Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Государственным комитетом по делам охраны государственной границы Украины, Государственной таможенной службой Украины и Пограничной охраной Республики Польша, Главным таможенным управлением Республики Польша (далее - Стороны) о временном сотрудничестве при проведении контроля лиц, транспортных средств и товаров, пересекающих украинско-польскую государственную границу в пункте пропуска "Устилуг-Зосин"

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 17.03.1997
Утратил силу

УГОДА
між Державним комітетом у справах охорони державного кордону України, Державною митною службою України і Прикордонною вартою Республіки Польща, Головним митним управлінням Республіки Польща (далі - Сторони)
про тимчасове співробітництво при проведенні контролю осіб, транспортних засобів та товарів, які перетинають українсько-польський державний кордон у пункті пропуску "Устилуг-Зосін"

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 17.03.97 р.
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ: 31.03.97 р.

Угода втратила чинність
(у зв'язку із закінченням строку її дії)

Керуючись положеннями статті 6 Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Польща про пункти пропуску через державний кордон, підписаної в Варшаві 18 травня 1992 року,

беручи до уваги економічні та культурні зв'язки, що традиційно склалися між двома державами,

керуючись принципами рівноправності, взаємної вигоди міжнародного права,

прагнучи до удосконалення співробітництва при проведенні контролю осіб, транспортних засобів та товарів, які перетинають українсько-польський державний кордон,

а також маючи на увазі створення оптимальних умов перетинання українсько-польського державного кордону, раціонального використання обладнання автомобільного пункту пропуску "Устилуг-Зосін",

домовились про таке:

Стаття 1

1. Угода регулює умови тимчасової співпраці при проведенні прикордонно-митного контролю осіб, транспортних засобів та товарів, які перетинають українсько-польський кордон через пункт пропуску "Устилуг-Зосін".

2. Контроль, зазначений в пункті 1, далі - контроль, може проводитись на території однієї або другої держави відповідними контролюючими органами цих держав, далі - органи.

Стаття 2

1. Органи проводять контроль в межах пункту пропуску, що визначений відповідними документами, якими Сторони обміняються.

2. Контроль проводиться:

а) при в'їзді в Україну - на території України;

б) при в'їзді в Республіку Польща - на території Республіки Польща.

Стаття 3

Співробітники органів однієї держави, які здійснюють контроль на території другої держави в умовах, визначених у статті 2, виконують обов'язки згідно з законодавчими актами своєї держави і з такими ж правовими наслідками, якби вони виконували їх на території своєї держави.

Стаття 4

1. Органи держави виїзду проводять контроль перед проведенням контролю органами держави в'їзду. Правові правила держави виїзду, які зв'язані з виконанням контролю, діють до того часу, поки органи цієї держави не повідомлять про закінчення контролю. Проведення повторного контролю органами держави виїзду можливе після згоди на те органів держави в'їзду.

2. Співробітники органів обох держав можуть, згідно з правилами своєї держави, припинити поїздку особи, яка перетинає кордон держави, повернути її на територію іншої держави або супроводити на територію своєї держави.

3. Супроводження, про яке йде мова в пункті 2, не стосується громадян держави, на території якої проводиться контроль.

4. Для виконання обов'язків, зазначених в пункті 2, за клопотанням органів однієї держави, органи другої держави повинні надавати необхідну допомогу.

Стаття 5

1. Держава, на території якої здійснюється контроль, забезпечує співробітникам органів другої держави можливість виконувати контроль і захист їх прав, якими користуються її співробітники.

2. Співробітники органів однієї держави, які у зв'язку з виконанням обов'язків перебувають на території другої держави, зобов'язані дотримуватись законодавства держави перебування.

3. Якщо зазначені в пункті 2 співробітники під час виконання своїх обов'язків зазнають збитків, їх права будуть розглядатися згідно з законодавством тієї держави громадянами якої вони є.

Стаття 6

1. Співробітники органів однієї держави, які виконують службові обов'язки на території другої держави, повинні носити службовий одяг і відповідні розпізнавальні знаки.

