Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Беларусь о порядке пересечения украинско-белорусской государственной границы гражданами, проживающими в пограничных районах

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 12.12.1998
редакция действует с 18.10.2005

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про порядок перетинання українсько-білоруського державного кордону громадянами, які проживають у прикордонних районах

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 12.12.98 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 11.06.99 р.

Із змінами і доповненнями, внесеними
Протоколами
 від 25 листопада 2003 року,
 від 18 жовтня 2005 року

Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Білорусь, далі Сторони,

виходячи з бажання подальшого розвитку співробітництва між двома державами,

прагнучи розширенню контактів між громадянами обох держав,

з метою створення сприятливих умов для перетинання державного кордону громадянами, які проживають у прикордонних районах України і Республіки Білорусь

домовились про таке:

Стаття 1

1. У цій Угоді терміни, які наводяться нижче мають таке значення:

прикордонний район - територія адміністративного району (адміністративно-територіальної одиниці) держав Сторін згідно з додатком 1 до Угоди;

(абзац другий пункту 1 статті 1
 у редакції Протоколу від 25.11.2003 р.)

пункт місцевого (спрощеного) пропуску - спеціально виділена Сторонами ділянка місцевості в безпосередній близькості від державного кордону з комплексом будинків, споруд з технологічним устаткуванням, у яких здійснюють службову діяльність органи прикордонного, а за потреби й інші видів контролю по пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів України і Республіки Білорусь.

2. Положення цієї Угоди поширюються на громадян України і громадян Республіки Білорусь, які постійно проживають у прикордонних районах, зазначених у додатку 1.

3. Перетинання українсько-білоруського державного кордону громадянами держав Сторін, які постійно проживають у прикордонних районів, здійснюється на умовах, передбачених цією Угодою.

Стаття 2

Громадяни України і громадяни Республіки Білорусь зазначені в статті 1 цієї Угоди, перетинають українсько-білоруський державний кордон у пунктах пропуску місцевого (спрощеного) пропуску визначених у додатку 2, у пішому порядку на транспортних засобах, що їм належать.

Громадами України і Республіки Білорусь зазначені у статті 1 цієї Угоди, можуть перетинати українсько-білоруський державний кордон за умовами цієї Угоди

Стаття 3

Громадяни держав Сторін, які перетинають державний кордон у випадках, зазначених у пунктах 1, 2 статті 2 цієї Угоди, підлягають прикордонному й іншим видам контролю відповідно до законодавства держав кожної із Сторін.

Стаття 4

1. Перетинання українсько-білоруського державного кордону в пунктах місцевого (спрощеного) пропуску здійснюється за паспортами громадян держав сторін з відмітками про прописку в прикордонних районах, якщо інше не передбачено іншими міжнародними договорами.

2. Громадяни Сторін, які не досягли 18-літнього віку, перетинають українсько-білоруський державний кордон за свідоцтвом про народження та нотаріально засвідченим клопотанням їх законних представників або в їх супроводі.

Стаття 5

Товари, призначені для особистого користування громадян держав обох Сторін, переміщаються через державний кордон у порядку, передбаченому законодавством держав Сторін.

Стаття 6

Громадяни України, які перебувають на території Республіки Білорусь, і громадяни Республіки Білорусь, які перебувають на території України, зобов'язані дотримуватись законодавства держави перебування.

Стаття 7

3. Якщо під час перебування громадянина України на території Республіки Білорусь або громадянина Республіки Білорусь на території України документи на право перетинання українсько-білоруського державного кордону були втрачені, викрадені або пошкоджені, то він зобов'язаний негайно повідомити про це органи внутрішніх справ держави перебування.

4. У цьому разі органи внутрішніх справ держави перебування після одержання підтвердження особи органом внутрішніх справ держави проживання видають цій особі довідку про втрату документів, що є підставою для повернення на територію держави перебування.

5. Стаття 8

6. Кожна із Сторін може тимчасово призупинити дію положень цієї Угоди цілком або частково. Про прийняття або скасування такого рішення та строках цього дії друга Сторона буде поінформована по дипломатичним каналах не пізніше, як за 48 годин до моменту набуття чинності відповідним рішенням.

7. У невідкладних випадках повідомлення, про яке говориться в пункті 1 цієї статті, негайно передається другій Стороні по лінії органів прикордонних військ держав Сторін із наступним підтвердженням протягом 48 годин по дипломатичних каналах.

Питання, пов'язані з виконанням цієї Угоди, будуть вирішуватись шляхом консультацій і переговорів між Сторонами.

Стаття 10

Сторони за взаємною згодою можуть вносити до Угоди зміни і доповнення.

Стаття 11

8. Ця Угода укладається на невизначений термін і набуває чинності на тридцятий день після одержання по дипломатичним каналах останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, потрібних для набуття чинності цією Угодою.

9. Кожна із Сторін може припинити дію цієї Угоди, поінформувавши про це другу Сторону в письмовій формі по дипломатичних каналах. У такому разі Угода втрачає чинність через 30 днів після дати одержання другою Стороною такого повідомлення.

Вчинено в м. Мінську в "12" грудня 1998 р., у двох примірниках кожний українською і російською мовами, причому всі тексти є автентичними.

 

За Кабінет Міністрів України 

За Уряд Республіки Білорусь 

 

ПЕРЕЛІК
прикордонних районів

Україна

Волинська область

1. Ратнівський район

2. Шацький район

3. Любешовський район

Рівненська область

1. Дубровицький район

2. Зарічненський район

3. Рокитненський район

4. Володимирецький район

Житомирська область

1. Народицький район

2. Овруцький район

3. Олевський район

Київська область

1. Чорнобильський район

2. Поліський район

Чернігівська область

1. Городнянський район

2. Репкинський район

3. Чернігівський район

4. Щорський район 

м. Чернігів

м. Ковель

Республіка Білорусь

Брестська область

1. Брестський район

2. Малоритський район

3. Кобринський район

4. Івановський район

5. Дрогичинський район

6. Пінський район

7. Столинський

Гомельська область

1. Лельчицький район

2. Наровлянський район

3. Єльський район

4. Брагиський район

5. Хойникський район

6. Добрушинський район

7. Гомельський район

8. Лоєвський район

м. Гомель

м. Брест 

(додаток 1 із змінами, внесеними
 згідно з
Протоколами від 25.11.2003 р.,
 від 18.10.2005 р.)

 

ПЕРЕЛІК
пунктів місцевого (спрощеного) пропуску через українсько-білоруський державний кордон

Україна 

Республіка Білорусь 

Гута 

Отчино 

Хрипськ 

Дубок 

Кортеліси 

Оса 

Щетинська Воля 

Радостово 

Верби 

Сваринь 

Мукашин 

Малинівка 

Горки 

Опадище 

Вмчівка 

Трушино 

Удрицьк 

Копані 

Переброди 

Ольмани 

Тур 

Сушитниця 

Кашари 

Ритець 

Переброди 

Ямноє 

Будки Кам'янські 

Глушковичі 

Няньковичі 

Парі 

Добрянка 

Поддобрянка 

Ільмівка 

Глибоцьке 

Деревини 

Андрієвка 

Неданчичі 

Іолча 

Кам'яна 

Лоєв 

Любеч 

Жиличі 

Прилуки 

Подгалля 

Девошин 

Грищі 

Вільча 

Александрівка 

Делета 

Калинино 

Лучанки 

Запесоччя 

Комори 

Жидчі 

Млинове 

Нижні Боярки 

____________

Опрос