Идет загрузка документа
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия относительно отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле

Страны - участницы
Конвенция от 10.09.1998

РОТТЕРДАМСЬКА КОНВЕНЦІЯ
про процедуру попередньої обгрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 10.09.98 р.
ДАТА ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ: 26.09.2002 р.

Сторони цієї Конвенції

усвідомлюючи шкідливий вплив на здоров'я людини та довкілля окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі,

посилаючись на відповідні положення Ріо-де-Жанейрської декларації з довкілля та розвитку та главу 19 Порядку денного XXI сторіччя про "Екологічно безпечне управління використанням токсичних хімічних речовин, в тому числі попередження незаконного міжнародного обігу токсичних та небезпечних продуктів",

враховуючи роботу, проведену Програмою Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища (ЮНЕП) та Продовольчою і сільськогосподарською організацією Об'єднаних Націй (ФАО) щодо застосування добровільної процедури попередньої обгрунтованої згоди, як це викладено в змінених Лондонських керівних принципах ЮНЕП щодо обміну інформацією про хімічні речовини в міжнародній торгівлі (далі - "змінені Лондонські керівні принципи"), а також у Міжнародному кодексі поведінки ФАО в галузі розподілу та застосування пестицидів (далі - "Міжнародний кодекс поведінки"),

беручи до уваги умови та особливі потреби країн, що розвиваються, і країн з перехідною економікою, особливо необхідність посилення національних можливостей і потенціалу в галузі раціонального використання хімічних речовин, в тому числі передачу технологій, забезпечення фінансової і технічної допомоги та сприяння співробітництву між Сторонами,

беручи до відома особливі потреби деяких держав в інформації про транзитні перевезення,

визнаючи необхідність сприяння запровадженню практики раціонального застосування хімічних речовин у всіх країнах з урахуванням, зокрема, добровільних стандартів, викладених в Міжнародному кодексі поведінки та Кодексі етики ЮНЕП в галузі міжнародної торгівлі хімічними речовинами,

бажаючи забезпечити, щоб небезпечні хімічні речовини, які експортуються з їхніх територій, були запаковані та промаркіровані у такий спосіб, який забезпечує надійну охорону здоров'я людини і довкілля та відповідає положенням змінених Лондонських керівних принципів та Міжнародного кодексу поведінки,

визнаючи, що основні напрямки діяльності в галузі торгівлі та навколишнього середовища мають бути взаємодоповнюючими з метою досягнення цілей сталого розвитку,

наголошуючи, що жодне з положень цієї Конвенції не повинно тлумачитись як таке, що означає зміну прав та обов'язків будь-якої зі Сторін за будь-якими існуючими міжнародними угодами, які стосуються хімічних речовин у міжнародній торгівлі або охорони навколишнього середовища,

усвідомлюючи, що вищевикладена декларативна частина не має на меті надати перевагу цій Конвенції над іншими міжнародними угодами,

сповнені рішучості забезпечити охорону здоров'я людини, в тому числі здоров'я споживачів та робітників, а також навколишнього середовища від потенційно шкідливого впливу окремих хімічних речовин і пестицидів в міжнародній торгівлі,

домовились про таке:

Опрос