Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Государственной комиссией Украины по испытанию и охране сортов растений и Центром по испытанию сортов сельскохозяйственных культур Польши о сотрудничестве в области испытания и охраны сортов растений

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 05.01.1998

УГОДА
між Державною комісією України по випробуванню та охороні сортів рослин та Центром по випробуванню сортів сільськогосподарських культур Польщі про співробітництво в галузі випробування і охорони сортів рослин

Державна комісія України по випробуванню та охороні сортів рослин та Центр по випробуванню сортів сільськогосподарських культур Польщі, що надалі іменуються Договірними Сторонами, прагнучи до розвитку двостороннього співробітництва в галузі випробування і охорони сортів рослин, прийняли рішення укласти цю Угоду про таке:

Стаття 1

Договірні Сторони підтримують, впроваджують в життя і постійно розвивають двостороннє співробітництво в галузі випробування і охорони сортів рослин.

Стаття 2

Співробітництво в межах цієї Угоди буде реалізовуватись відповідно до чинного законодавства і правил Договірних Сторін.

Стаття 3

Договірні Сторони щорічно до 1 грудня поточного року узгоджують програму співробітництва на наступний рік.

Стаття 4

Договірні Сторони здійснюють в разі потреби:

- обмін інформацією в галузі випробування і охорони сортів рослин;

- обмін інформацією в галузі лабораторних і польових досліджень на сортову ідентифікацію, господарську цінність;

- учбове стажування та навчання фахівців шляхом направлення їх у відрядження з однієї країни в іншу з метою вивчення методик і підсумків випробування сортів рослин, а також обміну і набуття практичного досвіду в цій галузі згідно з умовами цієї Угоди;

- надання взаємної допомоги в науковій і технічній діяльності в межах своєї компетенції.

Стаття 5

Обмін делегаціями фахівців і стажистами здійснюватиметься, якщо це виявиться можливим, на умовах еквівалентного безкоштовного обміну в узгодженому Договірними Сторонами обсязі, а також на інших умовах з урахуванням зацікавленості Договірних Сторін.

Стаття 6

Координацію робіт по здійсненню цієї Угоди Договірні Сторони доручають Спільній робочій групі, яка розглядатиме конкретні проекти та програми співробітництва, готуватиме звіти, а також узгоджуватиме розробку і виконання спільних заходів по співробітництву.

Спільна робоча група проводитиме свої засідання один раз на рік за взаємною домовленістю по черзі в Україні та в Польщі.

Засідання Спільної робочої групи оформляється протоколом.

Стаття 7

Для обговорення і прийняття рішень з наукових і практичних питань випробування і охорони сортів рослин Договірні Сторони можуть скликати та проводити за домовленістю відповідні спільні наради або семінари.

Час і місце проведення нарад встановлюється по взаємній домовленості.

Стаття 8

Кожна Договірна Сторона бере на себе зобов'язання не публікувати економічну, промислову та науково-технічну інформацію, одержану від іншої Договірної Сторони, а також результати спільних робіт, за винятком тих випадків, коли на це одержано попередню письмову згоду іншої Договірної Сторони.

Використання результатів економічного та науково-технічного співробітництва буде здійснюватись самостійно, якщо інше не обумовлене Договірними Сторонами.

Про право власності та використання результатів, отриманих в ході спільних робіт, Договірні Сторони домовляються за окремим протоколом.

Стаття 9

Угода набуває чинності з моменту її підписання.

Цю Угоду укладено на термін 5 років. Її чинність автоматично продовжуватиметься на наступні 5 років, якщо жодна із Договірних Сторін не пізніше ніж за шість місяців до закінчення зазначеного строку не повідомить письмово іншу Договірну Сторону про своє бажання припинити її дію.

Вчинено в м. Слупя Велька 5 января 1998 р. у трьох примірниках, кожний українською, російською і польською мовами, при цьому всі тексти є автентичні.

 

За Державну комісію України
по випробуванню та охороні
сортів рослин
 

За Центр по випробуванню
сортів сільськогосподарських
культур Польщі
 

Опрос