Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области информации

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 27.02.1998
Утратил силу

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі інформації

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 27.02.1998 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 20.04.1998 р.

Постановою Кабінету Міністрів України
 від 30 листопада 2016 року N 1053
 дію цієї Угоди припинено

Угода припиняє дію 20 квітня 2018 року
(відповідно до інформації, наведеної у листі Міністерства закордонних справ України
від 11 травня 2017 року N 72/14-612/1-1101)

Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації, які надалі іменуються Сторонами,

грунтуючись на культурній близькості і традиціях багатовікових дружніх відносин, що існують між народами двох держав, і надаючи великого значення зміцненню взаєморозуміння між ними;

керуючись положеннями Загальної декларації прав людини 1948 року і Міжнародного пакту про громадські і політичні права 1966 року;

виходячи з положень Заключного акту Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі 1975 року та наступних документів ОБСЄ стосовно співробітництва в галузі інформації та гуманітарній сфері;

підтверджуючи свою прихильність до положень Угоди про співробітництво в галузі інформації держав - учасниць СНД, підписаної 9 жовтня 1992 року в м. Бішкеку;

керуючись положеннями Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, підписаного 31 травня 1997 року у м. Києві,

погодились з нижчезазначеним:

Стаття 1

Сторони сприятимуть створенню сприятливих умов для широкого та вільного взаємного розповсюдження інформації з метою подальшого поглиблення знань про життя народів їхніх держав.

Стаття 2

Кожна із Сторін сприятиме широкому та вільному обміну інформацією, у тому числі між інформаційними службами (агенціями), аудіовізуальними, друкованими та іншими засобами масової інформації, і не перешкоджатиме розповсюдженню на території її держави продукції засобів масової інформації, які зареєстровані і діють згідно з чинним законодавством у державі іншої Сторони, за умови, що поширення такої продукції не суперечить вимогам чинного законодавства її держави.

Кожна із Сторін не перешкоджатиме розповсюдженню повідомлень та інформації дипломатичних та інших офіційних представництв держави другої Сторони.

Стаття 3

Сторони підтримуватимуть, заохочуватимуть та вдосконалюватимуть взаємовигідне співробітництво між засобами масової інформації своїх держав, а також між відповідними відомствами та організаціями, що працюють в галузі засобів масової інформації, конкретні умови і форми якого визначатимуться самими його учасниками, в тому числі шляхом укладення прямих угод і домовленостей між ними.

Стаття 4

Сторони сприятимуть рівноправному і взаємовигідному співробітництву між професійними організаціями журналістів, а також обмінам між журналістами з метою вивчення проблем, що становлять професійний інтерес, проведенню зустрічей, семінарів, конференцій. Форми співробітництва та умови обмінів визначатимуться на основі окремих угод між відповідними організаціями України та Російської Федерації.

Стаття 5

Сторони на основі взаємності сприятимуть одна одній в організації трансляцій теле- і радіопрограм, передаванню матеріалів, підготовлених журналістами обох країн, своїм редакціям, використовуючи при цьому відповідні системи зв'язку.

З цією метою Сторони укладуть окрему угоду, в якій буде визначено умови та порядок взаємного поширення теле- і радіопрограм.

Стаття 6

Кожна із Сторін на основі взаємності сприятиме представникам засобів масової інформації країни другої Сторони, що належним чином акредитовані, і створюватиме умови, необхідні для виконання ними своїх професійних обов'язків, включаючи встановлення ділових контактів і підготовку інформаційних матеріалів, телевізійних репортажів і т. ін.

Кожна з Сторін на основі взаємності сприятиме діяльності кореспондентських пунктів засобів масової інформації країни другої Сторони, що функціонують на її території.

Стаття 7

Сторони заохочуватимуть обмін спеціалістами в галузі засобів масової інформації, науково-технічних галузей, пов'язаних з інформацією.

Стаття 8

Сторони взаємно сприятимуть підготовці кадрів у галузі засобів масової інформації і заохочуватимуть співробітництво між освітніми та науково-дослідними закладами і організаціями, що діють у цій сфері.

Стаття 9

Сторони будуть здійснювати співробітництво та обмін досвідом у сфері правового регулювання діяльності засобів масової інформації, а також обмінюватимуться відомостями про засоби масової інформації, реєстраційні свідоцтва яких у встановленому законодавством держав Сторін порядку визнано недійсними, статистичними та іншими даними щодо засобів масової інформації.

Стаття 10

Положення даної Угоди не торкаються обов'язків Сторін по інших міжнародних договорах, учасниками яких вони є.

Стаття 11

Усі питання, пов'язані з виконанням і тлумаченням цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом переговорів або консультацій між Сторонами.

З метою практичної координації взаємодії по реалізації цієї Угоди Сторони при необхідності можуть утворювати двосторонні робочі групи та комісії.

Стаття 12

Дана Угода набуває чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами всіх внутрішньодержавних процедур, які необхідні для набуття чинності цієї Угоди.

За взаємною письмовою згодою Сторін в Угоду можуть бути внесені зміни та доповнення.

Стаття 13

Дану Угоду укладено строком на п'ять років і її дія автоматично продовжуватиметься на наступні п'ятирічні періоди, якщо одна із Сторін не направить іншій Стороні за шість місяців до закінчення відповідного періоду повідомлення про свій намір припинити дію Угоди. Припинення дії цієї Угоди не впливатиме на програми та проекти, здійснення яких вже почалося, а також не торкатиметься дії договорів, укладених на її основі.

Вчинено в м. Москві "27" лютого 1998 року у двох примірниках, кожен українською та російською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

 

За Кабінет Міністрів
України
 

За Уряд
Російської Федерації
 

Опрос