Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о судоходстве внутренними водными путями

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 06.02.1998

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про судноплавство внутрішніми водними шляхами

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 06.02.98 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 09.05.98 р.

Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Білорусь, далі "Договірні Сторони",

беручи до уваги положення міжнародних Конвенцій, сторонами яких є обидві Договірні Сторони,

бажаючи всіляко сприяти розвитку та зміцненню взаємовигідних зовнішньоекономічних зв'язків між обома країнами,

усвідомлюючи значення внутрішнього водного транспорту для забезпечення цих зв'язків,

домовилися про таке:

Стаття 1

Для цілей цієї Угоди терміни, що використовуються, означають:

"Внутрішні водні шляхи Договірних Сторін" - ділянки внутрішніх водних шляхів держав Договірних Сторін, якими здійснюється судноплавство;

"Судно Договірної Сторони" - будь-яке самохідне або несамохідне судно, яке занесене до суднового реєстру або іншого відповідного офіційного переліку суден держави Договірної Сторони і плаває під її державним прапором відповідно до її законів і правил;

Однак цей термін не включає військові кораблі.

"Член екіпажу" - капітан або будь-який інший член суднової команди, який дійсно зайнятий під час рейсу на борту судна виконанням обов'язків, пов'язаних з експлуатацією судна чи обслуговуванням на ньому, та якого включено до суднової ролі.

"Порт" - порт та інший офіційно дозволений пункт держави Договірної Сторони для обслуговування суден, пасажирів та обробки вантажів.

"Судноплавне підприємство" - підприємство чи підприємець, які здійснюють перевезення вантажів та/чи пасажирів водним транспортом та зареєстровані на території держави Договірної Сторони.

"Компетентні органи Договірних Сторін":

з боку України  

- Міністерство транспорту України; 

з боку Республіки Білорусь  

- Міністерство транспорту і комунікацій Республіки Білорусь. 

Стаття 2

Ця Угода визначає порядок та умови плавання суден Договірних Сторін, що здійснюють перевезення пасажирів та/чи вантажів, транспортування плавучих об'єктів і перегін суден внутрішніми водними шляхами Договірних Сторін.

Ділянки внутрішніх водних шляхів Договірних Сторін, якими здійснюється судноплавство, визначаються Компетентними органами Договірних Сторін.

Стаття 3

Судна кожної з Договірних Сторін можуть здійснювати перевезення пасажирів та/чи вантажів між портами держави однієї Договірної Сторони і портами держави іншої Договірної Сторони та в зворотному напрямку, а також транзитні перевезення пасажирів та/чи вантажів внутрішніми водними шляхами Договірних Сторін.

Судна однієї Договірної Сторони можуть здійснювати перевезення пасажирів та/чи вантажів з портів, розташованих на внутрішніх водних шляхах іншої Договірної Сторони, в порти третіх країн та в зворотному напрямку на умовах, узгоджених між Компетентними органами Договірних Сторін.

Перевезення пасажирів та/чи вантажів у каботажному сполученні між портами, розташованими на внутрішніх водних шляхах Договірної Сторони, виконуються тільки суднами цієї Договірної Сторони. Участь суден іншої Договірної Сторони в таких перевезеннях потребує дозволу Компетентного органу Договірної Сторони, на внутрішніх водних шляхах якої розташовані зазначені порти.

Перевезення пасажирів та/чи вантажів між портами однієї Договірної Сторони та портами іншої Договірної Сторони, розташованих на внутрішніх водних шляхах, що здійснюються суднами Договірних Сторін, які плавають під прапором третіх країн, допускаються тільки на умовах, узгоджених між Компетентними органами Договірних Сторін, з урахуванням національного законодавства Договірних Сторін.

Стаття 4

При плаванні суден однієї Договірної Сторони внутрішніми водними шляхами іншої Договірної Сторони не допускається:

перевезення вантажів, у тому числі транзитом, заборонених національним законодавством для переміщення та ввезення на територію держави іншої Договірної Сторони;

промислова, гідрографічна, дослідницька та інша діяльність, не пов'язана з проходженням суден внутрішніми водними шляхами;

створення перешкод для функціонування систем зв'язку та засобів комунікацій.

Стаття 5

Кожна з Договірних Сторін в навігаційний період забезпечить сприятливі умови для безперешкодного плавання суден іншої Договірної Сторони своїми внутрішніми водними шляхами, включаючи підтримку безпечних глибин та забезпечення навігаційної берегової і плавучої судноплавної обстановки.

