Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Рамочное соглашение между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития относительно деятельности Чернобыльского Фонда "Укрытие" в Украине

Страны - участницы
Двустороннее соглашение (не СНГ) от 20.11.1997

УГОДА 
між Україною та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку стосовно діяльності Чорнобильського Фонду "Укриття" в Україні

ДАТА ПІДПИСАННЯ:  20.11.97 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 04.02.98 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 03.03.98 р.

Преамбула

Беручи до уваги, що відповідно до Правил Чорнобильського Фонду об'єкту "Укриття" ("Фонд") Європейський Банк Реконструкції та Розвитку ("Банк") погодився розпоряджатися грантовими коштами, які будуть надаватись Вкладниками і донорами Фонду для фінансування через гранти, підготовку і здійснення проектів, які стосуються надання технічної допомоги, та придбання, встановлення і введення в експлуатацію обладнання з метою надання допомоги Україні для перетворення існуючого Чорнобильського саркофагу в безпечну та стабільну систему відносно навколишнього середовища, використовуючи заходи, викладені в Плані здійснення заходів на об'єкті "Укриття" (далі - "ПЗУ"), про який досягнуто домовленості між країнами Великої Сімки і Україною;

Беручи до уваги, що Україна і Банк мають намір створити схему для управління Фондом, функціонування та надання грантів для впровадження ПЗУ в Україні;

Беручи до уваги, що Україна визнає, що надання грантів з Фонду буде доповнюватись українськими ресурсами (в тому числі у вигляді майнових внесків) на всіх етапах впровадження ПЗУ в Україні та визнає оцінку цих коштів в розмірі 50 млн. дол. США, а також буде надавати їх для повного огляду Асамблеєю Вкладників Фонду шляхом їх об'єднання в окремих Угодах про надання Грантів;

Беручи до уваги те, що Україна визнає, що Банк діє виключно як розпорядник коштів для та від імені Вкладників Фонду і що ця діяльність не пов'язана з його функціонуванням як фінансової організації, яка підтримує інвестиційні проекти у відповідності до дійсних банківських принципів;

Беручи до уваги, що сторони визнають важливість вжиття Урядом України та країнами Великої Сімки всіх необхідних заходів для впровадження Всеохоплюючої програми дій, спрямованої на підтримку рішення України про закриття Чорнобильської атомної електростанції до 2000 року у відповідності до Меморандуму про взаєморозуміння від 20 грудня 1995 року, підписаного відповідними Урядами країн Великої Сімки та Комісією Європейських Співтовариств та Урядом України;

Україна і Європейський Банк Реконструкції та Розвитку, який діє як розпорядник коштів грантів, наданих Фондом, цим домовились про наступне:

Розділ 1. Гранти та ресурси України

(a) Банк має намір надати безвідплатне фінансування із джерел Фонду ("Гранти") на фінансування впровадження компонентів ПЗУ (далі - "Проекти") шляхом надання технічної допомоги, а також придбання, встановлення і введення в експлуатацію обладнання.

(b) Надання Грантів залежатиме від доступності коштів, які вкладені в Фонд, та від їх затвердження компетентними органами Фонду;

(c) Гранти будуть надані Чорнобильській атомній електростанції (далі - "Реципієнт"). Окрім того, Грант може бути доступним з боку Банку безпосередньо для Адміністрації ядерного регулювання (далі - "АЯР") в тій мірі, в якій вона бере участь в роботі по впровадженню ПЗУ.

(d) Надання Грантів з ресурсів Фонду буде доповнено ресурсами України. Такі ресурси надаватимуться у вигляді майнових внесків або ж іншим чином на всіх етапах впровадження ПЗУ. Україна оцінює ці ресурси в 50 млн. дол. США. Українські ресурси будуть визначатися у відповідності до окремих компонентів ПЗУ та будуть викладені в Угодах про надання Грантів, які набуватимуть чинності відповідно до розділу 2 і будуть направлятись на розгляд та схвалення Асамблеєю Вкладників Фонду.

