Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Соглашение между Правительством Украины и Правительством Чешской Республики о сотрудничестве в области ветеринарной медицины

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 28.01.1997

УГОДА
між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про співробітництво в галузі ветеринарної медицини

Уряд України та Уряд Чеської Республіки, далі Сторони, що домовляються, прагнучи розширити та поглибити співробітництво в галузі ветеринарної медицини з метою попередження небезпечних для економіки обох держав ситуацій при виникненні інфекційних та інших хвороб тварин, що можуть призвести до захворювання людей, і керуючись бажанням і в подальшому розвивати дружні стосунки між державними ветеринарними службами обох держав, підписали цю Угоду про наступне:

Стаття 1

Сторони, що домовляються, співпрацюватимуть з питань запобігання виникненню та поширенню хвороб тварин і боротьби з ними. Сторони негайно інформуватимуть одна одну про виникнення небезпечних інфекційних хвороб тварин, зазначених у списку "A" Міжнародного Епізоотичного Бюро (МЕБ), про подальший перебіг їх аж до повної ліквідації, про адміністративні території, де виявлено заразні хвороби, про вид хворих тварин і кількість їх, про вжиті заходи щодо ліквідації заразних хвороб, спільних для тварин і людини. При необхідності компетентні органи Сторін здійснюватимуть взаємодопомогу у діагностуванні хвороб та визначенні типу збудника.

Стаття 2

Сторони, що домовляються, інформуватимуть одна одну про свій досвід та заходи, які здійснено для ліквідації незаразних хвороб тварин, а також про застосовані засоби щодо усунення наслідків дії інших негативних чинників (токсини, радіоактивність тощо), дотримуватимуться належних ветеринарно-санітарних вимог при торгівлі. За дорученням Уряду укладають окрему угоду, що визначатиме ветеринарні вимоги щодо імпорту, експорту та транзитних перевезень тварин, продуктів тваринного походження та кормів. Цю Угоду компетентні органи Сторін можуть доповнювати або змінювати.

Стаття 3

Сторони, що домовляються, сприятимуть співпраці по виконанню досягнень науки і техніки в галузі ветеринарної медицини, обмінюватимуться досвідом щодо використання ветеринарної інструментальної та лабораторної техніки, діагностичних методів та засобів і заходів, що ефективно охороняють здоров'я тварин, знаннями й досвідом з питань освіти й фахової перепідготовки в галузі ветеринарної медицини. Інформуватимуть одна одну про наукові конференції й інші заходи міжнародного значення в галузі ветеринарної медицини, практикуватимуть співробітництво науково-дослідних установ, обмін спеціалістами, спеціальною літературою та новими публікаціями з питань ветеринарної медицини.

Стаття 4

Компетентні органи Сторін, що домовляються, координуватимуть дотримання цієї Угоди, співпрацюючи у прямому контакті. Витрати, пов'язані з обміном інформацією й матеріалами, а також відрядженням спеціалістів, несе та Сторона, яка висилає матеріали чи відряджує спеціалістів.

Стаття 5

Компетентними органами Сторін, що домовляються, є: з боку України - Головне управління ветеринарної медицини з держветінспекцією Міністерства сільського господарства і продовольства, з боку Чеської Республіки - Міністерство сільського господарства та Державне ветеринарне управління.

Стаття 6

Представники Сторін, що домовляються, зустрічатимуться по черзі на території Чеської Республіки або України у погоджені строки. Питання, що не будуть вирішені шляхом переговорів Сторін, вирішуватимуться дипломатичним шляхом.

Стаття 7

Ця Угода укладається на 5 років.

Її дія автоматично продовжуватиметься на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір не продовжувати її дію не пізніше шести місяців по закінченні відповідного періоду її дії.

Угода набуває чинності з моменту її підписання.

Угода не стосується прав і обов'язків Сторін, що витікають з інших міжнародних угод.

В день, коли ця Угода набуде чинності, Угода між Урядом Чехословацької Соціалістичної Республіки і Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік про співробітництво в галузі ветеринарії від 18 травня 1957 р. стосовно Чеської Республіки і України втрачає силу.

Вчинено в м. Празі 28 січня 1997 р. в двох примірниках чеською і українською мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.

 

За Уряд України 

За Уряд Чеської Республіки 

Опрос