Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области правительственной связи

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 28.01.1998
редакция действует с 13.03.2012

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Туркменистану про співробітництво в галузі урядового зв'язку

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 28.01.98
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 07.04.98

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Протоколом
 від 13 березня 2012 року

Кабінет Міністрів України та Уряд Туркменистану, які далі іменуються Сторонами,

керуючись прагненням до подальшого зміцнення дружніх відносин, що існують між обома державами,

враховуючи зацікавленість Сторін у збереженні та розвитку міждержавного урядового зв'язку,

враховуючи договори й угоди, укладені в рамках Співдружності Незалежних Держав, а також між Україною та Туркменистаном,

виходячи з актуальної необхідності чіткої регламентації відносин, основою яких є взаємна довіра і повага один до одного,

погодилися про таке:

Стаття 1

З метою тлумачення цієї Угоди зазначені нижче терміни означають:

"компетентні органи" - Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та Міністерство національної безпеки Туркменістану;

(абзац другий статті 1 у редакції
 Протоколу від 13.03.2012 р.)

"урядовий зв'язок" - шифрований телефонний та документальний зв'язок;

"міждержавний урядовий зв'язок" - система урядового зв'язку, яка призначена для обміну конфіденційною інформацією між абонентами урядового зв'язку України та Туркменистану;

"шифрувальні засоби" - ручні шифри, шифрувальна і засекречуюча апаратура, секретне запасне майно та приладдя до них, нормативна й технічна документація, шифрключі й апаратура для їх виготовлення.

Стаття 2

Сторони організують постійно діючий міждержавний урядовий зв'язок, призначений для обміну конфіденційною інформацією між абонентами урядового зв'язку України та Туркменистану.

Сторони мають рівні права щодо організації, технічної експлуатації та забезпечення безпеки міждержавного урядового зв'язку.

Питання організації, технічної експлуатації, забезпечення безпеки та безперервного функціонування міждержавного урядового зв'язку вирішуються компетентними органами.

Стаття 3

Урядовий зв'язок для вищих посадових осіб держави однієї Сторони під час їх тимчасового перебування на території держави іншої Сторони надається в обсязі й порядку, узгодженому компетентними органами.

Організація каналів зв'язку та абонентських ліній, а також монтаж засобів урядового зв'язку, які необхідні для цього, здійснюється за рахунок зацікавленої Сторони.

Стаття 4

Кожна Сторона надає, за взаємною домовленістю, на території своєї держави урядовий зв'язок для посадових осіб держави іншої Сторони відповідно до діючого на території її держави порядку, якщо інші умови не зазначені у відповідних міждержавних угодах.

Оплата за послуги урядового зв'язку здійснюється компетентним органом зацікавленої Сторони.

Стаття 5

Витрати щодо створення, введення в дію, технічної експлуатації й подальшого удосконалення міждержавного урядового зв'язку між Україною та Туркменистаном у межах територій даних держав оплачуються кожною Стороною самостійно.

Стаття 6

Сторони доручають компетентним органам на взаємовигідних умовах:

проводити науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи в області розробки та виробництва нових систем і засобів зв'язку для міждержавного урядового зв'язку, а також національних мереж урядового зв'язку згідно з порядком, який визначено окремими документами, погодженими компетентними органами;

взаємодіяти в галузі виробництва засобів урядового зв'язку;

взаємодіяти щодо вирішення питань в області криптографічного захисту та захисту інформації від витоку технічними каналами;

здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів компетентних органів.

Стаття 7

Сторони зобов'язуються забезпечувати в узгоджених обсягах постачання шифрувальних засобів, техніки та засобів зв'язку, комплектуючих виробів і запасних частин, які необхідні для організації й експлуатації міждержавного урядового зв'язку між Україною та Туркменистаном, а також національних мереж урядового зв'язку, згідно із законодавством і процедурою експортного контролю держав обох Сторін та дотриманням міжнародних зобов'язань.

Стаття 8

Взаємні постачання між Україною та Туркменистаном шифрувальних засобів, техніки й засобів зв'язку, комплектуючих виробів та запасних частин, а також організація ремонту та надання послуг спеціального призначення здійснюється відповідно до укладених угод.

Стаття 9

Сторони доручають компетентним органам, на умовах взаємоузгодження, здійснювати через свої військові представництва, на відповідних підприємствах, військовий контроль розробки, виготовлення, постачання та експлуатації шифрувальних засобів, і техніки та засобів зв'язку, комплектуючих виробів і запасних частин.

Стаття 10

Сторони визначають, що російська мова є робочою мовою при взаємодії компетентних органів по реалізації даної Угоди.

Стаття 11

Сторони доручають компетентним органам вести переговори і консультації з метою вирішення питань, які випливають із цієї Угоди.

Стаття 12

Ця Угода укладається строком на 10 (десять) років і набуває чинності з дати отримання Сторонами письмового повідомлення про виконання необхідних внутрішньодержавних процедур.

Дія Угоди автоматично продовжується на наступні десятирічні періоди, якщо жодна із Сторін, не пізніше як за шість місяців до закінчення терміну дії Угоди, не заявить про своє бажання припинити її дію.

Стаття 13

Будь-яка із Сторін може заявити про припинення дії даної Угоди, письмово повідомивши про це іншу Сторону. У такому разі дія Угоди припиняється після закінчення шести місяців від дня отримання повідомлення.

Стаття 14

За взаємною домовленістю Сторін до цієї Угоди можуть вноситися зміни та доповнення, які оформляються протоколами до цієї Угоди.

Вчинено в м. Ашгабаті 28 січня 1998 р., у двох дійсних примірниках, кожен українською, туркменською та російською мовами, причому всі тексти є автентичними.

У випадку виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цієї Угоди перевага надаватиметься тексту російською мовою.

 

За Кабінет Міністрів України

За Уряд Туркменистану

(підпис)

(підпис)

Опрос