Розділ 2. Угоди про надання Грантів

(a) Усі Гранти, що надаються відповідно до Розділу 1 повинні бути обмежені правилами Угод про надання Грантів між Банком, який виступає від імені Фонду, та Реципієнтом або АЯР і використані відповідно до термінів та умов, які викладені чи на які є посилання у відповідних Угодах про надання Грантів.

(b) Угоди про надання Грантів повинні:

(c) В разі невідповідності між даною Рамковою Угодою і будь-якою іншою Угодою про надання Гранту положення цієї Рамкової Угоди матимуть переважну силу до тих пір, поки не буде усунуто таку невідповідність.

Розділ 3. Виконання проектів

(a) Регулювання, координація і управління виконанням проектів здійснюватимуться Групою управління проектом ("ГУП"), яка буде утворена Реципієнтом. ГУП може створювати підрозділи для виконання інжинірингу, постачання та інших послуг. ГУП складатиметься з консультантів, які залучаються у відповідності до існуючих процедур Банку та Фонду, а також кваліфікованих спеціалістів Реципієнта. Відповідна Угода про надання Гранту має містити певні положення стосовно відповідальності, створення та діяльності ГУП.

(b) Товари, роботи і послуги, включаючи послуги консультантів, призначених для реалізації Проекту, та які мають бути профінансовані з коштів певного Гранту будуть виділятись згідно з Правилами Фонду та точними положеннями відповідних Угод про надання Грантів.

(c) Належним чином уповноважені представники Банку матимуть повноваження час від часу проводити перевірку звітів і рахунків, що стосуються будь-якого проекту, а також робити копії та перевіряти чи досліджувати такі звіти і рахунки, та використання будь-яких товарів і послуг, які надаються відповідно до даної Рамкової Угоди і відповідної Угоди про надання Гранту.

Розділ 4. Заходи, спрямовані на підтримку виконання проекту

(a) Україна гарантуватиме повне і своєчасне виконання Реципієнтом та АЯР їх відповідних обов'язків, які викладені в Угодах про надання Грантів.

(b) Без обмежень обов'язків, викладених в параграфі (a) цього Розділу, Україна буде:

(c) Україна вживатиме всіх необхідних заходів для впровадження Всеохоплюючої програми, спрямованої на підтримку рішення України про закриття Чорнобильської атомної електростанції до 2000 року у відповідності до Меморандуму про взаєморозуміння від 20 грудня 1995 року, підписаного відповідними Урядами країн Великої Сімки і Комісією Європейських співтовариств та Урядом України.

Розділ 5. Спільний Комітет

(a) Україна та Банк формують Спільний Комітет з метою обміну інформацією та обговорення виконання цієї Рамкової Угоди, а саме:

(b) Спільний Комітет складатиметься з компетентних старших представників Уряду України, Реципієнта, АЯР, інших установ, що беруть участь у впровадженні ПЗУ, та Банку. Спільний Комітет може запрошувати для участі в його роботі представників урядових та інших установ, залучених до вирішення питань, пов'язаних з виконанням цієї Рамкової Угоди.

Розділ 6. Звільнення від оподаткування

Обладнання, матеріали, роботи та послуги, які фінансуються Банком з коштів Грантів, наданих Фондом, а також іноземні консультанти чи інші представники іноземних держав, які фінансуються із джерел Фонду і призначені для допомоги у виконанні і управлінні Проектами, звільнятимуться від сплати будь-яких податків, мит чи інших зборів або обов'язкових платежів, які встановлені Україною чи на її території у відповідності до її чинного законодавства.

