Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Правительством Украины и Правительством Мексиканских Соединенных Штатов о сотрудничестве в области науки, техники и технологий

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 25.09.1997

УГОДА
між Урядом України та Урядом Мексиканських Сполучених Штатів про співробітництво в галузі науки, техніки та технологій

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 25.09.97
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 19.02.98

Уряд України та Уряд Мексиканських Сполучених Штатів (далі - Сторони),

прагнучи зміцнити традиційні узи дружби, існуючі між народами обох країн,

усвідомлюючи взаємну зацікавленність у стимулюванні та підтримці наукового, технічного й технологічного прогресу й взаємної згоди, що стало б наслідком співробітництва в галузях, які становлять спільний інтерес,

упевнені в необхідності запровадження механізмів, які сприяють розвиткові прогресу, і в необхідності втілювати програми наукового, технічного та технологічного співробітництва, що мають значний вплив на економічний та соціальний процес їхніх країн,

домовилися про таке:

СТАТТЯ I

1. Відповідно до цієї Угоди та національного законодавства Сторони сприятимуть співробітництву в галузях науки, техніки та технологій на основі рівноправності та взаємної вигоди.

2. Розвиток двостороннього співробітництва згідно з напрямами вказаними у п. 1 цієї статті, буде впроваджуватися в галузях, які становлять обопільний інтерес для обох країн.

3. Співробітництво Сторін буде здійснюватися науково-дослідними установами й організаціями, товариствами та іншими дослідно-конструкторськими центрами з державних і приватних цивільних секторів обох країн - далі "дослідницькі групи", згідно з національним законодавством сторін.

4. На підставі цієї Угоди дослідницькі групи можуть безпосередньо укладати угоди, конкретні програми і проекти в межах своєї компетенції та згідно з їх національним законодавством.

СТАТТЯ II

Наукове, технічне та технологічне співробітництво між Сторонами в рамках цієї Угоди здійснюється в таких формах:

A) спільні чи координовані програми та проекти щодо наукового, технічного та технологічного співробітництва, зважаючи на пріоритети обох країн у дослідженнях і розробках;

B) обмін науковцями, дослідниками та технічними фахівцями;

C) організація наукових конференцій, симпозіумів, курсів, семінарів з обміну досвідом, консультацій і виставок;

D) обмін науковою, технічною та технологічною інформацією і даними, лабораторними зразками та приладами;

E) сприяння використанню науково-технічного обладнання та дослідницьких розробок для виконання спільних програм та проектів;

F) допомога у створенні та залученні науково-дослідних установ, лабораторій чи центрів підвищення кваліфікації;

G) інші форми співробітництва, узгоджені Сторонами.

СТАТТЯ III

1. З метою створення сприятливих умов і ефективної координації діяльності щодо впровадження положень цієї Угоди Сторони створюють Змішану Комісію з наукового, технічного та технологічного співробітництва, що складається з повноважних представників Сторін. Змішана комісія буде засідати раз на два роки по черзі в кожній з обох країн у термін, узгоджений по дипломатичних каналах.

2. Змішана Комісія має такі функції:

A) формулювання відповідних рекомендацій Сторонам щодо належного виконання положень цієї Угоди;

B) визначення пріоритетних галузей для розробки і реалізацій програм і проектів наукового, технічного та технологічного співробітництва;

C) аналіз, оцінка, затвердження й перегляд програм і проектів наукового, технічного та технологічного співробітництва.

3. З урахуванням зазначених у параграфі 2.C) цієї статті проектів і програм, Змішана Комісія розробляє дворічну програму дій.

СТАТТЯ IV

Не порушуючи положення статті 3 параграфу 2.C), виконавчий орган, зазначений у статті 11 цієї Угоди, може в будь-який момент подавати конкретні програми чи проекти наукового, технічного та технологічного співробітництва на розгляд і затвердження іншому виконавчому органу.

СТАТТЯ V

1. Сторони можуть за обопільної згоди залучати до фінансування та участі міжнародні організації з науково-технічного та технологічного співробітництва, а також науковців, дослідників, технічних експертів, установи та організації з державних і приватних цивільних секторів третіх країн для виконання програм і проектів, здійснюваних за цією Угодою.

2. Умови фінансування та участі третіх країн та міжнародних організацій будуть визначатися у кожному конкретному випадку.

СТАТТЯ VI

1. Кожна Сторона згідно з національним законодавством у зв'язку з виконанням проектів і програм, забезпечує на своїй території персонал іншої Сторони, а також персонал міжнародних організацій та третіх країн, згаданих у статті 5, параграфу 1, усіма умовами, необхідними для їхнього функціонування, а саме: засобами для в'їзду на територію, перебування на цій території та виїзду з неї.

2. Згадані в статті 5, параграфу 1 особи під час їхнього перебування, в межах цієї Угоди, на території іншої Сторони зобов'язуються дотримуватися чинного законодавства країни перебування. Ці особи ні в якому разі не повинні займатися іншою діяльністю, окрім тієї, яка здійснюється в межах даної Угоди.

СТАТТЯ VII

Сторони згідно з їхніми національними законодавствами надають одна одній будь-яке адміністративне та фінансове сприяння, необхідне для забезпечення обладнанням та матеріалами для використання під час виконання проектів і програм.

СТАТТЯ VIII

Інформація, отримана під час виконання цієї Угоди, не розкривається будь-якій третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.

СТАТТЯ IX

Будь-які права на інтелектуальну власність, створену під час співробітництва, здійснюваного за цією Угодою, підпадають під чинне законодавство та інструкції, що діють у країнах Сторін та основні міжнародні норми та стандарти інтелектуальної власності.

СТАТТЯ X

Витрати Сторін відповідно до статті 2 параграфу B) цієї Угоди пов'язані з направленням персоналу, будуть розподілені за таким принципом, якщо Сторони не домовились про інше:

A) направляюча Сторона несе транспортні витрати до території іншої Сторони;

B) приймаюча Сторона несе витрати на проживання, харчування та місцевий транспорт, необхідний для виконання програм і проектів.

СТАТТЯ XI

Виконавчими органами, що координуватимуть співробітницьку діяльність за цією Угодою, будуть Міністерство України у справах науки і технологій - з українського боку та Секретаріат зовнішніх відносин - з мексиканського боку.

СТАТТЯ XII

1. Ця Угода набуває чинності з дати останнього письмового повідомлення по їхніх дипломатичних каналах, що підтверджує виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

2. Ця Угода укладається строком на п'ять років. Дія Угоди автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі сторін за шість місяців до закінчення терміну дії Угоди не повідомить у письмовій формі по дипломатичних каналах іншу Сторону про своє бажання припинити її дію.

3. За згодою Сторін до Угоди можуть бути внесені зміни і доповнення, які становитимуть її невід'ємну частину і набуватимуть чинності, коли кожна Сторона по дипломатичних каналах повідомить іншу про завершення формальностей, як того вимагає її національне законодавство.

4. Програми та проекти, які виконуються, залишатимуться дійсними і в разі, коли дія Угоди закінчиться, якщо Сторони не домовляються про інакше.

Вчинено в м. Мехіко 25 вересня 1997 р., у двох примірниках, кожний українською, іспанською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. В разі розбіжностей в тлумаченні положень цієї Угоди перевага надаватиметься тексту англійською мовою.

 

За Уряд України

За Уряд Мексиканських Сполучених Штатів

(підпис)

(підпис)

Опрос