Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол о сотрудничестве между Государственным Комитетом Телевидения и Радиовещания Украины и Телерадиокомпанией Турции

Страны - участницы
Протокол, Двустороннее соглашение (не СНГ) от 12.02.1998

ПРОТОКОЛ
про співробітництво між Державним Комітетом Телебачення і Радіомовлення України та Телерадіокомпанією Туреччини

З метою розвитку та регулювання відносин між двома країнами у галузі Радіо та Телебачення,

Державний Комітет Телебачення і Радіомовлення України, в особі Валерія Межинського, в. о. Голови Держтелерадіо України з одного боку і Телерадіокомпанія Туреччини, в особі Южела Єнера, Генерального директора Телерадіокомпанії з іншого боку (надалі "Сторони") домовились про таке:

Стаття 1

Сторони обмінюватимуться безкоштовно на умовах взаємності або шляхом купівлі чи лізингу радіо- і телепрограмами, виробленими їх відповідними організаціями. З цією метою списки програм, які Сторони бажають отримати безкоштовно або на комерційній основі з повідомленнями про умови отримання та зміст програм, що пропонуються, будуть надіслані протягом одного місяця з дня підписання Протоколу. Такими списками програм Сторони обмінюватимуться принаймні двічі на рік.

Стаття 2

Програми із списку обміну надсилатимуться протягом одного місяця від дня отримання відповідного запиту. Пояснювальні записки або короткий огляд обмінних програм надсилатимуться англійською або французькою мовами.

Стаття 3

Витрати за пересилку обмінних радіо- і телепрограм бере на себе Сторона, що надсилає матеріали. Якщо інше не обумовлено Сторонами, обмінні матеріали зберігатимуться у приймаючої Сторони.

Стаття 4

Обидві Сторони зобов'язуються використовувати обмінні радіо- і телематеріали тільки у своїх національних програмах. Ці матеріали за будь-яких умов не можуть передаватися третій стороні, організації або фізичній особі.

Стаття 5

Обидві Сторони можуть використовувати обмінні програми повністю або частково без змін первісного значення і змісту, або зовсім не використовувати їх у своїх телерадіотрансляціях.

Стаття 6

Сторони зобов'язуються інформувати письмово одна одну про назву, дату і час телерадіотрансляції обмінних програм протягом тридцяти днів з дня виходу передачі в ефір.

Стаття 7

Усі питання, пов'язані з претензіями стосовно авторських та трансляційних прав, що можуть виникнути при використанні обмінних програм відповідно до положень цього Протоколу, вирішуватимуться організацією, яка є власником програми.

Стаття 8

Пропозиції Сторін щодо виробництва спільної продукції в кожному окремому випадку міститимуть конкретну інформацію про зміст, текст, обсяги робіт та витрат, технічні умови виробництва. Умови виробництва спільної продукції визначатимуться окремим протоколом.

Стаття 9

Обидві Сторони на умовах взаємності і в межах своїх можливостей братимуть участь у радіо- і телеконкурсах, фестивалях та інших культурних заходах, що проводяться, відповідно, в Україні і Турецькій Республіці.

Стаття 10

З метою обміну досвідом Сторони можуть на умовах взаємності обмінюватися спеціалістами. Мета, тривалість та умови такого обміну обговорюватимуться у кожному випадку окремо.

Стаття 11

За умови, що повідомлення відправлено заздалегідь, кожна із Сторін у міру можливостей надаватиме усіляку допомогу представникам іншої Сторони, які перебувають на її території.

Стаття 12

Сторони інформуватимуть одна одну про свої пропозиції щодо співробітництва у галузі радіо і телебачення шляхом листування.

Стаття 13

Для обговорення шляхів розвитку співробітництва, встановленого таким чином, Сторони домовляються, в разі необхідності, проводити зустрічі в Україні та Турецькій Республіці почергово.

Стаття 14

Цей Протокол набуває чинності з дати його підписання і є чинним протягом одного року. Його дія поновлюється на кожен наступний рік, якщо жодна із Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про свій намір щодо припинення дії Протоколу щонайменш за три місяці до закінчення терміну його дії.

Вчинено в м. Києві "12" лютого 1998 р. в двох примірниках, кожний українською, турецькою та англійською мовами, причому всі тексти є автентичними. У випадку виникнення будь-яких розбіжностей щодо тлумачення тексту, перевага надається тексту англійською мовою.

 

За Державний Комітет
Телебачення і
Радіомовлення України
 

За Телерадіокомпанію
Туреччини
 

Опрос