Розділ 7. Звільнення від відповідальності за ядерну шкоду

Розділ 7.1. Звільнення від відповідальності на користь Банку

(a) За виключенням позовів, порушених проти окремих осіб за пошкодження чи шкоду, що виникла внаслідок здійснення ними умисних дій, Україна безповоротно гарантує, що Банк, його співробітники, агенти і субконтрактори, як протягом терміну дії цієї Рамкової Угоди, так і після його закінчення, повністю та фактично звільняються від відповідальності за будь-які і всілякі дії, позови, збитки, зобов'язання, витрати чи шкоди, як на території України, так і за її межами в зв'язку з впровадженням ПЗУ або будь-якої іншої Угоди про надання Гранту лише тоді, якщо такі дії, позови, збитки, зобов'язання, витрати чи шкоди виникли внаслідок ядерної аварії на Чорнобильській атомній електростанції, включаючи об'єкт "Укриття" (у подальшому 4-й енергоблок Чорнобильської атомної електростанції разом з будь-якими іншими будівлями, об'єктами або установками, пов'язаними з ним, або допоміжними до нього та розташованими на майданчику Чорнобильської атомної електростанції).

(b) Україна даним документом висловлює згоду на підпорядкування юрисдикції будь-якого суду як на території України, так і за її межами, в якому будь-який такий позов чи вимога пред'явлені Банку, та відмовляється від будь-якого захисту чи претензій стосовно відсутності повноважень суду, або ж будь-якого іншого захисту чи вимог на підставі суверенного імунітету в будь-яких незаконних діях чи порушеннях, що розглядаються будь-яким судом як на території України, так і за її межами проти Банку відповідно до положень параграфа (a) Розділу 7.1.

(c) Положення параграфів (a) та (b) Розділу 7.1 щодо звільнення від відповідальності застосовуватимуться до тих пір, поки Банком не буде визнано, що Україна повністю виконала положення Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 року із змінами на дату цієї Рамкової Угоди ("Віденська конвенція"), включаючи діяльність, пов'язану з впровадженням ПЗУ та з об'єктом "Укриття".

Розділ 7.2. Звільнення від відповідальності на користь постачальників

Україна за запитом забезпечуватиме контракторів, консультантів та постачальників обладнання чи надання послуг, що фінансуються з коштів Гранту, звільненням від відповідальності головним чином у формі Угоди, викладеної в Доповненні 1, до тих пір, поки Україна повністю не імплементує положення Віденської Конвенції, включаючи діяльність, пов'язану з впровадженням ПЗУ та з об'єктом "Укриття".

Розділ 8. Агентство і відмова

(a) Банк не є ні посередником, ні довіреною особою, а також не повинен мати будь-яких фідуціарних відносин з Урядом України чи будь-якою іншою особою або організацією.

(b) Банк не визнає ніякої відповідальності будь-якого характеру щодо позовів, пов'язаних з діяльністю, яка розпочата відповідно перед укладенням або в зв'язку з цією Рамковою Угодою.

(c) Україна визнає та погоджується, що:

Розділ 9. Повідомлення

Будь-які повідомлення чи запити, які необхідні чи дозволені для надання або здійснення в рамках цієї Рамкової Угоди, виконуються письмово. Таке повідомлення чи запит вважається відповідно наданим чи зробленим за умови, коли воно доставлене кур'єром, поштою, по телеграфу, телексним чи факсимільним зв'язком стороні цієї Рамкової Угоди, якій воно повинно бути передано чи зроблено за вказаною нижче адресою чи будь-якою іншою адресою, яку ця сторона повинна вказати письмово стороні, що надала повідомлення чи зробила запит.

За Уряд України:

 

Національне агентство України з реконструкції та розвитку

До відома:

Роман Шпек, Міністр

Телефон:

0038044-224-19-33

Факс:

0038044-224-25-67

Телекс:

 

 

 

За Банк:

 

Європейський банк реконструкції та розвитку

Телефон:

44-171-338-6000

Адреса:

Секція операційного керівництва

Факс:

44-171-338-6100

One Exchange Square

 

Телекс:

8812161

Лондон EC2A 2EH

 

Розділ 10. Зміни та правки

Будь-яка зміна умов цієї Рамкової Угоди чи будь-який додатковий протокол до неї можуть бути виконані за умов спільної згоди сторін цієї Рамкової Угоди, записаної в документі, виконаному від імені кожної із сторін особою, належним чином уповноваженою виконати таку зміну чи додатковий протокол.

