Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Венгерской Республики в области военной топогеодезии

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 26.02.1998

УГОДА
про співробітництво між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Угорської Республіки в галузі військової топогеодезії

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 26.02.98
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 26.02.98

Міністерство оборони України і Міністерство оборони Угорської Республіки, які надалі іменуються "Договірні сторони",

ґрунтуючись на положеннях Угоди про співробітництво між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Угорської Республіки, підписаної 3 березня 1992 року,

враховуючи взаємну зацікавленість у розвитку військової топогеодезії,

погодились про таке:

СТАТТЯ 1

1. Метою цієї Угоди є розвиток співробітництва в галузі військової топогеодезії шляхом обміну дозволеною національним законодавством Договірних сторін інформацією з геодезії, топографії, картографії, цифрових даних та іншою інформацією, а також шляхом підготовки відповідних фахівців.

2. Співробітництво згідно з цією Угодою здійснюється відповідно:

з боку української сторони - начальником топографічної служби Збройних Сил України;

з боку угорської сторони - начальником топографічної служби Угорської Армії.

СТАТТЯ 2

1. Головні напрями та форми співробітництва:

а) регулярні зустрічі начальників служб і фахівців;

б) обмін топографічними і спеціальними картами, а також цифровою картографічною інформацією;

в) взаємна допомога в підготовці фахівців;

г) обмін матеріалами дистанційного зондування Землі і співробітництво щодо використання космічних засобів для вивчення земної поверхні;

д) спільне виконання аерофотознімальних робіт в інтересах обох Договірних сторін;

е) спільне проведення топогеодезичних робіт;

ж) технологія топогеодезичного виробництва;

з) інші форми та напрями за спільною домовленістю Договірних сторін.

2. Реалізацію напрямів співробітництва згідно з пунктом 1 статті 2 цієї Угоди Договірні сторони здійснюють на основі окремих домовленостей.

3. У питаннях обміну домовленість не стосується карт і не торкається інформації з грифом "ТАЄМНО" або вище. Обмін проводиться за принципом рівноваги замовлених матеріалів, без взаємного відшкодування витрат (безоплатно).

СТАТТЯ 3

1. Договірні сторони погодились інформувати одна одну про нове у спеціальній і технічній документації та про нові заходи і, при необхідності, передавати цей досвід іншій Договірній стороні, причому подробиці можуть бути обговорені у рамках робочих зустрічей фахівців Договірних сторін.

2. Допомога, що надається у галузі підготовки фахівців, виконується за принципом взаємності та безоплатно.

СТАТТЯ 4

Договірна сторона, яка надає відповідні матеріали, не несе матеріальної відповідальності за можливі збитки, які можуть виникнути через неякісність продукції або інформації.

СТАТТЯ 5

1. Договірні сторони зобов'язуються користуватися одержаним матеріалом (інформацією) згідно з діючими в їх державах правовими нормами про захист авторських прав і не даватимуть змоги третім особам користуватися одержаним матеріалом (інформацією).

2. Кожна із Договірних сторін не повинна продавати, передавати свої права на користування картографічним матеріалом іншої Договірної сторони будь-якій третій стороні без попереднього письмового дозволу Договірної сторони, яка їх надала.

Договірна сторона, яка надає картографічні матеріали, повинна бути єдиною відповідальною за дозвіл їх передачі та визначати метод і умови для виконання такої передачі.

СТАТТЯ 6

1. Відправка документів відбувається разом із супровідною документацією через військових аташе України та Угорської Республіки. Витрати на відправку та пакування бере на себе Договірна сторона, яка надає ці документи.

2. Супровідна документація оформлюється у трьох примірниках, причому один примірник відправляється одержувачу як попереднє повідомлення, а інші два примірники супроводжують відправлені матеріали.

3. Відправляюча Договірна сторона не несе матеріальної відповідальності за будь-які збитки, заподіяні під час перевезення.

СТАТТЯ 7

Розбіжності між Договірними сторонами, які можуть виникнути у процесі виконання цієї Угоди, повинні вирішуватися шляхом консультацій між Договірними сторонами.

СТАТТЯ 8

Ця Угода набирає чинності в день її підписання і її дія не визначається в часі.

СТАТТЯ 9

1. Намір щодо припинення дії цієї Угоди висловлюється письмово. Дія цієї Угоди припиняється через шість місяців від моменту одержання письмового повідомлення іншою Договірною стороною.

2. Кожна Договірна сторона має право будь-коли письмово внести пропозиції щодо зміни змісту цієї Угоди на основі взаємної домовленості.

3. У разі припинення дії цієї Угоди Договірні сторони складають робочий протокол, що має включати права і обов'язки Договірних сторін, яких потрібно дотримуватися після припинення дії цієї Угоди.

Вчинено в м. Києві 26 лютого 1998 року в двох примірниках, кожний українською та угорською мовами, при цьому обидва тексти автентичні.

 

За Міністерство оборони
України

За Міністерство оборони
Угорської Республіки

(підпис)

(підпис)

Опрос