2. Відшкодування збитків, нанесених співробітниками органів однієї держави на території другої, підпадають під дію законодавчих актів держави, громадянами якої вони є.

Стаття 7

1. Органи однієї держави мають право позначати службові будинки і приміщення, які надані їм на території другої держави у відповідності з правилами своєї держави.

2. Охорона об'єктів пункту пропуску, а також осіб, транспортних засобів і товарів, які знаходяться в ньому, покладається на органи тієї держави, на території якої здійснюється контроль.

3. Органи, що зазначені в пункті 2, забезпечують рух від державного кордону до місця здійснення контролю.

Стаття 8

1. Службові документи органів однієї держави на території другої держави є недоторканними.

2. Службові транспортні засоби, предмети призначені для виконання своїх службових обов'язків і особисті речі співробітників органів обох держав звільняються від сплати мита, податків та інших зборів при умові їх зворотнього вивезення.

3. Транспортні засоби, зазначені в пункті 2, повинні знаходитись в спеціально відведених місцях у межах пункту пропуску.

Стаття 9

Товари, транспортні засоби, валюта та інші засоби платежів, здепоновані або затримані органами однієї держави на території другої держави, а також отримані цими органами мито, податки і інші збори, а також проби товарів вивозяться з її території без дозволів і обмежень, без сплати мита, податків та інших зборів, а також митного контролю, відповідно до чинного законодавства України і Республіки Польща.

Стаття 10

1. Органи держави, на території якої здійснюється контроль, прокладають лінію телефонного зв'язку до державного кордону і підтримують її в належному стані, придатному до використання для потреб органів другої держави.

2. Органи однієї держави на території другої держави можуть користуватися засобами зв'язку, які застосовуються при виконанні ними службових обов'язків на території своєї держави.

3. Використання зазначених в пункті 2 засобів зв'язку не повинно перешкоджати роботі зв'язку органів другої держави.

Стаття 11

1. Співробітники органів однієї держави, які беруть участь у контролі, пропускаються на територію пункту пропуску другої держави за прикордонними перепустками, які видаються відповідними органами своєї держави.

2. Прикордонні органи обох держав обмінюються зразками прикордонних перепусток, зазначених у пункті 1.

Стаття 12

Службові приміщення і прилади, необхідні для виконання службових обов'язків, зазначених в статті 1, надаються безкоштовно. Умови користування ними встановлюються органами, на балансі яких вони знаходяться.

Стаття 13

1. Контроль осіб, які прямують на легковому автотранспорті, здійснюється безпосередньо на смугах руху.

2. Поглиблений контроль осіб, транспортних засобів, товарів, а також виконання інших службових обов'язків, які можуть вплинути на ритмічність руху, повинні здійснюватись на спеціально відведених майданчиках.

Стаття 14

1. Органи обох держав погоджують технологію спільного контролю, а також обмінюються інформацією, необхідною для виконання службових обов'язків.

2. Зміна співробітників органів контролю обох держав відбувається одночасно і не повинна призупиняти технологічний процес контролю, описаний в статті 1.

Стаття 15

Органи обох держав спільно один раз на квартал проводять оцінку виконання цієї Угоди.

Стаття 16

Ця Угода набуває чинності через 14 днів від дати підписання.

Ця Угода втрачає силу з 31 грудня 1997 року, або через 30 днів з моменту відмови органів однієї з держав, або з моменту набуття чинності новою угодою, яка буде регулювати ці положення.

Ця Угода укладена в м. Варшаві 17 березня 1997 р., у двох примірниках, кожен українською та польською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

 

Голова Державного комітету
у справах охорони державного кордону
України
 

Головний Комендант прикордонної
варти Республіки
Польща
 

(підпис) 

(підпис) 

Голова Державної митної служби
України
 

Голова Головного Митного
Управління Республіки Польща
 

(підпис) 

(підпис) 

Опрос