Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Республики Армения о сотрудничестве в области санаторно-курортного лечения военнослужащих и членов их семей

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 22.07.1997

УГОДА
між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Вірменія про співробітництво в галузі санаторно-курортного лікування військовослужбовців та членів їх сімей

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 22.07.97
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 24.06.98

Міністерство оборони України і Міністерство оборони Республіки Вірменія, далі - Сторони,

прагнучи розвивати співробітництво між Збройними Силами України та Збройними Силами Республіки Вірменія в галузі санаторно-курортного лікування військовослужбовців та членів їх сімей,

погодились про таке:

СТАТТЯ 1

Ця Угода на двосторонній основі регулює загальні питання, пов'язані зі співробітництвом Сторін у галузі санаторно-курортного лікування військовослужбовців та членів їхніх сімей (далі - військовослужбовці).

СТАТТЯ 2

Сторони зобов'язуються щорічно до 1 жовтня поточного року повідомляти одна одну про можливість надавати лікувально-профілактичні послуги в санаторіях (центрах медичної реабілітації), а також про вартість санаторних путівок станом на 1 січня наступного року.

СТАТТЯ 3

Сторони для ефективнішої реалізації лікувально-профілактичних можливостей санаторіїв (центрів медичної реабілітації) виконують положення цієї Угоди безпосередньо на основі двосторонніх контрактів між санаторіями (центрами медичної реабілітації) чи представниками Сторін.

Загальне керівництво співробітництвом у галузі санаторно-курортного лікування військовослужбовців покладається на:

Головне військово-медичне управління Міністерства оборони України - від української сторони;

Військово-медичне управління Міністерства оборони Республіки Вірменія - від вірменської сторони.

СТАТТЯ 4

Сторони взаємно визнають висновки санаторно-відбіркових комісій та епікризи лікарів (лікарських комісій) санаторіїв (центрів медичної реабілітації).

СТАТТЯ 5

Фінансування витрат, пов'язаних, з реалізацією положень цієї Угоди, Сторони здійснюють самостійно у відповідності до національного законодавства і з урахуванням положень цієї Угоди.

СТАТТЯ 6

При здійсненні санаторно-курортного лікування військовослужбовців застосовуються пільги, передбачені іншими договорами, чинними у відносинах Сторін.

СТАТТЯ 7

Претензії до якості та обсягу наданих у галузі санаторно-курортного лікування послуг, фінансових розрахунків, а також у зв'язку з несвоєчасною оплатою рахунків за надані послуги розглядаються відповідно до законодавства країни перебування.

СТАТТЯ 8

Взаємовідносини Сторін, не визначені цією Угодою, регулюються чинним законодавством обох держав. Усі спори, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням цієї Угоди, вирішуються шляхом взаємних консультацій між повноважними представниками Сторін.

СТАТТЯ 9

До цієї Угоди за взаємною письмовою згодою Сторін можуть вноситись зміни і доповнення. Зміни і доповнення вступають в силу відповідно до процедури, передбаченої в статті 11 цієї Угоди.

СТАТТЯ 10

Ця Угода укладається терміном на два роки і її дія автоматично продовжуватиметься щоразу на наступні дворічні періоди, якщо жодна із Сторін не заявить письмово іншій Стороні про свій намір припинити її дію не пізніше ніж за шість місяців до закінчення терміну дії цієї Угоди.

СТАТТЯ 11

Ця Угода набуває чинності з дня останнього повідомлення Сторін про виконання внутрішньодержавних процедур.

Вчинено в м. Києві 22 липня 1997 р., у двох примірниках, кожен українською, вірменською і російською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.

У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди перевага надається тексту російською мовою.

 

За Міністерство оборони України

За Міністерство оборони Республіки Вірменія

(підпис)

(підпис)

Опрос