Опрос