Спільні рішення та порядок виконання технічних, експлуатаційних та інших питань, пов'язаних з відновленням нормальних умов безпечного судноплавства на ділянках внутрішніх водних шляхів Договірних Сторін, в тому числі й на ділянках, які в результаті аварії на Чорнобильській АЕС тривалий період не використовувались, регулюються міжвідомчою угодою між Компетентними органами Договірних Сторін.

Стаття 6

Кожна з Договірних Сторін надасть суднам іншої Договірної Сторони такий самий режим, який вона надає своїм суднам щодо використання місць якірної стоянки, заходу в порти і використання портових споруд та обладнання для навантаження і розвантаження суден, посадки і висадки пасажирів, забезпечення суден водою та продуктами харчування, надання необхідної медичної допомоги, сплати навігаційних (маячних, шлюзових, канальних), портових (якірних, причальних, корабельних) та інших зборів, послуг та виконання формальностей пов'язаних з судноплавством.

Обслуговування суден, вантажів та пасажирів в портах виконується відповідно до національного законодавства держав Договірних Сторін, правил та звичаїв портів.

Стаття 7

Судна однієї Договірної Сторони по прибутті до внутрішніх вод чи відходу з внутрішніх вод іншої Договірної Сторони зобов'язані пройти прикордонний, митний та інші види контролю в одному з найближчих до входу у внутрішні води (виходу з внутрішніх вод) портів цієї Договірної Сторони, відкритих для заходу іноземних суден, а при сполученні між портами Білорусії через територію України відповідні компетентні органи Договірних Сторін визначають порядок спрощеного пропуску.

Капітан судна (судновласник) у встановлені терміни повідомляє адміністрацію зазначеного порту, а також прикордонні і митні органи про своє прибуття.

Договірні Сторони вживатимуть необхідних заходів для того, щоб максимально прискорити та спростити здійснення митних, санітарних та інших формальностей як в портах, так і на кордоні.

Судна однієї Договірної Сторони, що заходять у порти іншої Договірної Сторони, знаходяться під митним контролем до їх виходу за межі митної території держави іншої Договірної Сторони.

Стаття 8

Судна однієї з Договірних Сторін при проходженні внутрішніми водними шляхами іншої Договірної Сторони можуть зупинятися у будь-який час доби в портах та інших офіційно дозволених місцях стоянок на шляху проходження суден.

При аварії, стихійному лихові та в інших виняткових випадках судно може зупинятися у будь-якому придатному для цього місці. Капітан чи уповноважена ним особа повинна інформувати про зупинку судна адміністрацію найближчого порту чи орган, який регулює судноплавство на цій ділянці внутрішніх водних шляхів.

Стаття 9

Судна однієї Договірної Сторони, які прямують внутрішніми водними шляхами іншої Договірної Сторони, зобов'язані дотримуватись чинного законодавства, правил, інструкцій і технічних умов, що регламентують плавання по зазначених внутрішніх водних шляхах, вимог щодо охорони навколишнього середовища і протипожежної безпеки цієї іншої Договірної Сторони.

Члени екіпажів суден зобов'язані дотримуватись чинного законодавства держави Договірної Сторони, на території якої вони знаходяться.

Органи нагляду на внутрішніх водних шляхах однієї Договірної Сторони мають право перевірки та контролю виконання суднами іншої Договірної Сторони вищезгаданих нормативних документів і вимог, а також проведення розслідування транспортних пригод з цими суднами при знаходженні їх на території, яка контролюється зазначеними органами нагляду.

Стаття 10

Компетентні органи Договірних Сторін обмінюватимуться інформацією про внесення змін в діючі нормативні акти чи про прийняття нових нормативних актів, що зачіпають інтереси Договірних Сторін.

Стаття 11

Суднові документи, що видаються відповідно до національного законодавства держав Договірних Сторін і знаходяться на борту, а також кваліфікаційні свідоцтва, дипломи та посвідчення особи членів екіпажу взаємно визнаються Договірними Сторонами, якщо інше не передбачене національним законодавством чи іншими нормативами для окремих ділянок внутрішніх водних шляхів Договірних Сторін.

Такими посвідченнями особи членів екіпажів є:

стосовно України - посвідчення особи моряка;

стосовно Республіки Білорусь - національне посвідчення особи моряка.

