Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области информации

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 28.01.1998

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Туркменистану про співробітництво в галузі інформації

Кабінет Міністрів України та Уряд Туркменистану, далі - Сторони,

надаючи великого значення зміцненню взаєморозуміння між народами двох держав,

керуючись положеннями Всесвітньої декларації прав людини 1948 року і Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року,

згідно з положеннями Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року та наступних документів ОБСЄ стосовно співробітництва в галузі інформації та гуманітарній сфері;

згідно зі статтею 4 Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав 1991 року, що передбачає сприяння широкому інформаційному обміну і необхідність укладання Угод у згаданій галузі взаємодії,

підтверджуючи своє позитивне ставлення до положень Угоди про співробітництво в галузі інформації держав - членів СНД, підписаної 9 жовтня 1992 року в м. Бішкеку,

домовились про таке:

СТАТТЯ 1

Сторони сприятимуть створенню умов для широкого та вільного взаємного розповсюдження інформації з метою подальшого поглиблення знань про життя народів їхніх держав.

СТАТТЯ 2

Кожна із Сторін сприятиме широкому та вільному обміну інформацією, зокрема між інформаційними службами (агенціями), аудіовізуальними, друкованими та іншими засобами масової інформації і не перешкоджатиме розповсюдженню на території своєї держави продукції засобів масової інформації, які зареєстровані і діють на законних підставах на території держави іншої Сторони, за умови, що поширення цих відомостей та матеріалів не суперечить вимогам її національного законодавства.

Кожна із Сторін не перешкоджатиме розповсюдженню повідомлень та інформації дипломатичних та інших офіційних представництв держави другої Сторони.

СТАТТЯ 3

Сторони підтримуватимуть, заохочуватимуть та вдосконалюватимуть взаємовигідне співробітництво між засобами масової інформації своїх держав, а також відповідними відомствами і організаціями, що працюють у галузі масової інформації, конкретні умови і форми якого визначатимуться його учасниками, в тому числі шляхом укладання прямих угод і домовленостей.

СТАТТЯ 4

Сторони сприятимуть рівноправному і взаємовигідному співробітництву між професійними організаціями журналістів, а також обміну журналістами з метою вивчення проблем, що становлять професійний інтерес, проведенню зустрічей, семінарів, конференцій. Форми співробітництва та умови обміну будуть визначатися на основі окремих угод між відповідними організаціями обох країн.

СТАТТЯ 5

Сторони на основі взаємності сприятимуть одна одній в організації трансляції теле- і радіопрограм, передачі матеріалів, підготовлених журналістами двох держав своїм редакціям, використовуючи при цьому відповідні системи зв'язку.

З цією метою Сторони укладуть окрему угоду, в якій буде визначено умови та порядок взаємного поширення теле- і радіопрограм.

СТАТТЯ 6

Кожна із Сторін на основі взаємності сприятиме представникам засобів масової інформації країни другої Сторони, що належним чином акредитовані, та створюватиме необхідні умови для виконання ними своїх професійних обов'язків, включаючи встановлення ділових контактів і підготовку інформаційних матеріалів, телевізійних репортажів і т. ін.

Кожна із Сторін на основі взаємності сприятиме створенню та діяльності кореспондентських пунктів засобів масової інформації країни другої Сторони, що діють на її території.

СТАТТЯ 7

Сторони заохочуватимуть обмін спеціалістами в галузі телерадіомовлення, друкованих засобів масової інформації, науково-технічних галузей, пов'язаних з інформацією.

СТАТТЯ 8

Сторони надаватимуть взаємне сприяння підготовці кадрів у галузі засобів масової інформації і заохочуватимуть співробітництво між освітніми та науково-дослідними закладами і організаціями, що діють у цій сфері.

СТАТТЯ 9

Сторони здійснюватимуть співробітництво та обмін досвідом у галузі правового регулювання діяльності засобів масової інформації, а також обмінюватимуться даними про періодичні видання, реєстраційні свідоцтва яких у встановленому законом порядку визнано недійсними, статистичними та іншими даними щодо засобів масової інформації.

СТАТТЯ 10

Сторони створюватимуть сприятливі умови для організації на їх території діяльності засобів масової інформації, які здійснюватимуть мовлення мовою відповідної національної меншини в місцях компактного проживання туркменомовних громадян в Україні та україномовних громадян в Туркменистані.

СТАТТЯ 11

Положення цієї Угоди не стосуються обов'язків Сторін щодо інших міжнародних угод і договорів, учасниками яких вони є.

СТАТТЯ 12

Внесення змін до цієї Угоди потребує письмової згоди обох сторін.

Усі питання, пов'язані з виконанням та тлумаченням цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом переговорів або конмультацій між Сторонами.

З метою практичної координації взаємодії по реалізації цієї Угоди Сторони при необхідності можуть створювати двосторонні робочі групи або комісії.

СТАТТЯ 13

Ця Угода набуває чинності з дати обміну повідомленнями про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур необхідних для набуття нею чинності.

СТАТТЯ 14

Ця Угода укладена терміном на п'ять років і її дія автоматично подовжуватиметься щоразу на наступний рік, якщо одна із Сторін не надішле іншій Стороні за три місяці до закінчення відповідного періоду повідомлення про свій намір припинити дію цієї Угоди. Припинення дії цієї Угоди не впливатиме на програми та проекти, виконання яких уже почалося, а також не буде порушувати дії договорів та угод, що були укладені на її основі.

Вчинено в м. Ашгабаті 28 січня 1998 року у двох примірниках, кожен українською, туркменською та російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У випадку виникнення розбіжностей при тлумаченні цієї Угоди перевага надаватиметься тексту російською мовою.

 

ЗА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ
 

ЗА УРЯД
ТУРКМЕНИСТАНУ
 

Опрос