Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и рационального природопользования

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 19.02.1998

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво у галузі охорони довкілля та раціонального природокористування

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 19.02.98
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 19.02.98

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Узбекистан (далі Сторони),

надаючи великого значення охороні довкілля та раціональному природокористуванню та бажаючи шляхом здійснення співробітництва досягнути практичних результатів у цій галузі,

реально оцінюючи можливість екологічної небезпеки у зв'язку з несприятливими природно-кліматичними та гідрометеорологічними умовами та визнаючи ці проблеми в контексті загальних завдань,

усвідомлюючи важливість охорони та покращання стану довкілля, дбайливого та раціонального використання природних ресурсів для здійснення економічного та соціального розвитку з урахуванням інтересів сьогоднішнього та прийдешніх поколінь,

виражаючи впевненість у тому, що співробітництво у справі вирішення загальних проблем охорони довкілля в кожній з країн відповідає їх взаємній вигоді,

бажаючи шляхом цього співробітництва й далі сприяти міжнародним зусиллям по охороні, покращанню довкілля та раціональному природокористуванню як основи сталого розвитку на глобальному та регіональному рівнях,

погодились з зазначеним нижче:

Стаття 1

Сторони розвиватимуть співробітництво в галузі охорони довкілля та раціонального природокористування на засадах рівноправності та взаємної вигоди відповідно до чинного законодавства своїх країн.

Стаття 2

Сторони здійснюватимуть співробітництво за такими напрямами:

а) гармонізація екологічного законодавства, нормативно-правового регулювання охорони довкілля та природокористування;

б) удосконалення економічного механізму управління якістю довкілля та природокористуванням;

в) організація територій, що знаходяться під особливою охороною, та збереження біологічного різноманіття;

г) раціональне використання мінерально-сировинних ресурсів шляхом впровадження маловідходних та безвідходних технологій;

д) охорона повітряного басейну від транскордонного забруднення;

е) узгодження дій щодо будівництва нових об'єктів, які можуть мати шкідливий транскордонний вплив, незалежно від їх географічного розташування;

є) нейтралізація, знешкодження, безпечне знищення та захоронення токсичних та радіоактивних відходів;

ж) проведення спільних екологічних експертиз об'єктів, які мають або можуть мати транскордонний вплив;

з) розробка та впровадження екологічно чистих ресурсозберігаючих технологій, сприяння взаємному доступу до відповідних матеріалів;

и) сприяння виробництву засобів та приладів контролю за забрудненням довкілля;

і) сприяння виробництву та впровадженню установок, обладнання та споруд по очистці викидів забруднюючих довкілля речовин;

ї) обмін інформацією у галузі охорони довкілля та природокористування та оповіщення про надзвичайні ситуації.

В подальшому можуть бути погоджені й інші форми співробітництва.

Стаття 3

Сторони для виконання цієї Угоди уповноважують природоохоронні відомства своїх країн здійснювати підготовку та реалізацію пропозицій по комплексу заходів у рамках цієї Угоди.

Стаття 4

Сторони співпрацюють по розробці та здійсненню спільних спеціальних природоохоронних програм та проектів.

Стаття 5

Сторони мають намір співпрацювати в галузі удосконалення державного управління та контролю за довкіллям та регулювання природокористування, проводити обмін досвідом застосування відповідних економічних механізмів, здійснювати стажування та обмін фахівцями.

Стаття 6

Ця Угода не впливає на зобов'язання Сторін, які витікають з інших міжнародних угод, сторонами яких вони є.

Стаття 7

В цю Угоду можуть бути внесені зміни та доповнення за взаємною згодою Сторін, які оформляються окремими Протоколами як невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 8

Спори, які можуть виникнути у зв'язку з тлумаченням цієї Угоди вирішуватимуться шляхом взаємних консультацій та переговорів.

Стаття 9

Ця Угода набуває чинності з дня її підписання та буде дійсною протягом п'яти років. її дія буде автоматично продовжуватись на наступні п'ять років, якщо жодна зі Сторін не заявить про своє бажання денонсувати цю Угоду шляхом письмового повідомлення не пізніше ніж за шість місяців до закінчення відповідного терміну дій цієї Угоди.

Вчинено в м. Києві 19 лютого 1998 року в двох примірниках, кожен українською, узбецькою та російською мовами, причому всі три тексти є автентичними.

З метою тлумачення положень цієї Угоди буде використовуватись текст російською мовою.

 

За Кабінет Міністрів України

За Уряд Республіки Узбекистан

(підпис)

(підпис)

Опрос