Компетентні органи Договірних Сторін обмінюються зразками документів, що посвідчують особу членів екіпажу.

Стаття 12

На суднах разом з членами екіпажу можуть знаходитись їхні дружини (чоловіки) і діти, які повинні бути включені до суднової ролі і мати документ, що посвідчує їхню особу.

Неповнолітні діти повинні бути записані в документ, що засвідчує особу одного з батьків.

Перебування осіб, які включені до суднової ролі, на території держави іншої Договірної Сторони не потребує отримання в'їзних віз. В інших випадках на територіях держав Договірних Сторін зберігають силу правила щодо в'їзду, перебування і виїзду іноземних громадян.

Стаття 13

Кожна з Договірних Сторін надаватиме необхідну допомогу суднам і членам екіпажів іншої Договірної Сторони при аваріях суден і нещасних випадках та інформуватиме один одного про хід та результати розслідування зазначених транспортних пригод.

Судну однієї Договірної Сторони, що зазнало лиха на території держави іншої Договірної Сторони, надаватимуться ті самі послуги, переваги та пільги, які інша Договірна Сторона надає в подібних випадках своїм суднам, включаючи застосування тарифів при компенсації фактичних витрат.

Стаття 14

У разі вчинення членом екіпажу судна однієї Договірної Сторони правопорушення на борту цього судна під час його перебування на внутрішніх водних шляхах іншої Договірної Сторони, власті останньої не переслідують зазначеного члена екіпажу за законом без згоди компетентної дипломатичної або консульської посадової особи держави прапора судна, крім наступних випадків, коли, на думку згаданих властей:

а) наслідки правопорушення поширюються на територію держави, в якій знаходиться судно;

б) порушується громадський спокій, порядок та безпека у цій державі;

в) правопорушення вчинене проти будь-якої особи, яка не є членом екіпажу цього судна;

г) переслідування є необхідною умовою для припинення незаконної торгівлі наркотичними засобами, зброєю або психотропними речовинами;

д) вчинено злочин, який кваліфікується за законодавством цієї країни як тяжкий.

У зазначених випадках одна Договірна Сторона до вжиття будь-яких заходів на прохання капітана судна іншої Договірної Сторони, на борту якого трапилось правопорушення, повідомляє дипломатичну або консульську посадову особу останньої та сприяє встановленню контакту між зазначеною посадовою особою та екіпажем судна.

Стаття 15

Договірні Сторони заохочуватимуть співробітництво між судноплавними підприємствами, а також іншими організаціями, підприємствами та підприємцями у сфері водного транспорту держав Договірних Сторін.

Стаття 16

Ця Угода не зачіпає прав і зобов'язань Договірних Сторін, що випливають з укладених раніше міжнародних договорів, учасницями яких є обидві чи одна з Договірних Сторін.

Стаття 17

Спірні питання, які можуть виникати у зв'язку з тлумаченням або застосуванням цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом взаємних переговорів.

Питання, не урегульовані цією Угодою, вирішуватимуться відповідно до законодавства держав Договірних Сторін.

Стаття 18

Для здійснення цілей цієї Угоди Компетентними органами Договірних Сторін утворюється на паритетній основі Змішана комісія, яка буде правомочна розглядати питання, що випливають з цієї Угоди.

Компетентними органами Договірних Сторін затверджується Положення про Змішану комісію.

Стаття 19

Ця Угода набуває чинності на 30-й день з дня отримання останнього письмового повідомлення про те, що всі процедури, необхідні для набуття нею чинності згідно з внутрішнім законодавством держав Договірних Сторін, виконані.

Зміни та доповнення до цієї Угоди Договірні Сторони оформлюють Протоколом, який є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Ця Угода укладена на невизначений термін і зберігає свою чинність надалі аж до закінчення 90 днів з дня, коли одна з Договірних Сторін по дипломатичних каналах сповістить іншу Договірну Сторону про свій намір денонсувати Угоду.

Вчинено в м. Мінську "5" лютого 1998 року в двох дійсних примірниках, кожен українською, білоруською та російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У випадку виникнення розбіжностей відносно тлумачення або застосування тексту цієї Угоди за основу береться текст російською мовою.

 

За Кабінет Міністрів
України
 

За Уряд
Республіки Білорусь
 

Опрос