Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Договор о сотрудничестве в области физической культуры и спорта между Государственным комитетом Украины по физической культуре и спорту и Министерством спорта и туризма Республики Беларусь

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (СНГ) от 29.05.1997

ДОГОВІР
про співробітництво у галузі фізичної культури і спорту між Державним комітетом України з фізичної культури і спорту та Міністерством спорту і туризму Республіки Білорусь

Державний комітет України з фізичної культури і спорту та Міністерство спорту і туризму Республіки Білорусь, які у подальшому називаються "Сторонами",

керуючись прагненням розвивати спортивні зв'язки між спортсменами обох країн, сприяти взаємному співробітництву в галузі фізичної культури і спорту,

базуючись на взаємній повазі і рівності,

уклали цей Договір і домовилися про наступне:

СТАТТЯ 1

Сторони проводитимуть регулярні зустрічі керівників спорту і фізичної культури в цілях консультацій із двостороннього співробітництва та взаємної допомоги, питань міжнародного спортивного руху, координуватимуть свої дії в міжнародних спортивних органах.

Сторони сприятимуть обмінові спортивними делегаціями, керівниками спортивних організацій та федерацій для переймання досвіду у підготовці спортсменів, зміцнення спортивних зв'язків та проведення спортивних змагань.

Сторони сприятимуть обмінові спортивними командами та клубами у різних видах спорту в цілях проведення навчально-тренувальних зборів, спільних тренувань, товариських і матчових зустрічей.

СТАТТЯ 2

Сторони братимуть участь у наукових конференціях і семінарах з питань розвитку фізичної культури і спорту для зміцнення двосторонніх зв'язків.

Сторони за взаємною згодою сприятимуть обмінові провідними тренерами, фахівцями в галузі спортивної медицини, студентами спортивних вищих навчальних закладів обох країн.

Сторони сприятимуть організації обміну науковими працями, програмами, інформацією щодо досягнень у різних галузях фізичної культури і спорту, спортивної діагностики, методів медико-біологічного забезпечення та використання наукової апаратури.

Сторони за взаємною домовленістю надаватимуть одна одній можливість здійснювати підготовку та перепідготовку тренерських і науково-педагогічних кадрів з різних видів спорту у своїх вищих навчальних закладах.

СТАТТЯ 3

Сторони взаємодіятимуть в організації екіпірування національних команд, придбанні спортивного обладнання, обмінюватимуться досвідом у галузі будівництва та експлуатації спортивних споруд, виробництва спортивної форми та інвентаря.

Сторони обмінюватимуться інформацією з питань організації функціонування спортивних лотерей.

СТАТТЯ 4

Сторони визначили, що викладені у статтях цього Договору форми співробітництва в галузі фізичної культури і спорту здійснюватимуться на взаємоприйнятних фінансових умовах.

Сторона, що направляє, зобов'язується нести витрати на проїзд делегації до місця призначення і назад.

Сторона, що приймає, зобов'язується нести усі витрати, пов'язані з перебуванням делегації у країні, забезпеченням її місцевим автотранспортом, спортивною та культурною програмами, необхідною медичною допомогою, за винятком зубопротезування та довготривалого лікування хронічних захворювань.

СТАТТЯ 5

Цей Договір набирає сили з дня його підписання і діє протягом п'яти років. Після закінчення зазначеного терміну дія Договору автоматично продовжується на наступні п'ять років за умови, що жодна з договірних Сторін за 6 місяців до закінчення зазначеного терміну не повідомить іншу Сторону про намір анулювати Договір чи змінити його положення.

Зміни і доповнення до Договору можуть вноситися за взаємною згодою Сторін у формі протоколів. Такі протоколи є невід'ємною частиною Договору.

Вчинено у м. Мінську "29" травня 1997 року у двох дійсних примірниках, кожний українською і білоруською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

 

За Державний комітет України
з фізичної культури і спорту
 

За Міністерство спорту і туризму
Республіки Білорусь
 

Опрос