Розділ 11. Дата набуття чинності

Ця Рамкова Угода набуває чинності з дати, коли Банк направить Уряду України повідомлення про: (a) те, що він приймає документовані докази, надані йому, які підтверджують, що ця Рамкова Угода належним чином санкціонована, виконана та ратифікована від імені України і юридично оформлена як міжнародна угода України відповідно до її умов; (b) належне схвалення та легалізацію цієї Рамкової Угоди Асамблеєю Вкладників Фонду.

Розділ 12. Припинення дії

Дія цієї Рамкової Угоди може бути зупинена в будь-який час через дев'яносто (90) днів після отримання повідомлення будь-якої із сторін. Дія цієї Рамкової Угоди повинна бути зупинена без спричинення шкоди контрактовим зобов'язанням Постачальників, викладеним в Угодах про надання Грантів, які набули чинності до такого призупинення дії.

Розділ 13. Вирішення спорів

Сторони цієї Рамкової Угоди намагатимуться мирним шляхом вирішувати усі спори чи протиріччя, які виникли між ними, що випливають з цієї Рамкової Угоди або в зв'язку з нею. В разі, коли спір або протиріччя неможливо вирішити мирним шляхом, вони повинні бути передані на розгляд арбітражного суду (надалі - Арбітражний суд), відповідно до викладених нижче процедур:

(a) арбітражні процедури повинні розпочинатись повідомленням, яке направлене стороною-позивачем стороні-респонденту;

(b) Арбітражний суд складається з трьох суддів, які призначені наступним чином: перший - з боку сторони-позивача, другий - з боку сторони-респондента, третій - "третейський суддя" - за погодженням двох суддів. Якщо протягом тридцяти (30) днів після повідомлення про початок арбітражних процедур, сторона-респондент не призначила суддю, такий суддя буде призначений Президентом Міжнародного Суду на прохання сторони-позивача, яка ініціювала цей судовий процес. Якщо обидва судді не досягнуть згоди щодо призначення третейського судді протягом шістдесяти (60) днів після дати призначення другого судді, третейський суддя призначається Президентом Міжнародного Суду.

(c) Арбітражний суд скликатиметься в час та в місці, призначеному третейським суддею. Після цього Арбітражний суд визначає час та місце засідання. Арбітражний суд визначає всі процедурні питання та питання, що належать до кола його компетенції.

(d) Всі рішення Арбітражного суду приймаються більшістю голосів. Рішення Арбітражного суду, яке може бути прийняте навіть в разі відсутності однієї з сторін, є кінцевим та обов'язковим для обох сторін арбітражного процесу.

(e) Послуги по повідомленню або в зв'язку з судовою справою відповідно до цього Розділу, чи в зв'язку з будь-якими діями, спрямованими на виконання рішення, яке було прийняте згідно з даним Розділом, надаються шляхом, викладеним у відповідних положеннях цієї Рамкової Угоди, які належать до повідомлення, що необхідні та вирішуються для подання, чи дозволені для подання чи здійснення;

(f) Арбітражний суд вирішує, чи будуть сплачуватись судові витрати однією стороною чи обома сторонами, які беруть участь в спорі.

Ця Рамкова Угода укладена 20 листопада 1997 р. в двох примірниках англійською і українською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними.

В разі виникнення будь-якого спору при тлумаченні положень цієї Рамкової угоди, текст англійською мовою матиме переважну силу.

 

Україна

Європейський банк
реконструкції та розвитку

Посада

Посада

Прізвище

Прізвище

Опрос