Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Меморандум о взаимопонимании относительно участия и поддержки деятельности международного чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии

Страны - участницы
Меморандум от 21.10.1997

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння щодо участі та підтримки діяльності міжнародного чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 21.10.97
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 21.10.97

Уряди України та Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії,

маючи на меті об'єднання та координацію методологічної, технічної та фінансової допомоги, що надасться Україні в галузі ядерної та екологічної безпеки,

вітаючи розширення можливостей щодо встановлення тісних партнерських та ділових зв'язків між ученими та науково-дослідними центрами і лабораторіями різних країн,

враховуючи наявність в Україні після аварії на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС) унікальних умов зони відчуження і прагнучи створити ефективний організаційний механізм їх широкого використання міжнародним науково-технічним співтовариством,

розуміючи, що створення механізму концентрації та координації світового науково-технологічного потенціалу буде сприяти вирішенню комплексної проблеми закриття ЧАЕС, переведення зруйнованого реактора в екологічно безпечний стан, пом'якшення та подолання екологічних і радіологічних наслідків чорнобильської катастрофи,

підтверджуючи необхідність наукового забезпечення загального режиму ядерної безпеки в Україні та визнаючи будівничу роль міжнародної співпраці у цій галузі, а також,

приймаючи до уваги звернення Уряду України до урядів інших країн та їх реакцію щодо створення та підтримки діяльності міжнародного дослідно-технологічного центру,

заявляють про свої наміри згідно з наведеним нижче:

Стаття 1

Уряди України та Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії мають намір взяти участь у Міжнародному Чорнобильському центрі з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології (далі - "Центр") в Україні та підтримці його діяльності.

Стаття 2

Обидва Уряди виходять з того, що Центр утворить засіб співробітництва щодо науково-технологічних досліджень і розробок в таких галузях:

- оцінка та підвищення безпеки ядерних установок;

- дезактивація та зняття ядерних установок з експлуатації;

- поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим паливом;

- реабілітація радіаційно-забрудненого довкілля;

- контроль та переведення аварійних ядерних установок в екологічно безпечний стан;

- проведення медико-біологічних та радіологічних досліджень;

- пом'якшення та подолання екологічних та радіологічних наслідків чорнобильської аварії;

- розробка та вдосконалення аварійних процедур.

Стаття 3

Кожен Уряд самостійно визначає розмір своєї частки щодо участі та фінансової підтримки діяльності Центру. Підтримка діяльності Центру з боку кожного Уряду може здійснюватися у вигляді цільового проектного фінансування, а також технічної та експертної складових.

Стаття 4

Обидва Уряди мають намір надати державну підтримку Центру, виходячи з наявних фондів, людських та інших ресурсів. Будь-яка підтримка Центру з боку Уряду Великої Британії має бути переглянута з прийняттям рішення про її подовження 31 березня 1999 року.

Стаття 5

Питання, пов'язані з правом інтелектуальної власності, мають розглядатися в членських угодах та угодах щодо конкретних проектів.

Стаття 6

Цей Меморандум про взаєморозуміння набуває сили після його підписання обома Урядами і має діяти до виходу з нього в будь-який час котроюсь із сторін, що його підписали, при умові попереднього письмового повідомлення про це іншої сторони за шість місяців. Якщо один з Урядів виявить бажання вийти з цього Меморандуму, то попередньо він має провести щодо цього відповідні консультації з іншим Урядом.

Вчинено в м. Києві 21 жовтня 1997 р. у двох примірниках українською та англійською мовами, причому обидва тексти є цілком автентичними.

 

За Уряд України

За Уряд Сполученого Королівства
Великої Британії та Північної Ірландії

(підпис)

(підпис)

Опрос