Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве по вопросам охраны государственных границ

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 19.02.1998

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво з питань охорони державних кордонів

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 19.02.98
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 21.03.98

Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Узбекистан, які надалі іменуються "Договірні Сторони",

керуючись загальновизнаними нормами і принципами міжнародного права, бажанням розвивати дружні добросусідські відносини і сприяти взаємному забезпеченню безпеки на державних кордонах України і Республіки Узбекистан,

підтверджуючи свою прихильність меті і принципам, які містять Статут Організації Об'єднаних Націй, Гельсінський Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі, Паризька Хартія для нової Європи та інші документи Організації з безпеки і співробітництва в Європі,

зважаючи на активність на державних кордонах нелегальної міграції, контрабанди зброї, наркотиків та інших заборонених до переміщення через державний кордон товарів і предметів,

висловлюючи заінтересованість у ефективному співробітництві з прикордонних питань,

домовились про таке:

Стаття 1

Договірні Сторони в рамках цієї Угоди і згідно з національним законодавством здійснюватимуть і розвиватимуть між собою рівноправні, партнерські відносини, спрямовані на ефективне вирішення завдань щодо зміцнення охорони державних кордонів своїх держав.

Стаття 2

Співробітництво в рамках цієї Угоди здійснюється шляхом прямих контактів та домовленостей між компетентними органами Договірних Сторін.

Компетентними органами Договірних Сторін, відповідальними за виконання цієї Угоди, є:

від України - Державний комітет у справах охорони державного кордону;

від Республіки Узбекистан - Служба національної безпеки.

Стаття 3

Договірні Сторони сприятимуть припиненню спроб проникнення через державні кордони своїх держав терористичних груп, нелегальних мігрантів та інших злочинних елементів, незаконного переміщення зброї та боєприпасів, вибухових, запалювальних, отруйних, радіоактивних, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та інших заборонених до ввезення (вивезення) товарів і вантажів.

Стаття 4

Договірні Сторони визначать окремою угодою порядок приймання та передачі осіб, які незаконно прибули на територію держави однієї Договірної Сторони безпосередньо з території держави іншої Договірної Сторони.

Стаття 5

Договірні Сторони відповідно до національного законодавства забезпечать своєчасний обмін інформацією, що становить взаємний інтерес, про обстановку, яка складається на державних кордонах своїх держав, і про нові законодавчі акти з прикордонних питань.

Стаття 6

Договірні Сторони беруть на себе зобов'язання нікому не передавати одержані одна від одної матеріали та інформацію без письмової згоди Договірної Сторони, від якої ці матеріали та інформація одержані.

Стаття 7

Договірні Сторони відповідно до національного законодавства здійснюють співробітництво в питаннях проведення оперативно-розшукової діяльності в інтересах забезпечення охорони державних кордонів.

Стаття 8

Договірні Сторони при необхідності сприятимуть одна одній у підготовці офіцерських кадрів та молодших спеціалістів Прикордонних військ, виходячи з можливостей кожної Договірної Сторони.

Порядок і умови підготовки кадрів будуть визначатися окремим протоколом між компетентними органами Договірних Сторін.

Стаття 9

Договірні Сторони, з урахуванням взаємних інтересів і згідно з національним законодавством, подаватимуть одна одній допомогу в матеріально-технічному забезпеченні, в розміщенні замовлень, розробці, виготовленні, впровадженні та ремонті технічних засобів охорони кордону й озброєння.

Порядок і умови співробітництва в рамках цієї статті визначатимуться окремими протоколами між Договірними Сторонами.

Стаття 10

Договірні Сторони відповідно до національного законодавства в рамках цієї Угоди будуть здійснювати співробітництво і за іншими напрямами, що являють взаємний інтерес.

Стаття 11

Механізм взаєморозрахунків щодо дій, передбачених цією Угодою, визначається окремими протоколами за напрямами діяльності відповідно до національного законодавства Договірних Сторін.

Стаття 12

Для забезпечення виконання взаємних зобов'язань, передбачених цією Угодою, а також розв'язання питань, що виникають у процесі співробітництва та взаємодії, Договірні Сторони у разі необхідності проводитимуть консультації або організовуватимуть спільні робочі групи.

При здійсненні співробітництва щодо виконання цієї Угоди компетентні органи Договірних Сторін використовують російську мову.

Стаття 13

За згодою Договірних Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, які оформляються відповідними протоколами, що становлять невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 14

Спори та розбіжності, які можуть виникнути у зв'язку з застосуванням або тлумаченням цієї Угоди, будуть вирішуватися шляхом прямих переговорів і консультацій між Договірними Сторонами.

Стаття 15

Ця Угода не зачіпає прав та зобов'язань Договірних Сторін, що витікають з інших міжнародних договорів, учасниками яких вони є та не спрямована проти третіх країн.

Стаття 16

Ця Угода набуває чинності через 30 днів з дня підписання і діє протягом п'яти років.

Дія цієї Угоди автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна з Договірних Сторін письмово по дипломатичних каналах не повідомить про своє бажання припинити її дію.

Ця Угода припиняє свою дію після шести місяців з дня, коли одна з Договірних Сторін письмово повідомить другу Договірну Сторону про свій намір припинити дію Угоди.

Вчинено в м. Києві 19 лютого 1998 р., у двох примірниках, кожний українською, узбецькою і російською мовами, причому всі тексти є автентичними.

З метою тлумачення положень цієї Угоди використовується текст російською мовою.

 

За Кабінет Міністрів України

За Уряд Республіки Узбекистан

(підпис)

(підпис)

Опрос